Yeni Konular

Ciltçilik sanatı nedir Cilt nasıl yapılır

Ciltçilik sanatı nedir Cilt nasıl yapılır
Ciltçilik sanatı nedir Cilt nasıl yapılır

Bugün kitaplar genellikle otoma­tik makinelerde ciltleniyor, kapakla­rı da seri halde imal ediliyor (cilt sanayi). Her kitap birbirine dikilmiş birçok formadan (12 ya da 16 veya 24 ya da 32’şer sayfalık) meydana ge­lir. Cilt dikişi, bu formaları birbiri­ne bağlar, sonra bu dikişin iplikleriyle kitabın bütünü karton kapak­larla birleştirilir. Kapak yan kâğı­dı denilen özel kâğıt kitabın ön yü­zünü ön kapağa, arka yüzünü arka kapağa bağlar. Yan kâğıdı istenirse renkli ve desenli olabilir. Eski Türk ciltçiliğinde bu iş için kullanılan aharlı kâğıt veya ebrulu kâğıt belli yöntemlerle hazırlanır ve Türk kitaplarının özelliğini teşkil ederdi.

Bu yan kâğıdın görevi hem dikiş ip­liklerini gizlemek, hem de formalar bütününün kapağa bağlanmasını sağ­lamaktır.

Cilt kapağı bez, deri v.b. bir örtüy­le kaplanır veya yalnız sertçe bir kar­ton olarak bırakılır.

Kitap meraklıları ve koleksiyoncu­ları (bibliyofil), seri ciltleme yerine elde yapılmış ciltleri tercih ederler. Çünkü tek tek yapıma dayanan bu tür ciltçiliğin bir sanat niteliği vardır. Elle ciltlemede formalar dikildik­ten sonra cildin sırtı kamburlaştırılır (sırt geçirme) ve kitap bir presle sıkıştırılır. Ondan sonra da sayfa ke­narları özel bir bıçakla tıraş edilir.

Ön ve arka kapaklar kaplama mad­desiyle (meşin veya sahtiyan, kumaş v.b.) kaplanır, daha sonra da, sırt ya­zıları ve kapak yazıları istenirse al­tın yaldızla basılır. Sayfa kenarları da yaldızla veya renkli mürekkeple süslenebilir.

Doğuda cilt sanatı her zaman ba­tıya göre ayrı bir önem taşımıştır.

Dünyada ilk defa işlenmiş deri üze­rine madenî kalıpla basım yaparak cildi süsleyen Türkler oldu. Türk sa­natçıları Herat işi diye ün salan eser­leriyle en güzel cilt örneklerini ver­mişlerdir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

Bir cevap yazın