Yeni Konular

Buğday nerelerde yetişir Buğday nerelerde kullanlır

Pek çok çeşidi bulunan bu bitki­nin iki türü çok önemlidir: unlu yi­yeceklerin yapımında kullanılan sert buğday ve ekmek yapımında kulla­nılan yumuşak buğday. Sert buğday, yalnız sıcak ve kurak bölgelerde ye­tişir, yumuşak buğdaysa en sert ik­limlerde bile yetişebilir. Norveç’te, Kutup dairesi dolayında bulunduğu gibi, ekvator kesiminde, And Dağları arasındaki vadilerde veya Kenya’daki yüksek yaylalarda da bulunur.

Buğday, bir yıllık bitkidir, yani ay­nı yıl içinde ancak bir defa ekilip ürün alınabilir. Ekim bakımından buğ­dayın güzlük ve yazlık çeşitleri var­dır: güzlükler sonbaharda, yazlıklar ilkbahar başlangıcında ekilir. Tür­kiye’de buğday hasadı genellikle tem­muz ayında başlar.

Buğday taneleri sapın tepesindeki başağın içindedir; insanoğlu yüzyıl­lardan beri çeşitli türler arasında yap­tığı çaprazlama ve ayıklama çalışma­ları sonucunda, bu tanelerin sayısını arttırmış, boylarını büyütmüş, kötü iklim koşullarına ve hastalıklara karşı direncini yükseltmiştir. Nişasta ve proteince zengin olan bu taneler öğütülerek un haline getirilir.

Bugün dünyada yıllık buğday üre­timi, İkinci Dünya Savaşı dönemine oranla çok daha fazladır ama dünya nüfusunun hızla artması, Güney Ya­rımküre ülkelerinde ürün alımının düzensizliği sebebiyle kolayca çözüm­lenemeyen bir beslenme sorunu or­taya çıkarmıştır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir