Yeni Konular

Casusluk tarihi Ünlü casuslar kimler

casuslar

Casusluk, savaş kadar eskidir. İbranilerde de, Mısırlılarda da vardı. Mithridates’in, Büyük İskender’in, Julius Sezar’ın emrinde haber alma örgütleri bulunuyordu. Harfler yeri­ne sayıların kullanıldığı şifreli me­sajları ilk bulan. Yunanlılar olmuş­tur.

Ayrıca, başka yöntemler de kullanı­yor, çeşitli kurnazlıklara da başvuru­yorlardı: bir casusun tıraş edilen ka­fasına gizli bilgiler yazarlar, saçı uzayınca onu gideceği yabancı ülkeye gönderirlerdi.

Ama bugün dünyada casusluğun gerçekten gelişmesi ve önem kazan­ması ancak XVIII. yy.dan sonra baş­lamıştır (Napolyon, birçok zaferini casusluğa borçludur); günümüzde ise casusluk, çok büyük boyutlara ulaş­mıştır.

Günümüzde, amacı çok önemli as­kerî sırları elde etmek olan aske­rî casusluktan başka, amacı halk­ların ruh halini anlamak ve siyasal suikastları açığa çıkarmak olan siya­sal casusluk, bir de imalât sırlarım öğrenmeyi amaçlayan sanayi casus­luğu vardır. Bu konularda gizli bil­gileri araştırma çeşitli yollardan ya­pılır.

Söz konusu, her şey hakkında her şeyi bilmek olduğu için, özel hizmet örgütleri ve geleneksel gizli ajanlardan (James Bond, sinemada, bunun bir karikatürüdür) olduğu ka­dar, bilgisayarlardan ve en klasik po­lis yöntemlerinden de (birini sürekli izleme, soruşturmalar, şantajlar v.b.) yararlanılır.

Kullanılan malzeme son derece ge­liştirilmiştir: çok küçük fotoğraf ma­kineleri, ses alma cihazları veya rad­yo vericileri, uzaktan kumandalı ro­bot uçaklar, casus uydular v.b.

Bu yöntemlere karşı (hiç olmazsa kısmen), kendini savunabilmek için her devlet, karşı casusluk işlerinde uzmanlaşmış polis örgütleri kurmuş, gerekli okullara uzman yetiştirici dersler eklenmiştir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir Yorum

  1. I just discovered using Joomla for dynamic website design but feel the limitation on use of templates is a major minus. I think it should be possible to use my own template in the design. Anyone help?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir