Yeni Konular

Ayna’nın icadı Aynayı ilk kimler kullandı

Çok değil günümüzden sadece üç yüz yıl önce, Venedik Cumhuriyeti Avrupa’da cam eşya ve özellikle ayna imalâtının sırrına sahip tek ülke idi ve bu ülke bütçenin pek büyük bir kısmını Avrupa’nın dört yanına cam eşya ve ayna satmak suretiyle karşılardı. Bu bakımdan Venedikliler sahip oldukları bu sırrın ülkelerinden dışarı sızmamasına büyük gayret gösterirlerdi.

Devlet de bu konuda öylesine bir hassasiyet gösterirdi ki, bütün Avrupa pazarlarına hükmeden ayna ve cam eşya fabrikalarını Murano adasında kurduğu gibi bu adaya camcı ustalarından başkalarının girmelerini de kesinlikle yasaklamıştı

Camcı ustaları, Venedik Cumhuriyetinin en imtiyazlı vatandaşlarıydı aynı zamanda. Bütün Venedik halkını tir tir titreten ve ?Sbirro? adını taşıyan amansız polislerin dahi Murano?da sözleri geçmez ve burada çalışan ustaların yanına yaklaşamazlardı.

Özellikle Fransa, Avrupa’da aynaya en çok değer veren ülkeydi. Bu bakımdan her yıl sırf ayna ithali için Venedik Cumhuriyeti’ne çuval dolusu altın ödemek zorunda kalıyordu.

Fransa kralının emri ile Paris’te büyük bir, fabrika binası kurulurken, Fransızlar burada çalışacak eleman bulabilmek için faaliyete geçtiler. Bu konuda Venedik nezdindeki sefirlerini de Murano adasından usta kaçırmakla görevlendirdiler. Ancak sefirin bu konudaki olanca gayreti ve araya koyduğu gizli adamlara verdiği büyük paralar dahi bir netice vermedi… Murano ustaları, haklarındaki Venedik kanunlarının ağırlığı karşısında böyle bir şeye asla yanaşmıyorlardı. Fransızlar ne pahasına olursa olsun bu sırrı çözmeye kararlı idiler. Venedik sefirinin de aracılığı ile birtakım adresler tespit ettiler ve bir gece gemi ile Venedik kıyılarına anî bir baskın yapıp silâh zoru ile dört ustayı elleri ve kollarını bağlayıp ağızlarını tıkayarak gemiye atıp kaçırdılar.

Bu dört ustaya Paris’te, kralları kıskandıracak bir hayat sağladılar ve servete boğdular. Böylece Paris’teki büyük fabrika faaliyete geçti. Böylece, Fransızlar Venedik aynalarına yakın mükemmeliyette aynalar imaline başladılar.

Devlet tarafından görevlendirilen Venedik casusları derhal Paris’e hareket ettiler. Bu dört Venedikli ayna ustasının birbirleri peşi sıra esrarlı şekilde ölümleri Fransızları şüphelendirmişti, ancak aynanın arkasındaki sırrın; artık kendileri tarafından öğrenilmiş bulunması karşısında bu olay bir önem taşımak şöyle; dursun bilâkis işlerine yaradı.

Versailles aynaları, Venedik ile rekabete tutuşurken insanın yaşantısının bu önemli ihtiyacı süratle dünyaya yayılıyordu…

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir