Yeni Konular

Doping nedir zararları nelerdir

Bazı kimseler, büyük bir beden gü­cü harcamak veya zihinlerini yormak zorunda kaldıkları zaman, etkileyici (uyarıcı) maddeleri kendi istekleriy­le kullanırlar. Bu, özellikle sporcu­larda ve sınavlara girecek öğrenciler­de sık sık görülen bir durumdur.

Bu biçim davranışlar (doping) an­cak ara sıra başvurulduğu durumlar­da tehlikeli değildir ve beyazzehir alışkanlığına benzetilemez. Gene de, tavsiye edilir bir tedbir değildir, çün­kü her an ciddî sinir bozukluklarına yol açabilir.

Zaten doping, spor kurallarınca da yasaklanmıştır, şampiyonlar bu ko­nuda sık sık kontrolden geçirilir. Ni­tekim, 1972 Olimpiyat Oyunları’nda, Amerikalı yüzücü Rick Demont, bir doping ilacı aldığı için altın madal­yasını (400 metre serbest yüzme) ge­ri vermek zorunda kalmıştı.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın