Yeni Konular

Altın Oran nedir? Nasıl Kullanılır?

2015-03-26_125249Altın Oran: M.Ö. 3. Yüzyılda Euklid’in Stoikheia yapıtında “Aşıt ve Ortalama Oran” ismiyle kayda geçen; makrokozmostan, mikrokosmosa birçok canlı ve nesnenin yapısında özsel olarak bulunan ilahi bir orandır. Etimolojik olarak Pyhtagoras’ın genel düşünce retoriğinde karşımıza çıkar. Euklid’ten sonra Battista Alberti’nin Rönesans döneminin başında ortaya koyduğu metinlerde açıkça ifade edilmiştir. Formülü 1,618’dir.

2015-03-26_125256

Örnek: Dikdörtgen bir şeklin (fotoğrafta kadrajın) dikey kenarı 1.000 ise, yatay kenarı da 1,618 olmak durumundadır. Fotoğrafta üçte bir kuralı isimli oranlama şekli için geçerli koşulu sağlar. Üçte bir kuralı ile biçimsel olarak oranlanan bir görselde, orantının insan algısında “güzel” olarak tanımlanmasının sebebi, hayali olarak oturtulan dört köşenin yine hayali olarak hesaplandığında köşelerden başlatılan logaritmik sarmalın sonsuza uzandığı noktalarda bitiyor olmasıdır.

2015-03-26_125412

Öz ve Anlamsal Olarak Altın Oran: Düşünsel olarak bir metindeki “çoklukta birlik” ve “farklılıkta denge” unsurları altın oranın anlamsal katmanını oluşturur. Bu tiyatro, roman ve sinemada olay örgüsü ve karakterler arasındaki karşılıkta kendini gösterir.

2015-03-26_125432

Mehmet Suat Bergil: “Uyarıcı unsurların estetik haz verecek bir derecede sınırlanması için, uyarıcı nitelikte olmayan unsurların varlığı da gerekmektedir. Bunlar, “netlik, alışılmışlık, uygunluk ve tutarlılık” gibi unsurlardır. Demek ki, estetik çekiciliğin temelinde, bir yanda duyguları uyaracak unsurların kullanılması (farklılık / çeşitlilik), öte yandan da bunların dozunun aşırıya kaçmamasını sağlayacak özelliklerin uyaranları disipline sokmaları, sınırlamaları estetik olguları yaratmaktadır (benzerlik / birlik).

2015-03-26_125448

Battista Alberti: “Parçalar tamamen bütüne hizmet etmelidir.”

Logaritmik Sarmal (Eşit-açılı Sarmal): Duyularla algılanan varlığın tüm düzeylerinde sık rastlanan bir spiral çeşididir. Descartes tarafından tanımlanmıştır.

2015-03-26_125533

Fibonacci Dizisi: Birbirleriyle oranlandığında altın oranın ortaya çıktığı ve her sayının kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olduğu sayı dizisidir. Leonardo Fibonacci tarafından geliştirilmiştir.

Örnek: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir