Yeni Konular

Bulutlar ve Sis nasıl oluşur özellikleri nedir

Güneş, okyanusları, gölleri ve akarsuları ısıttığı zaman su buharla­şır ve buhar biçiminde yükselir. Böy­lelikle atmosfere giren su miktarı (hiç bir zaman hacim olarak yüzde 4’ü geç­mez) sıcaklığa göre değişir. Hava ne kadar sıcak olursa o kadar çok bu­har tutabilir. Havanın, sıcaklığının elverdiği kadar su buharı almasına doyma denir.

Sıcaklıktaki en hafif düşme, doy­muş havada buharın su damlacıkla­rına dönüşmesine yol açar. Buna da yoğunlaşma denir. Yoğunlaşma, yer düzeyinde hafif veya yoğun sis, ha­vanın yüksek katlarında ise bulutla­rı meydana getirir.

Hafif ve yoğun sis

Sis, özellikle gece meydana gelir, çünkü Güneş, batarken, toprağın ve­ya bir su örtüsünün yakınında, ha­vanın hissedilir derecede soğuması­na sebep olur. Böylece yoğunlaşan su damlacığı yığınlarının yoğunluğu değişir ve az veya çok oluşu da hafif (görüş uzaklığı 1 km’den fazla) veya yoğun (görüş uzaklığı 1 km’den az sis arasındaki farkı meydana getirir.

Büyük kentlerde, tozlar ve baca du­manları, bu doğal olayı daha da şid­detlendirir ve son derece kaim bir sis tabakası oluşturabilir. Bazen gö­rüş uzaklığını 3 metreden daha aza bile indirebilir (Londra’da özgün adı, duman anlamına gelen smoke ile sis anlamına gelen fog’un birleştiril­mesiyle yaratılmış smog böylesine ka­lın bir sis katmanıdır).

Bulutlar

Bulutların oluşumu da tıpkı yoğun sislerin oluşumu gibidir, ama bulut oluşumunda havanın soğumasına se­bep, yüksekliktir. Sözgelimi, bir sı­cak hava kütlesi bir yüksek engebey­le (dağ) karşılaşınca yükselir ve daha düşük sıcaklıkta bir başka hava küt­lesiyle karşılaşır.

Görünüşlerine ve oluştukları yük­sekliğe göre bulutlar üç büyük aile­ye ayrılır: en yüksekleri, 6 000 ile 15 000 metre yükseklik arasında, hafif iplikçikler halinde uzanan, sirrüs’lerdir. Stratüs’ler hep 2 000 metrenin altında, tekdüze, yoğun kurşunî ör­tüler halinde görünür. Kümülüs’ler ise kat kat yükselir: en alt katları 500 metredeyken, yuvarlak, pamuksu çıkıntılar çizer, çok zaman karnaba­har biçimindeki dorukları 8 000 met­reye ulaşabilir. Ara tipte bulutlar da vardır: sirrostratüs, altokümülüs, kümülonimbüs v.b.

Bulut sistemleri

Bulutların oluşumu ve görünüşü, birçok etkene bağlıdır. Etkenlerin en önemlileri, rüzgârın şiddeti ve ha­vanın sıcaklığıdır (genellikle tropik bölgelerin üzerinde, bulutlar daha yüksektedir). Öte yandan, dağılımları nispeten kararlılık gösterir: hemen hemen her zaman geniş bulut sistem­leri meydana getirir. Bu sistemlerin başı sirrüsten, gövdesi “yağmur geti­ren kümülonimbüs ten ve kuyruğu da kümülüstendir. Demek oluyor ki, bu­lutların gözlenmesi, meteorolojinin önemli bir öğesidir. Çünkü havanın nasıl olacağını önceden tahmin etme­ğe imkân sağlar. Örneğin, eğer gök­yüzünde sirrüslerin belirdiği gözle­necek olursa, kümülüslerin de uzak­ta olmadığı ve yağmurun gecikme­yeceği anlaşılmış olur.

Yapay bulutlar

Bulutların su damlacıklarını yağ­mura dönüştüren mekanizma pekiyi bilinmemektedir. Bununla birlikte, bulutların arasına incecik katı par­çacıklar (örneğin gümüş iyodür) sok­mak yoluyla veya bulutları, karbon karıyla iyice soğutmak suretiyle ya­pay olarak yağmur yağdırmak başa­rılmıştır.

Ayrıca, ekinleri ilkbaharın don ola­yından korumak için de yapay bulut­lar meydana getirilir. Ama bu konu­da işe yarar bir sonuca varabilmek için tarımcıların birleşmeleri ve top­luca harekete geçmeleri gereklidir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir