Yeni Konular

Galyalılar ve Fransa

Galyalılar ve Fransa
Galyalılar ve Fransa

Oyunlarda ve eski tarihi filmlerde çok sık kullandığımız bir terim olan Galya  uygarlığı veya Galyalılar tarihe bir zaman damgasını vurmuşlardır.Asterix te bir Galyalı halkıdır.Galya halkının en önemli  özellikleri ise o eski çağlarda yeni teknolojiyi kullanarak çiftçilik yapmalarıydı.Bu yüzden birçok çiftçi oyunlarında Galyalılar örnek alınmıştır.Travian oyununda Romalılar,Galyalılar ve Cermenler arasında geçen tarım çiftçilik ve savaş olayları anlatılmıştır.Burada Galya halkı çok barışçıl ve çiftçiliği kuvvetli bir halk olduğu ima edilmektedir.Peki kimdir bu Galyalılar biraz tanıyalım

Eski Galya değimiz yer  bugünkü Fransa topraklarınınnın sadece Ren Irmağı’na kadar olan alanını kapsamaktadır. Bu geniş bölgede yaşayan Galyalılar gerçek olarak M.Ö. l. binyılda Güney Almanya’dan gelen ve Galya’yı istila eden Kelt halkından oluşmaktadır. M.Ö. VI. Yy. sonlarında tekra bir Kelt istilası meydana gelmiştir.Bu istilacılar önceden buraya yerleşmişolan diğer halka karışarak, Galyalılar adı verilen olan yeni bir halk meydana getirmişlerdir.M.Ö. III. Yy. sonlarında ise Ren Irmağı kıyılarından  Pireneler’e, Manş Denizi’nden Provence kıyılarına kadar Keltler yerleşerek buraların sahipleri olmuşlardır.

Galya halkının dinsel bir çok tanrısı vardı. Onlara göre açıklanamayan olaylardan olan  her şeye, gökcisimlerine, rüzgarlara tapıyorlardı. Ruhun ise ölümsüz olduğuna  inanırlardı.Çiftçilikte çok gelişmişlerdi, toprağı tekerli sabanla sürürlerdi.Dökmecilik, kuyumculuk, çömlekçilik sanatında da çok gelişmişlerdi. Ticaret yönleri de çok gelişmişti . Buğday ve tuzlama etin şarap ve zeytinyağı ile takas edilmesi, M.Ö. III. Yy.da paranın ilk defa kullanılması da bu döneme rastlanır.

 Massalia’daki (Marsilya) Foça kolonisi Galya’yı ele geçirmek  için, Romalılara başlangıç noktası oldu. Romalılar M.Ö. 154 yılında bu sitenin çağırısı üzerine, onları komşu kabilelere karşı korumak için işe karıştılar. Böylece Galya’nın güneyine yerleşip yavaş yavaş Akdeniz kıyısını işgal ettiler, yönetim merkezi Narbonne olan Provence eyaletini kurdular ve İspanya’ya giden bir ticaret yolu açtılar.Böylelikle Galyalıların tcaret yollarını kapatmışlardı. Zaten sarsılmış bulunan Galya halkı , Kimber ve Töton istilasıyla (M.Ö. 109-101) tekrar sarslıp yakılıp yıkılarak pek zayıf bir duruma düşmüştür.

M.Ö. 60’a doğru, Germenler tarafındanda tehdit edilen Galyalılar, Provence valisi Sezar’dan yardım istediler.Sezar bunlara yardım ederek  istilacıları püskürttü. Roma’nın fethi gerçek anlamıyla askerlerini Galya’nın hemen hemen her yerine yerleştiren Sezar ile başlamış ve M.Ö. 54 yılına doğru, Sezar kendisini bu ülkenin hakimi sayabilecek duruma gelmiş oldu.Galyalılar bağımsızlıklarını kaybettikleri zaman genç Vercingétorix ardından da toplandılar, ama bu önder düşmana yenildi ve Romalılar Galya’ya kesinlikle hakim oldular.

V. yy.da, göçmen kavimler Galya’yı istila edince roma imparatorluğu dağılmış oldu.Ortaya çıkan bu kargaşa, ülkenin ekonomisi büyük zarar verdi. Ama çok geçmeden eski Galya, Frank kralı Clovis’in önderliğinde  yeniden birleşerek günümüzdeki Fransanın oluşmasına öncülük etti.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Türk Ve İslam Dünyası Edebiyatında Dinin Etkileri

Son zamanlarda aklıma sıkça takılan bir soruydu bu. Açıkçası biraz fikrim de vardı lakin araştırma …

2 yorumlar

  1. How to reduce the number of feed headlines in Blogger?

  1. Pingdönüşü 14 day keto diet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir