Yeni Konular

Aura nedir? Walter Benjamin kimdir?

Walter Benjamin
Walter Benjamin

Aura, şimdi ve burada olandır. O anda hissedilen, görülen ve yaşanandır. Aura herkes de varolan fakat kimilerinde kişiliğin özelliği olurken kimilerinde yok olan bir ruh ışığıdır.

Walter Benjamin’e göre, Metafizik bir kavram olan Auranın çeşitleri şunlardır;

1-) Raum: Zamanın ve mekanın, alışılmışın yada sıradanın ötesinde oluşturduğu atmosferin niteliğidir. İz bırakan mekanlar ve ortamlar raumdur. Örneğin, kütüphaneler, müzelere, mezarlıklar vb. mekanlar içeriye girildiğinde insanda çeşitli duygular oluşturan mekanlardır.

2015-03-26_124935

2-) Gaze: Olanın görünenin ötesinde, farklı bir bakış ve olanın görünenin ötesini algılama yeteneğidir. Gaze dik dik bakmak anlamında kullanılır.

3-) Halo: Bireysellik, sıradışılık, müstesna olma durumudur. Örneğin, Rönesans resimlerinde farklı ve önemli kişilerin başında hare olması gibi.

Fotoğrafın auratif efektleri estetik bağlamda değerlendirilir.

Fotoğrafın auratif efektleri; Hareket izlenimi, Zoom-in&Zoom-out, Pan-Tilth, Özel mercekler

2015-03-26_125055

Walter Benjamin kimdir?

Akademik ve entelektüel yaşamı bağdaştırmaya çalışan bir sanatçıdır.

1939’da Alman vatandaşlığından çıkıp Fransa’ya yerleşmiştir.

1927 ve 1940 yıllarında “Pasajlar” kitabı ile uğraşmıştır.

İlk ve en önemli fotoğraf kuramcısıdır.

İletişim, edebiyat, tarih gibi bir çok disipliner arası performans sergilemiştir.

Hakikatın doğasını araştır.

Aura kavramını bulan ve bu kavramlara anlamlarını atfedendir.

Flanörlüğe önem verir.

Tipik bir Weimar Cumhuriyeti entellektüelidir. Aynı zamanda bilim adamı ve filozoftur.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir