Yeni Konular
Anasayfa / Eğitim - Bilgi / Biyografiler - Ünlüler / Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı ve Eserleri

Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı ve Eserleri

Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı ve Eserleri
Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı ve Eserleri

Halit Ziya Uşaklıgil, ilk gerçek Türk romancısıdır (1866-1945).Tanzimat döne­minde Fransız edebiyatının çevirisi ve taklidi olarak başlayan Türk romancılığı, acemilik döneminden onunla kurtuldu.

İstanbul’da dünyaya gelen Uşaklı­gil, Türk ve Fransız okullarında öğ­renim gördü. Fransızcadan çeviriler yaparak genç yaşta yazı hayatına atıldı. İki arkadaşıyla birlikte İzmir’­de Nevruz adlı bir dergi çıkarmağa başladı (1884). iki yıl sonra, bir ar­kadaşıyla Hizmet adlı günlük bir ga­zete kurdu (1886).

ilk hikaye ve ro­manlarını bu gazetede yayınladı. 1893’te İstanbul’a gelerek Reji idaresi’nde kâtip oldu. 1896’da edebiyatı cedide topluluğuna katıldı. Meşruti­yetten sonra Dârülfünun’da (üniver­site), batı edebiyatı dersleri okuttu, bir ara sarayda mabeyn başkâtipliği yaptı, sonra gene üniversitedeki gö­revine döndü.

 

Sanatı ve eserleri:

H. Z. Uşaklıgil’in romanlarndaki gelişme, romantizmden gerçekçiliğe doğru bir çizgi izler. Yazar Fransız edebiyatı yoluyla batı gerçekçiliğini kavramış, konularını gözleme daya­narak ve kişileriyle olaylar arasında psikolojik açıdan tam bir bağıntı gö­zeterek tarafsız bir tutumla işlemiş­tir.Ama onun gerçekçiliği toplumsal bir gerçekçilik değildir. O genellikle kişisel mutluluk, özellikle de aşk ko­nusu üzerinde durmuş, bütün roman­larında bunları işlemiştir. îlk roman­larında evlilikten önceki romantik aşk ve hayal kırıklıklarını, daha son­raki olgun romanlarında yasak aşk, cinsel tutkular ve gerçek yaşamda görülen evlilik sorunlarını ele almış ve gerçekçi bir yöntemle deşmiştir.

Gerçek bir romancı olmasına rağ­men yazarın dili ve üslûbu çok süslü ve ağdalıdır. Yazar, halkın anlayama­dığı bu dili romanlarının yeni basımı sırasında sadeleştirmek gereğini duy­muştur.

 

Başlıca eserleri:

Romanları : Nemide-1889, Bir Ölünün Defteri-1889 , Ferdi ve Şürekâsı-1894,  Mai ve Siyah- 1897, Aşk-ı Memnu-1900,Kırık Hayatlar-1923.

Hkaye ve Öykü:  Bir Muhtıranın Son Yaprakları-1888, Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası-1888,Heyhat-1894, Solgun Demet-1901, Sepette Bulunmuş-1920, Bir Hikâye-i Sevda-1922, Hepsinden Acı-1934, Onu Beklerken-1935, Aşka Dair-1936, İhtiyar Dost-1939,  Kadın Pençesinde-1939, İzmir Hikâyeleri (ö.s.)-1950,

Oyun: Kabus-1918.
Anı: Kırk Yıl-1936, Sara ve Ötesi-1942,  Bir Acı Hikâye-1942.
Şiir: Mensur Şiirler-1889.
Deneme: Sanata Dair,-3 cilt- 1938-1955.

Facebook Yorumlar

Hakkında admin

admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir