Yeni Konular

Ahmet Haşim Hayatı Şiirleri Eserleri Romanları Yazıları

04-10-2015_141205AHMET HAŞlM (1884 -1933)

Şair Ahmet Haşim, Bağdat’ta doğdu. 12 yaşındayken annesinin ölümü üzerine İstanbul’a geldi. Öğrenimine Galatasaray Lisesi ‘nde başladı.

Liseyi bitirdikten sonra devlet hizmetine girdi. I. Dünya Savaşı boyun¬ca dört yıl subaylık yaptı. 1920 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde estetik öğretmenliğine atandı. Düyun-u L’mumiye’de ve Osmanlı Bankası’nda görev yaptı. Akşam gazetesinde fıkra yazarlığını sürdürdü.

İlk şiir çalışmalarının ardından Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Daha sonra şiirlerini Servet-i Fünun dergisine vermeye başladı. Ardından Dergâh dergisi çevresine girdi.

 

1921 yılında Göl Saatleri adlı ünlü kitabını yayımladı. Ardından Piyale adlı şiir kitabı açıklayıcı bir önsözle 1926’da basıldı.
Cumhuriyet döneminin ilk sairlerinden olan Ahmet Haşim, şiir anlayışı olarak Sembolizmi benimsedi. Bazı yazıları şairin ölümün¬den sonra Mehmet Kaplan ve Orhan Şaik Gökyay tarafından derlenip yayımlandı.
Eserleri:
Gurabahane-i Laklakan (1928), Bize Göre (1928), Frankfurt Seya¬hatnamesi (1933), Bütün Şiirleri (1991).

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir