Yeni Konular

Harezmi kimdir Eserleri nelerdir?

Harezmi Kimdir

Harezmî, IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimidir. Harezmî 780 yılında Harezm’de doğmuştur. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla, kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.

Harezmî, ilk defa, birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî, cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları, yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.

Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser yazdı. Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde, Nil Nehri’nin kaynağını açıklayan Harezmî, Batlamyus’un astronomik cetvellerini de düzeltti. Güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde ise, astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi. Harezmî, 850 yılında Bağdat’ta vefat etti. Üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınır.

Harezminin Eserleri:
Harezmi?nin matematik, astronomi ve coğrafya alanında yazdığı birçok eserinden bazıları şunlardır;
1) Kitab fil-Hisab:

2) Kitabu Cedavil-in-Nücûm ve Harekatiha

3) Kitab-ul-Muhtasar fil-Hisab-il-Hindi:

4) Kitab-ül-Muhtasar fi Hisab-il-Cebri vel-Mukabele:

5) Kitabun fil Coğrafya,

6) Kitabün fil-Hisab vel-Hendese vel-Mûsiki,

7) Kitabun fit-Tarikati Marifet-il-Vakt bi Vesatat-iş-Şems,

8) Sun-il-Usturlab,

9) Kitabun fil-Cem?ivet-Tarh,

10) Kitab-ut-Tarih,

11) Kitabu-Sûret-il-Erdi ve Coğrafiyyetiha,

12) Kitab-ül-Macisti,

13) Kitabu Zic-il-Harezmi,

14) Kitabu Takvim-il-Büldan

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Türk Ve İslam Dünyası Edebiyatında Dinin Etkileri

Son zamanlarda aklıma sıkça takılan bir soruydu bu. Açıkçası biraz fikrim de vardı lakin araştırma …

94 yorumlar

 1. çok saolsn bu siteyi ypn işime yaradı

 2. MEHMET AKİF BABUR

  SİTEYE İLK GİRDİĞİMDE ANLADIM ZATEN BANA YARDIMCI OLCANI ONUN İÇİN ÇOK İYİ OLDU.
  NOT:SİTEYİ YAPANA ALLAH RAZI OLSUN AMİN…

 3. çok tşk edderim walla çoq işime yaradı!! tam istedim gibi fazla ayrıntı yoq sadece hayatı çok saolun ….

 4. güzeeeel…

 5. teşekür ederiz

 6. hepinize yürekten tşk

 7. allah sizden razı olsun

  sagollun

 8. size çooook tskr edrim bana çok yardımcı oldunuz sosyalden kırık almıştım düzeltim saggggggggggggggggg oluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 9. tsk ederimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 10. çok güzel lo

 11. bu site çoooook işime yaradı

 12. süper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. tesekkur ederim bu siteyi kuranlardan

 14. çok teşekkür ederim 5 aldım

 15. cetvel yemekten kurtuldum mersi GÜLMECE:insan yapmadığı birşey için dayak yer mi ben ödevimi yapmadımda

 16. EL-HAREZMİ

  Tam adı Muhammed Bin Musa el-Harezmi olan büyük bilim adamı, Horasan?da
  (Özbekistan?ın Karizmi kentinde) doğmuştur. Hayatının büyük bir bölümü Bağdat?da
  (Beytü?l Hikme?de) matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir.

  Cebirin kurucusu olan Harezmi?nin iki önemli matematik kitabı vardır; “Cebir” ve “Hint Hesabı”.Harezm’de temel eğitimimini alan Harezmi gençlinin ilk yıllarında Bağdat’taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir.
  İlmi konulara doyumsuz denilebilecek seviyedeki bir aşkla bağlı olan Harezmi ilmi konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için Bağdat’a gelir ve yerleşir. Devrinde bilginleri himayesi ile meşhur olan abbasi halifesi Mem’un Harezmideki ilm kabliyetten haberdar olunca onu kendisi tarafından Eski Mısır, Mezopotamya, Grek ve
  Eski hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüphanesinin idaresinde görevlendirilir. Daha sonra da Bağdat Saray Kütüphanesindeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan bir tercüme akademisi olan Beyt’ül Hikme ‘de görevlendirilir.
  Böylece Harezmi Bağdat’ta inceleme ve araştırma
  yapabilmek için gerekli bütün maddi ve manevi imkanlara kavuşur. Burada hayata ait bütün
  endişelerden uzak olarak matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başlar.
  Bağdat bilim atmosferi içerisinde kısa zamanda üne kavuşan Harezmi Şam’da bulunan Kasiyun Rasathanesin’de çalışan bilim heyetinde ve yerkürenin bir derecelik meridyen yayı uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovasına giden bilim heyetinde bulunduğu gibi Hint matematiğini incelemek için Afganistan üzerinden Hindistana giden bilim heyetine başkanlık da etmiştir.
  Harezmi ‘nin latinceye çevrilen eserlerinden olan El-Kitab ‘ul Muhtasar fi ‘l Hesab ‘il cebri ve ‘l Mukabele adlı eserinde ikinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli
  denklem sistemlerinin çözümlerini inceler.
  El Harizmi matematiğin yanısıra astronomi ve coğrafya ilimlerinde de eserler vermiştir.
  Astronomik cetvellerle ilgili kitaplar yazmış ve bu eserler 12. y.y. da Latince’ ye çevrilmiştir. Bunu yanısıra Ptolemy’nin coğrafya kitabını düzeltmelerle yeniden yazmış, 70 tane bilim adamıyla birlikte çalışarak 830 yılında bir dünya haritası çizmiştir.
  Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır.

  Çalışmaları;

  Cebire Yaptığı Katkılar

  Lütfi Göker?in ‘Matematik Tarihi ve Türk İslam Matematikçilerinin Yeri’ adlı eserinde de denildiği gibi Harezmi cebiri müstakil bir bilim dalı haline getiren bilgindir. Yalnız cebiri müstakil bir bilim dalı haline getirmekle kalmamış, zamanın en kapsamlı ve en sistemli cebir kitabını yazarak da kendinden sonraki nesillere cebiri öğreten referans kaynağı olma vasfı kazanmıştır. Harezmi?nin cebirle ilgili konuları kapsayan kitabı onun aynı zamanda latinceye çevrilen 3 önemli eserinden biri,belkide en önemlisi olan ‘El-Kitabü?l Muhtasar fi Hesabi?l Cebr ve?l Mukabele’ dir. Bu eserde Harezmi yeni teoremler ve problemlere sunduğu yeni çözüm yöntemleri ile
  Avrupa matematiğine de ışık tutmuştur.(Her ne kadar eser 300 yıl sonra Latinceye çevrilmiş ve Avrupa; cebiri ,doğudan 300 yıl geride takip edebilmişse de..)

  Harezminin en büyük eseri cebirdir. Kendisi cebirin kurucusu ve geliştiricisidir. Bu konuda yazılan

  ilk ve yaygınlaştırılan kitap El Kitabü’l Muhtasar fi Hisabi’l Cebr ve’l Mukabele ‘dir. Harezminin bu

  eseri kendisine İslam ve batı bilim dünyasında çok ün kazandırmıştır.

  Batı dünyası ilk kez bu kitap sayesinde cebiri kullanmış ve öğrenmiştir. Bu yapıtta ana konular birinci ve

  ikinci dereceden denklemlerin çözümleri, binom çarpımları, çeşitli cebir problemleri ve

  miras hesabıdır. Harezmi cebirle ilgili çalışmalarında ikinci dereceden denklemler konu üzerinde çok

  durmuştur. Birinci dereceden denklemleri incelerken Yanlış Yolu İle Çözme Yöntemi’ni kullanmıştır.

  Bu yöntemi kullanırken şu anda ax2 + bx + c = 0 biçiminde gösterdiğimiz ve çözümünü

  x = – b + b2 – 4ac / 2a eşitliği ile bulduğumuz ikinci dereceden denklemlerin çözümünü negatif nicelikleri

  bilmediği için üç grupta toplamış ve her grup için Kareye Tamamlama İşlemi’ne dayanan ayrı bir çözüm

  yöntemi kullanmıştır. Bu üç ayrı yöntem aşağıdaki gibidir; Birinci tip denklemin çözümü için ilk önce bir

  kenarı x olan bir kare çizeriz. Bu karenin üst sağ köşesinden her iki yöne de b:2 kadar bir

  uzunluk eklenir ve bu uzunlukların ucundan şekil kareye tamamlanır. Bundan sonra ortaya çıkan ikinci

  karede bir kenarı x büyüklüğünde olan bir kare (x²), bir kenarı x ve diğer kenarı b:2 uzunluğunda olan iki

  dikdörtgen (x.b:2) ve bir de bir kenarı b:2 uzunluğunda olan bir kare (b:2)² bulunmuştur.

  Bunu formülüze edersek

  [x + (b:2)]² = x² + 2 (b:2x) + (b:2)² olur.

  [x + (b:2)]² = x² + bx + (b:2)², x² + bx =c [x +(b:2)]² = c + (b:2)² [x + (b:2)]²

  = c + (b:2)² x + b:2 = (b:2)² + c.x = ((b:2)² + c – b:2.2) x + c = bx.x = b:2 + (b:2)²- c

  şeklinde gösterilir. İkinci tip denklemin iki ayrı çözüm yöntemi vardır. Birinci çözümde

  ilk önce bir kenarı x büyüklüğünde olan bir kare alınır (x²) sonra bu kareye bir c alanı eklenir ve bir kenarı x

  diğer kenarı b uzunluğunda olan bir dikdörtgen elde edilir. Daha sonra b kenarının yarısından

  karşıya bir dikme uzatılır. Bu durumda c alanı ile x² alanı arasında (b:2 – x ) kadar bir mesafe ortaya çıkar.

  Sonra c alanının sağ alt köşesinden bu mesafe kadar dışa çıkıp bir (b:2 – x)² oluşturulduğunda

  (b:2 – x)² = (b:2)² – [ x (b:2 – x) + x . b:2] olur. (b:2 – x)² =

  (b:2)² – c (b:2 – x)² = (b:2)² – c.b:2 – x = (b:2)² – c.x = b:2 – (b:2)² – c

  şekilde çözüme ulaşılır. İkinci çözüm yönteminde ise

  (x -b:2)² = (b:2)² – c (x – b:2)² = (b:2)² – c.x – b:2 = (b:2)² – c.x =b:2 + (b:2)² – c

  formülü kullanılarak bulunur.

  Üçüncü tip denklemin çözümü için ise ilk önce bir kenarı x uzunluğunda olan bir kare çizeriz daha sonra bu

  karenin bir kenarından bir b uzunluğu alırız. Ulaşılan noktadan karşı kenara çizilecek doğrunun

  altında bir dikdörtgen oluşur (bx). Daha sonra b kenarının yarısı alınarak üstteki dikdörtgene bitişik olmak

  üzere bir kare çizilir [(b:2)²]. Şimdi bu küçük karenin ucundan (x-b) kadar uzatılır ve

  buradan yukarıya karenin üst kenarına bir dikme çıkıldığında birbirlerine eşit ve bir kenarları (x-b) ve diğer

  kenarları ise (b:2) uzunluğunda olan iki dörtgen buluruz. Daha sonra

  (x – b:2)² = (b:2)² + c olur. Sonra (x – b:2)² = (b:2)² + c.x – b:2 = (b:2)² + c.x = (b:2)²+ c + b:2

  sonucuna ulaşılır.

 17. güzel performans ödevime yaradı……… teşekkür!!!!!!!!!!!!!

 18. çok güzel sayende 100 alcam tsk

 19. Çok yararlı bir site.

 20. ÇÇÇÇOOOKKK GÜZEL SİTEEEEEEEE.

 21. Süper bir site. Hem net hem kısa.Teşekkür ederim

 22. çooookk saolun byk yrdmızn oldu bnaa :).):):))))))))))))

 23. Ben bu sitede iyi şeyler buldum.Ama başkasını bilmem.biliyorumki herkez iyi şey bulmuştum

 24. çok saolun hep bu siteye girecegime söözveriyorummmmmmm:D:D.D

 25. ayy çok mnükmmmel ögretmen çok sevecek bunu hatta öretmemne dicem ki bu siteye giriin bbe bu siteye girdim çok güzel şeyler örendim açtııgıma çok mmmenununm m kim bu siteyi açmışsa ellerinden öpüyorummmmmm

 26. güzel bilgiler var benim işime özellikle eserler yaradı teşekkürler

 27. cok güzel tam istediğim gibi fazla ayrıntı yoq çok teşekkür ederimmmmmmm

 28. cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook tşk ederim bu siteyi yapanın ellerinden öperim

 29. çok saolun ödevim için birebir

 30. çok teşekkürler sayenizde 100 aldım

 31. bazı yerlerde uzun uzun hayatını anlatıyor burada kısa ve daha çok bilime yönelik yaptığı çalışmaları anlatıyo çok güzel olmuş çok teşekkürler

 32. çok teşekkür ederim bunu yazan kişiye de çok teşekkür ederim

 33. çookkkkk teşekkürler,,,,, gerçekten ödevim için çookkkkk işime yaradı…öğretmen zaten birazcık uyuz

 34. 1. Kitab fil-Hisab:
  2. Kitabu Cedavil-in-Nücûm ve Harekatiha

  3. Kitab-ul-Muhtasar fil-Hisab-il-Hindi:
  4. Kitab-ül-Muhtasar fi Hisab-il-Cebri vel-Mukabele:
  5) Kitabun fil Coğrafya,

  6) Kitabün fil-Hisab vel-Hendese vel-Mûsiki,

  7) Kitabun fit-Tarikati Marifet-il-Vakt bi Vesatat-iş-Şems,

  Sun-il-Usturlab,

  9) Kitabun fil-Cem?ivet-Tarh,

  10) Kitab-ut-Tarih,

  11) Kitabu-Sûret-il-Erdi ve Coğrafiyyetiha,

  12) Kitab-ül-Macisti,

  13) Kitabu Zic-il-Harezmi,

  14) Kitabu Takvim-il-Büldan

 35. çokkkkkkkkkkkkkk süppppppppppppperrrrrrrrrrrr voooooooooooovvvvvvvvvvv

 36. harikaymışş yaa

 37. aşk bir sudur iç iç gugur aşk bir otobüstür binmesini bilmeli son durağa gelmeden inmesini bilmeli….. xxxD:

 38. güzeller güzelii

  çık güzell

 39. en güzel kız

  çok güzel yazmışsınız aferin adam oluyosunuz

 40. Çok teşekkürler teknoloji tasarım ödevimde işime yaradı

 41. valah kurban olam bu siteye sosyalden bu site sayesinden iyi alacam

 42. süper bir sittitle=e işime yaradı bilgiler kısa ve özetle açıklanmış bravo

 43. vallaha çok teşekkür edeerim sayenizde o site benim bu site benim dolaşmadım inşallah diğer konulardada böyle güzel yazarsınız da bizi uğraştırmazsınız

 44. çok teşkkr ederim çok yardımcı oldunuz tam istediğim gibi sadece hayatı ….

 45. Yardımınız için teşekkürler… İşime çok yaradı.Müdür yardımcısının dersinde anlatacağım…Umarım o da beğenir tekrar teşekkürler.

 46. bu eserler harikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bir şeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 47. Çok güzel İşime Yaradı Bunu Sosyalciye Gösteririm Artık Puanımı Werir…

 48. tam istediğim şeyler bence çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel ama yaz yaz bitmiyor

 49. ama ben harezminin hangi alanlarda ünlü olduğunu istedim

 50. arog allah razı ola gardaş

 51. Cok sağolun arkadaşlar

 52. harika saolun varolun koçlar

 53. defne alıkoymaz

  .ne güzel şurda anlatılmış harezminin hayatı mal şeyler iyilikten de anlaMIYONUZ Kİ SİZ.BEN KENDİM İÇİN SÖLİOM bu site çok hoş yapanların eline sağlık

 54. çok sağol yha allah razı olsun

 55. saolun işime yaradı fazlasıya allah razı olsun

 56. yarım saate bitirdim çok teşekkür ederim

 57. çook işime yaradı bu kadar bilgi yeterli teşekkür ederim. 🙂

 58. çok güzel işime yaradi teşekkür ederim…

 59. süper tam tamına 100 aldım çok sağal kim paylaştıysa

 60. çok güzel beğenim :)=)

 61. tenku vulalla kesin 100 alıcam ):)]Ç:]

 62. yaa çokk güzel bi site çok işime yardaı saolun

 63. VsLLa ßeNiM İşİmE ÇoK YaRaDı … site adına herkeze teşekkürler..

 64. yahu dayı böyle eserler böyle kitap larmı olur laaa imanım gevşedi lan

 65. çok teşekür ederim

 66. bune yaaa çok kısaaa abi bu ne yawww 35 sıra bana yeterlidir ): D:T:

 67. çok saolun sizin sayenizde ödevimi bitirdim birkaç kişinin daha lazım onları da yazsanı ama yinede çok teşekkür ederim çok işime yaradı

 68. güzel ama keşke doğumunu en başa koysaydınız

 69. Mk çok güzel bir site.

 70. harezmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 71. çok saolun sizn sayenizde güzel not alacağım haha!!o resim ali kuşcunundur onu kaldırmanızı rica ederim 😀

 72. 5.sınıga giiyorum dergi yapacaktık işime yaradı ćok güzel

 73. 7. sınıfa gidiyorum çak iyi bir site yapmışsınız hepinize tşk ediyorum

 74. eyw kardeşim aşırı işime yaradı gerçi bizim hocanın salaklıqı ulan matematik performansı edebiyat performansı gibi

 75. İyi gibi gibisinden idare eder.

 76. bence çok güzel olmüş … tşk

 77. Güzelde eserleri biraz karışık.

 78. çokkkkkkkkkkkk teşekür ederim

 79. bence çok yararlı diğer sitelerde boyle bir şey buamadım

 80. Nush(nasihat)ile uslanmayanı etmeli tekdir(azarlamak)tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir(dayak).
  Atasözü

 81. HARİKA OLMUŞ…SİTE SUNUCULARININ ELİNE SAĞLIK.BU ARADA BEN OYUN DELİSİ KANALININ EDİTÖR VE YÖNETİCİSİ OLAN TAMER YEŞİLDAĞIN KUZENİYİM.PROGRAMLAR HAKKINDA EĞİTİM ALDIM…SİTE VE TASARIM İŞLEMLERİNDE HER NE ZAMAN YARDIMA IHTIYACNIZ OLURSA MAİL İMDEN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ…

 82. bayıldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm çooooooooooooooooook güzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllll

 83. Çok güzel çok teşekkürler

 84. Bu sitede emeği geçen insanlardan Allah razı olsun çok teşekkür ederim

 85. Sagolun isimize cok yaradi

 86. offf am yalamaaaaa

 87. iyiymiş

 88. I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or
  newsletter service. Do you have any? Please permit me understand in order
  that I may subscribe. Thanks.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir