Yeni Konular

Harezmi kimdir Eserleri nelerdir?

Harezmi Kimdir

Harezmî, IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk matematik, coğrafya ve astronomi alimidir. Harezmî 780 yılında Harezm’de doğmuştur. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla, kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.

Harezmî, ilk defa, birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî, cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları, yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.

Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser yazdı. Yeryüzünün çapına ait hesaplarını Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde, Nil Nehri’nin kaynağını açıklayan Harezmî, Batlamyus’un astronomik cetvellerini de düzeltti. Güneş ve ay tutulmasına dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde ise, astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi. Harezmî, 850 yılında Bağdat’ta vefat etti. Üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde ciddi çalışmalarıyla tanınır.

Harezminin Eserleri:
Harezmi?nin matematik, astronomi ve coğrafya alanında yazdığı birçok eserinden bazıları şunlardır;
1) Kitab fil-Hisab:

2) Kitabu Cedavil-in-Nücûm ve Harekatiha

3) Kitab-ul-Muhtasar fil-Hisab-il-Hindi:

4) Kitab-ül-Muhtasar fi Hisab-il-Cebri vel-Mukabele:

5) Kitabun fil Coğrafya,

6) Kitabün fil-Hisab vel-Hendese vel-Mûsiki,

7) Kitabun fit-Tarikati Marifet-il-Vakt bi Vesatat-iş-Şems,

8) Sun-il-Usturlab,

9) Kitabun fil-Cem?ivet-Tarh,

10) Kitab-ut-Tarih,

11) Kitabu-Sûret-il-Erdi ve Coğrafiyyetiha,

12) Kitab-ül-Macisti,

13) Kitabu Zic-il-Harezmi,

14) Kitabu Takvim-il-Büldan

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Türk Ve İslam Dünyası Edebiyatında Dinin Etkileri

Son zamanlarda aklıma sıkça takılan bir soruydu bu. Açıkçası biraz fikrim de vardı lakin araştırma …

260 yorumlar

 1. çok saolsn bu siteyi ypn işime yaradı

 2. MEHMET AKİF BABUR

  SİTEYE İLK GİRDİĞİMDE ANLADIM ZATEN BANA YARDIMCI OLCANI ONUN İÇİN ÇOK İYİ OLDU.
  NOT:SİTEYİ YAPANA ALLAH RAZI OLSUN AMİN…

 3. çok tşk edderim walla çoq işime yaradı!! tam istedim gibi fazla ayrıntı yoq sadece hayatı çok saolun ….

 4. güzeeeel…

 5. teşekür ederiz

 6. hepinize yürekten tşk

 7. allah sizden razı olsun

  sagollun

 8. size çooook tskr edrim bana çok yardımcı oldunuz sosyalden kırık almıştım düzeltim saggggggggggggggggg oluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 9. tsk ederimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 10. çok güzel lo

 11. bu site çoooook işime yaradı

 12. süper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. tesekkur ederim bu siteyi kuranlardan

 14. çok teşekkür ederim 5 aldım

 15. cetvel yemekten kurtuldum mersi GÜLMECE:insan yapmadığı birşey için dayak yer mi ben ödevimi yapmadımda

 16. EL-HAREZMİ

  Tam adı Muhammed Bin Musa el-Harezmi olan büyük bilim adamı, Horasan?da
  (Özbekistan?ın Karizmi kentinde) doğmuştur. Hayatının büyük bir bölümü Bağdat?da
  (Beytü?l Hikme?de) matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir.

  Cebirin kurucusu olan Harezmi?nin iki önemli matematik kitabı vardır; “Cebir” ve “Hint Hesabı”.Harezm’de temel eğitimimini alan Harezmi gençlinin ilk yıllarında Bağdat’taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir.
  İlmi konulara doyumsuz denilebilecek seviyedeki bir aşkla bağlı olan Harezmi ilmi konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için Bağdat’a gelir ve yerleşir. Devrinde bilginleri himayesi ile meşhur olan abbasi halifesi Mem’un Harezmideki ilm kabliyetten haberdar olunca onu kendisi tarafından Eski Mısır, Mezopotamya, Grek ve
  Eski hint medeniyetlerine ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray Kütüphanesinin idaresinde görevlendirilir. Daha sonra da Bağdat Saray Kütüphanesindeki yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan bir tercüme akademisi olan Beyt’ül Hikme ‘de görevlendirilir.
  Böylece Harezmi Bağdat’ta inceleme ve araştırma
  yapabilmek için gerekli bütün maddi ve manevi imkanlara kavuşur. Burada hayata ait bütün
  endişelerden uzak olarak matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başlar.
  Bağdat bilim atmosferi içerisinde kısa zamanda üne kavuşan Harezmi Şam’da bulunan Kasiyun Rasathanesin’de çalışan bilim heyetinde ve yerkürenin bir derecelik meridyen yayı uzunluğunu ölçmek için Sincar Ovasına giden bilim heyetinde bulunduğu gibi Hint matematiğini incelemek için Afganistan üzerinden Hindistana giden bilim heyetine başkanlık da etmiştir.
  Harezmi ‘nin latinceye çevrilen eserlerinden olan El-Kitab ‘ul Muhtasar fi ‘l Hesab ‘il cebri ve ‘l Mukabele adlı eserinde ikinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli
  denklem sistemlerinin çözümlerini inceler.
  El Harizmi matematiğin yanısıra astronomi ve coğrafya ilimlerinde de eserler vermiştir.
  Astronomik cetvellerle ilgili kitaplar yazmış ve bu eserler 12. y.y. da Latince’ ye çevrilmiştir. Bunu yanısıra Ptolemy’nin coğrafya kitabını düzeltmelerle yeniden yazmış, 70 tane bilim adamıyla birlikte çalışarak 830 yılında bir dünya haritası çizmiştir.
  Dünyanın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve saatler üzerine yazılmış eserleri de vardır.

  Çalışmaları;

  Cebire Yaptığı Katkılar

  Lütfi Göker?in ‘Matematik Tarihi ve Türk İslam Matematikçilerinin Yeri’ adlı eserinde de denildiği gibi Harezmi cebiri müstakil bir bilim dalı haline getiren bilgindir. Yalnız cebiri müstakil bir bilim dalı haline getirmekle kalmamış, zamanın en kapsamlı ve en sistemli cebir kitabını yazarak da kendinden sonraki nesillere cebiri öğreten referans kaynağı olma vasfı kazanmıştır. Harezmi?nin cebirle ilgili konuları kapsayan kitabı onun aynı zamanda latinceye çevrilen 3 önemli eserinden biri,belkide en önemlisi olan ‘El-Kitabü?l Muhtasar fi Hesabi?l Cebr ve?l Mukabele’ dir. Bu eserde Harezmi yeni teoremler ve problemlere sunduğu yeni çözüm yöntemleri ile
  Avrupa matematiğine de ışık tutmuştur.(Her ne kadar eser 300 yıl sonra Latinceye çevrilmiş ve Avrupa; cebiri ,doğudan 300 yıl geride takip edebilmişse de..)

  Harezminin en büyük eseri cebirdir. Kendisi cebirin kurucusu ve geliştiricisidir. Bu konuda yazılan

  ilk ve yaygınlaştırılan kitap El Kitabü’l Muhtasar fi Hisabi’l Cebr ve’l Mukabele ‘dir. Harezminin bu

  eseri kendisine İslam ve batı bilim dünyasında çok ün kazandırmıştır.

  Batı dünyası ilk kez bu kitap sayesinde cebiri kullanmış ve öğrenmiştir. Bu yapıtta ana konular birinci ve

  ikinci dereceden denklemlerin çözümleri, binom çarpımları, çeşitli cebir problemleri ve

  miras hesabıdır. Harezmi cebirle ilgili çalışmalarında ikinci dereceden denklemler konu üzerinde çok

  durmuştur. Birinci dereceden denklemleri incelerken Yanlış Yolu İle Çözme Yöntemi’ni kullanmıştır.

  Bu yöntemi kullanırken şu anda ax2 + bx + c = 0 biçiminde gösterdiğimiz ve çözümünü

  x = – b + b2 – 4ac / 2a eşitliği ile bulduğumuz ikinci dereceden denklemlerin çözümünü negatif nicelikleri

  bilmediği için üç grupta toplamış ve her grup için Kareye Tamamlama İşlemi’ne dayanan ayrı bir çözüm

  yöntemi kullanmıştır. Bu üç ayrı yöntem aşağıdaki gibidir; Birinci tip denklemin çözümü için ilk önce bir

  kenarı x olan bir kare çizeriz. Bu karenin üst sağ köşesinden her iki yöne de b:2 kadar bir

  uzunluk eklenir ve bu uzunlukların ucundan şekil kareye tamamlanır. Bundan sonra ortaya çıkan ikinci

  karede bir kenarı x büyüklüğünde olan bir kare (x²), bir kenarı x ve diğer kenarı b:2 uzunluğunda olan iki

  dikdörtgen (x.b:2) ve bir de bir kenarı b:2 uzunluğunda olan bir kare (b:2)² bulunmuştur.

  Bunu formülüze edersek

  [x + (b:2)]² = x² + 2 (b:2x) + (b:2)² olur.

  [x + (b:2)]² = x² + bx + (b:2)², x² + bx =c [x +(b:2)]² = c + (b:2)² [x + (b:2)]²

  = c + (b:2)² x + b:2 = (b:2)² + c.x = ((b:2)² + c – b:2.2) x + c = bx.x = b:2 + (b:2)²- c

  şeklinde gösterilir. İkinci tip denklemin iki ayrı çözüm yöntemi vardır. Birinci çözümde

  ilk önce bir kenarı x büyüklüğünde olan bir kare alınır (x²) sonra bu kareye bir c alanı eklenir ve bir kenarı x

  diğer kenarı b uzunluğunda olan bir dikdörtgen elde edilir. Daha sonra b kenarının yarısından

  karşıya bir dikme uzatılır. Bu durumda c alanı ile x² alanı arasında (b:2 – x ) kadar bir mesafe ortaya çıkar.

  Sonra c alanının sağ alt köşesinden bu mesafe kadar dışa çıkıp bir (b:2 – x)² oluşturulduğunda

  (b:2 – x)² = (b:2)² – [ x (b:2 – x) + x . b:2] olur. (b:2 – x)² =

  (b:2)² – c (b:2 – x)² = (b:2)² – c.b:2 – x = (b:2)² – c.x = b:2 – (b:2)² – c

  şekilde çözüme ulaşılır. İkinci çözüm yönteminde ise

  (x -b:2)² = (b:2)² – c (x – b:2)² = (b:2)² – c.x – b:2 = (b:2)² – c.x =b:2 + (b:2)² – c

  formülü kullanılarak bulunur.

  Üçüncü tip denklemin çözümü için ise ilk önce bir kenarı x uzunluğunda olan bir kare çizeriz daha sonra bu

  karenin bir kenarından bir b uzunluğu alırız. Ulaşılan noktadan karşı kenara çizilecek doğrunun

  altında bir dikdörtgen oluşur (bx). Daha sonra b kenarının yarısı alınarak üstteki dikdörtgene bitişik olmak

  üzere bir kare çizilir [(b:2)²]. Şimdi bu küçük karenin ucundan (x-b) kadar uzatılır ve

  buradan yukarıya karenin üst kenarına bir dikme çıkıldığında birbirlerine eşit ve bir kenarları (x-b) ve diğer

  kenarları ise (b:2) uzunluğunda olan iki dörtgen buluruz. Daha sonra

  (x – b:2)² = (b:2)² + c olur. Sonra (x – b:2)² = (b:2)² + c.x – b:2 = (b:2)² + c.x = (b:2)²+ c + b:2

  sonucuna ulaşılır.

 17. güzel performans ödevime yaradı……… teşekkür!!!!!!!!!!!!!

 18. çok güzel sayende 100 alcam tsk

 19. Çok yararlı bir site.

 20. ÇÇÇÇOOOKKK GÜZEL SİTEEEEEEEE.

 21. Süper bir site. Hem net hem kısa.Teşekkür ederim

 22. çooookk saolun byk yrdmızn oldu bnaa :).):):))))))))))))

 23. Ben bu sitede iyi şeyler buldum.Ama başkasını bilmem.biliyorumki herkez iyi şey bulmuştum

 24. çok saolun hep bu siteye girecegime söözveriyorummmmmmm:D:D.D

 25. ayy çok mnükmmmel ögretmen çok sevecek bunu hatta öretmemne dicem ki bu siteye giriin bbe bu siteye girdim çok güzel şeyler örendim açtııgıma çok mmmenununm m kim bu siteyi açmışsa ellerinden öpüyorummmmmm

 26. güzel bilgiler var benim işime özellikle eserler yaradı teşekkürler

 27. cok güzel tam istediğim gibi fazla ayrıntı yoq çok teşekkür ederimmmmmmm

 28. cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook tşk ederim bu siteyi yapanın ellerinden öperim

 29. çok saolun ödevim için birebir

 30. çok teşekkürler sayenizde 100 aldım

 31. bazı yerlerde uzun uzun hayatını anlatıyor burada kısa ve daha çok bilime yönelik yaptığı çalışmaları anlatıyo çok güzel olmuş çok teşekkürler

 32. çok teşekkür ederim bunu yazan kişiye de çok teşekkür ederim

 33. çookkkkk teşekkürler,,,,, gerçekten ödevim için çookkkkk işime yaradı…öğretmen zaten birazcık uyuz

 34. 1. Kitab fil-Hisab:
  2. Kitabu Cedavil-in-Nücûm ve Harekatiha

  3. Kitab-ul-Muhtasar fil-Hisab-il-Hindi:
  4. Kitab-ül-Muhtasar fi Hisab-il-Cebri vel-Mukabele:
  5) Kitabun fil Coğrafya,

  6) Kitabün fil-Hisab vel-Hendese vel-Mûsiki,

  7) Kitabun fit-Tarikati Marifet-il-Vakt bi Vesatat-iş-Şems,

  Sun-il-Usturlab,

  9) Kitabun fil-Cem?ivet-Tarh,

  10) Kitab-ut-Tarih,

  11) Kitabu-Sûret-il-Erdi ve Coğrafiyyetiha,

  12) Kitab-ül-Macisti,

  13) Kitabu Zic-il-Harezmi,

  14) Kitabu Takvim-il-Büldan

 35. çokkkkkkkkkkkkkk süppppppppppppperrrrrrrrrrrr voooooooooooovvvvvvvvvvv

 36. harikaymışş yaa

 37. aşk bir sudur iç iç gugur aşk bir otobüstür binmesini bilmeli son durağa gelmeden inmesini bilmeli….. xxxD:

 38. güzeller güzelii

  çık güzell

 39. en güzel kız

  çok güzel yazmışsınız aferin adam oluyosunuz

 40. Çok teşekkürler teknoloji tasarım ödevimde işime yaradı

 41. valah kurban olam bu siteye sosyalden bu site sayesinden iyi alacam

 42. süper bir sittitle=e işime yaradı bilgiler kısa ve özetle açıklanmış bravo

 43. vallaha çok teşekkür edeerim sayenizde o site benim bu site benim dolaşmadım inşallah diğer konulardada böyle güzel yazarsınız da bizi uğraştırmazsınız

 44. çok teşkkr ederim çok yardımcı oldunuz tam istediğim gibi sadece hayatı ….

 45. Yardımınız için teşekkürler… İşime çok yaradı.Müdür yardımcısının dersinde anlatacağım…Umarım o da beğenir tekrar teşekkürler.

 46. bu eserler harikaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bir şeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

 47. Çok güzel İşime Yaradı Bunu Sosyalciye Gösteririm Artık Puanımı Werir…

 48. tam istediğim şeyler bence çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel ama yaz yaz bitmiyor

 49. ama ben harezminin hangi alanlarda ünlü olduğunu istedim

 50. arog allah razı ola gardaş

 51. Cok sağolun arkadaşlar

 52. harika saolun varolun koçlar

 53. defne alıkoymaz

  .ne güzel şurda anlatılmış harezminin hayatı mal şeyler iyilikten de anlaMIYONUZ Kİ SİZ.BEN KENDİM İÇİN SÖLİOM bu site çok hoş yapanların eline sağlık

 54. çok sağol yha allah razı olsun

 55. saolun işime yaradı fazlasıya allah razı olsun

 56. yarım saate bitirdim çok teşekkür ederim

 57. çook işime yaradı bu kadar bilgi yeterli teşekkür ederim. 🙂

 58. çok güzel işime yaradi teşekkür ederim…

 59. süper tam tamına 100 aldım çok sağal kim paylaştıysa

 60. çok güzel beğenim :)=)

 61. tenku vulalla kesin 100 alıcam ):)]Ç:]

 62. yaa çokk güzel bi site çok işime yardaı saolun

 63. VsLLa ßeNiM İşİmE ÇoK YaRaDı … site adına herkeze teşekkürler..

 64. yahu dayı böyle eserler böyle kitap larmı olur laaa imanım gevşedi lan

 65. çok teşekür ederim

 66. bune yaaa çok kısaaa abi bu ne yawww 35 sıra bana yeterlidir ): D:T:

 67. çok saolun sizin sayenizde ödevimi bitirdim birkaç kişinin daha lazım onları da yazsanı ama yinede çok teşekkür ederim çok işime yaradı

 68. güzel ama keşke doğumunu en başa koysaydınız

 69. Mk çok güzel bir site.

 70. harezmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 71. çok saolun sizn sayenizde güzel not alacağım haha!!o resim ali kuşcunundur onu kaldırmanızı rica ederim 😀

 72. 5.sınıga giiyorum dergi yapacaktık işime yaradı ćok güzel

 73. 7. sınıfa gidiyorum çak iyi bir site yapmışsınız hepinize tşk ediyorum

 74. eyw kardeşim aşırı işime yaradı gerçi bizim hocanın salaklıqı ulan matematik performansı edebiyat performansı gibi

 75. İyi gibi gibisinden idare eder.

 76. bence çok güzel olmüş … tşk

 77. Güzelde eserleri biraz karışık.

 78. çokkkkkkkkkkkk teşekür ederim

 79. bence çok yararlı diğer sitelerde boyle bir şey buamadım

 80. Nush(nasihat)ile uslanmayanı etmeli tekdir(azarlamak)tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir(dayak).
  Atasözü

 81. HARİKA OLMUŞ…SİTE SUNUCULARININ ELİNE SAĞLIK.BU ARADA BEN OYUN DELİSİ KANALININ EDİTÖR VE YÖNETİCİSİ OLAN TAMER YEŞİLDAĞIN KUZENİYİM.PROGRAMLAR HAKKINDA EĞİTİM ALDIM…SİTE VE TASARIM İŞLEMLERİNDE HER NE ZAMAN YARDIMA IHTIYACNIZ OLURSA MAİL İMDEN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ…

 82. bayıldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm çooooooooooooooooook güzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllll

 83. Çok güzel çok teşekkürler

 84. Bu sitede emeği geçen insanlardan Allah razı olsun çok teşekkür ederim

 85. Sagolun isimize cok yaradi

 86. offf am yalamaaaaa

 87. iyiymiş

 88. I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or
  newsletter service. Do you have any? Please permit me understand in order
  that I may subscribe. Thanks.

 89. I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what
  I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your
  needs? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects
  you write with regards to here. Again, awesome web log!

 90. Hello there I am so grateful I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching on Aol for
  something else, Anyways I am here now and would just
  like to say thanks for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal
  more, Please do keep up the superb work.

 91. Fantastic site you have here but I was wanting to know if
  you knew of any forums that cover the same topics
  discussed in this article? I’d really like to be a part
  of online community where I can get opinions from other experienced individuals that share the
  same interest. If you have any recommendations, please let me know.
  Many thanks!

 92. Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 93. I like the valuable info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here!

  Best of luck for the next!

 94. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?

  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Appreciate it

 95. My brother recommended I might like this website. He was entirely
  right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 96. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really recognise
  what you’re speaking about! Bookmarked. Please additionally seek advice from my web site =).
  We may have a link change contract between us

 97. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging
  for? you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!

 98. I like it when folks get together and share views. Great website,
  keep it up!

 99. It’s really very complex in this active life to
  listen news on Television, thus I simply use internet
  for that purpose, and obtain the newest news.

 100. Hey very interesting blog!

 101. Thank you, I’ve recently been searching for information about this topic for a while and yours
  is the best I have came upon so far. But, what concerning the bottom line?
  Are you positive in regards to the supply?

 102. What i do not understood is in reality how you’re no longer really a lot more well-preferred than you might
  be right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in the case
  of this subject, made me in my view imagine it from
  a lot of various angles. Its like men and women are not fascinated until it’s something to do with Lady gaga!
  Your individual stuffs great. At all times handle it up!

 103. Hi there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any
  suggestions?

 104. Thanks for sharing your thoughts on website. Regards

 105. I am curious to find out what blog platform you’re working
  with? I’m having some small security issues with my latest blog and I would like to find something more secure.
  Do you have any suggestions?

 106. Hello, the whole thing is going fine here and ofcourse every one is sharing data,
  that’s in fact fine, keep up writing.

 107. Hey very cool site!! Guy .. Excellent ..

  Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
  I’m glad to find a lot of helpful information here in the put up,
  we’d like develop extra techniques on this
  regard, thank you for sharing. . . . . .

 108. I’ve been exploring for a little for any high
  quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Reading this information So i’m satisfied to convey that I’ve a very excellent uncanny
  feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot for sure will make certain to do not
  overlook this web site and provides it a look regularly.

 109. Wow! At last I got a web site from where I be capable of in fact get helpful facts regarding my
  study and knowledge.

 110. Hi this is kind of of off topic but I was wondering
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone
  with experience. Any help would be enormously appreciated!

 111. That is a very good tip especially to those new to the blogosphere.
  Short but very precise info… Thanks for sharing this one.
  A must read post!

 112. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

 113. Very good write-up. I definitely appreciate this site.

  Keep it up!

 114. Yes! Finally someone writes about website.

 115. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just
  wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.

 116. Greetings! Very helpful advice in this particular article!

  It’s the little changes that produce the biggest changes.
  Many thanks for sharing!

 117. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I want to suggest you
  few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this
  article. I desire to read even more things about it!

 118. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog
  jump out. Please let me know where you got your design. Kudos

 119. I do agree with all of the ideas you have offered on your
  post. They’re really convincing and can certainly work.

  Nonetheless, the posts are very quick for starters.
  May just you please lengthen them a little from next time?
  Thank you for the post.

 120. It’s actually a great and useful piece of information. I am happy that you just shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 121. What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity concerning
  unpredicted feelings.

 122. Hello! I just want to offer you a big thumbs up for the great info you have
  here on this post. I will be returning to your site for more soon.

 123. I’m really inspired together with your writing talents as smartly as
  with the structure for your blog. Is this a paid topic or did you customize it your self?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to look
  a nice blog like this one nowadays..

 124. Hi there, after reading this remarkable piece of writing i
  am as well delighted to share my familiarity here with friends.

 125. Thanks for finally writing about > Harezmi kimdir Eserleri nelerdir?
  – Aymoli.com beautiful smooth skin

 126. Marvelous, what a web site it is! This blog provides helpful information to us, keep it up.

 127. I was curious if you ever thought of changing the
  page layout of your blog? Its very well
  written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or
  2 images. Maybe you could space it out better?

 128. Quality content is the important to attract the visitors
  to pay a visit the site, that’s what this site is providing.

 129. Hi to all, the contents present at this web site are genuinely awesome for people experience, well, keep up
  the good work fellows.

 130. Great blog you’ve got here.. It’s difficult to find quality writing like yours nowadays.
  I really appreciate people like you! Take care!!

 131. Having read this I believed it was really informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put this
  content together. I once again find myself personally spending a significant amount of
  time both reading and commenting. But so what, it was still worth
  it!

 132. It’s hard to come by educated people for this
  topic, but you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 133. Hi, the whole thing is going sound here and ofcourse every
  one is sharing facts, that’s genuinely fine, keep up writing.

 134. bookmarked!!, I love your blog!

 135. Hi! I understand this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does running a well-established blog such as yours require a large amount of work?
  I’m completely new to writing a blog but I do write in my journal every day.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and
  thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

 136. Nice blog here! Also your site loads up fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 137. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time making a
  decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but
  I had to ask!

 138. I think this is one of the most important information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 139. I take pleasure in, result in I discovered exactly what I used to be taking a look for.
  You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 140. What’s up, yes this post is in fact good and I have learned lot of things from it concerning blogging.
  thanks.

 141. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 142. Hello, i think that i noticed you visited my site so i came to go
  back the favor?.I am attempting to find issues to improve my
  website!I suppose its good enough to make use of some of your ideas!!

 143. Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Many thanks!

 144. Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your
  site. Im really impressed by your site.
  Hey there, You’ve done an excellent job. I’ll certainly digg it and individually suggest to
  my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.

 145. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing issues
  with your site. It appears like some of the written text on your content are running off the screen. Can someone else please comment and let
  me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my web
  browser because I’ve had this happen previously.
  Thanks

 146. Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that
  might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share.
  With thanks!

 147. I do not even know how I ended up here, but I thought this post
  was good. I do not know who you are but
  certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already
  😉 Cheers!

 148. Appreciation to my father who shared with me on the topic of this web site,
  this web site is really awesome.

 149. I think the admin of this site is really working hard for his website, as here every information is quality based information.

 150. At this time it sounds like WordPress is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 151. Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am attempting to
  find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 152. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts
  and I will be waiting for your further post thanks once again.

 153. That is very attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger.

  I have joined your rss feed and stay up for searching for extra of
  your fantastic post. Additionally, I have shared your site in my social
  networks

 154. First off I want to say great blog! I had a quick question that I’d like
  to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself
  and clear your mind before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts
  out. I do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are lost simply just
  trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Appreciate it!

 155. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying
  and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.

 156. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m
  impressed! Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot.

  I was looking for this particular info for a very long time.

  Thank you and best of luck.

 157. I am not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 158. Hello, I enjoy reading all of your article post.
  I like to write a little comment to support you.

 159. Wow, this paragraph is nice, my sister is analyzing these kinds of things, thus I am going to tell her.

 160. Hola! I’ve been following your weblog for a while now and
  finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Tx!
  Just wanted to mention keep up the great work!

 161. I am now not certain where you are getting your info, however good topic.
  I must spend a while learning more or working out
  more. Thanks for wonderful info I used to be searching
  for this info for my mission.

 162. Hello to every body, it’s my first go to see of this weblog; this weblog
  consists of amazing and truly excellent information designed
  for readers.

 163. What’s up, yup this article is actually nice and I have learned lot of things from it regarding blogging.
  thanks.

 164. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i
  read this post i thought i could also create comment due to this brilliant piece of writing.

 165. I constantly spent my half an hour to read this website’s posts all the time along with a cup of coffee.

 166. Just desire to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep
  updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the
  gratifying work.

 167. This info is priceless. When can I find out more?

 168. Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding
  anything completely, except this article presents nice understanding yet.

 169. It’s enormous that you are getting thoughts from this paragraph
  as well as from our argument made at this time.

 170. This paragraph is truly a good one it assists new internet viewers, who are wishing in favor
  of blogging.

 171. My brother recommended I might like this web site.

  He was totally right. This post actually made my day.

  You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 172. Greetings! Very useful advice in this particular article! It’s
  the little changes which will make the greatest changes.
  Thanks for sharing!

 173. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues?
  A few of my blog readers have complained about my website not
  operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

 174. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a
  great blog like this one today.

 175. This is the perfect webpage for anyone who hopes to
  understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I
  actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic
  that has been written about for decades. Great stuff,
  just great!

 176. Hello, i think that i noticed you visited my blog thus i
  got here to go back the want?.I’m trying to find things to enhance my web site!I guess its adequate to use some of your ideas!!

 177. Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading
  it, you will be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will come
  back very soon. I want to encourage you to continue your great job, have
  a nice holiday weekend!

 178. I’m extremely inspired with your writing skills and also with the structure to your weblog.
  Is that this a paid theme or did you customize it your
  self? Either way stay up the excellent quality writing, it is rare to see a
  great weblog like this one nowadays..

 179. Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and
  definitely will come back later on. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice day!

 180. Hi to all, the contents existing at this site are in fact awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 181. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and
  I find It really useful & it helped me out much. I hope to present one thing back and help others such as you helped me.

 182. Terrific article! That is the type of info that should be shared around the internet.
  Disgrace on Google for now not positioning this publish upper!
  Come on over and visit my website . Thank you =)

 183. My family members every time say that I am wasting my time here at web, except I know I
  am getting knowledge everyday by reading such
  fastidious articles or reviews.

 184. I really like what you guys tend to be up too.

  Such clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve
  incorporated you guys to my personal blogroll.

 185. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your feed and I hope
  you write again soon!

 186. Thank you for another informative blog. Where else could I am getting that type of information written in such an ideal
  method? I have a mission that I’m simply now working on, and I’ve been at the glance out
  for such info.

 187. Hi there, every time i used to check weblog posts here in the early hours in the dawn, since
  i like to learn more and more.

 188. May I simply just say what a relief to uncover an individual who really knows what
  they’re discussing online. You definitely realize how to bring a problem to
  light and make it important. More people really need to read
  this and understand this side of your story. I can’t believe you’re
  not more popular since you most certainly possess the gift.

 189. Hello are using WordPress for your site platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you
  require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 190. Wonderful work! That is the type of info that are meant to
  be shared around the internet. Disgrace on Google for
  now not positioning this publish upper! Come on over
  and talk over with my web site . Thank you =)

 191. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
  giving us something informative to read?

 192. Ahaa, its fastidious discussion regarding this paragraph at this place at
  this website, I have read all that, so at this time me also commenting here.

 193. Informative article, exactly what I needed.

 194. I’m extremely inspired together with your writing skills and also
  with the layout on your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it your
  self? Either way keep up the excellent quality writing, it’s
  rare to peer a nice weblog like this one these days..

 195. Great blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 196. I seriously love your website.. Excellent colors
  & theme. Did you develop this amazing site yourself?

  Please reply back as I’m attempting to create my own personal blog and would like to
  learn where you got this from or exactly
  what the theme is named. Appreciate it!

 197. Hi, for all time i used to check web site posts here early in the break of day,
  as i enjoy to gain knowledge of more and more.

 198. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have
  created some nice practices and we are looking to swap solutions with others, please shoot me an e-mail if interested.

 199. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger
  if you aren’t already 😉 Cheers!

 200. Thanks for finally talking about > Harezmi kimdir Eserleri nelerdir?
  – Aymoli.com < Liked it!

 201. Hey! This is kind of off topic but I need some help
  from an established blog. Is it very hard to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to
  begin. Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 202. No matter if some one searches for his essential thing, so he/she needs to be available
  that in detail, thus that thing is maintained over here.

 203. Do you mind if I quote a few of your articles as long as
  I provide credit and sources back to your blog? My website
  is in the exact same area of interest as yours and my users would definitely benefit from a
  lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you.
  Appreciate it!

 204. Hello there! Do you know if they make any plugins
  to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Kudos!

 205. Excellent web site you have here.. It’s hard to
  find high quality writing like yours nowadays. I truly
  appreciate individuals like you! Take care!!

 206. Greetings, I do believe your web site could be having browser compatibility problems.

  Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening
  in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 207. Why users still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is accessible on web?

 208. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you
  continue this in future. Many people will be benefited from
  your writing. Cheers!

 209. whoah this weblog is great i really like studying your
  posts. Keep up the good work! You understand, lots of people are looking round for this information, you can aid them greatly.

 210. I read this piece of writing fully regarding the
  difference of most up-to-date and previous technologies, it’s awesome article.

 211. Hi, just wanted to say, I liked this article. It was helpful.
  Keep on posting!

 212. I know this web site offers quality based articles or reviews and extra information, is there any other web site which gives these things
  in quality?

 213. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly
  enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will
  be subscribing to your rss feed and I hope you write
  again soon!

 214. Hello, after reading this remarkable paragraph i am as well glad to share my knowledge here with colleagues.

 215. This is the perfect blog for anybody who wishes to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for many years.

  Great stuff, just wonderful!

 216. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog
  that’s both equally educative and engaging, and let me tell you,
  you’ve hit the nail on the head. The problem is something which too few
  folks are speaking intelligently about. I’m very happy
  I came across this in my search for something regarding this.

 217. Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your
  content. Please let me know. Thank you

 218. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of
  us have created some nice practices and we are looking to trade strategies
  with other folks, why not shoot me an email if interested.

 219. That is really interesting, You are an overly skilled blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for searching for more of your wonderful
  post. Also, I’ve shared your website in my social networks

 220. You can definitely see your enthusiasm within the article you
  write. The arena hopes for even more passionate writers like you
  who aren’t afraid to mention how they believe.
  All the time follow your heart.

 221. Asking questions are genuinely good thing if you are not understanding something entirely,
  however this post gives nice understanding yet.

 222. Very quickly this website will be famous amid all blogging and site-building people,
  due to it’s pleasant articles or reviews

 223. Someone necessarily help to make seriously articles I might state.
  That is the very first time I frequented your website page and to this point?
  I surprised with the analysis you made to
  make this particular post extraordinary. Magnificent job!

 224. I get pleasure from, lead to I discovered just what I was taking a look for.
  You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 225. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the
  web will be much more useful than ever before.

 226. I’m gone to convey my little brother, that he should also pay a
  visit this website on regular basis to obtain updated from newest gossip.

 227. Stunning quest there. What occurred after? Take care!

 228. Remarkable issues here. I am very happy to see your post.
  Thank you so much and I am looking forward to touch you.
  Will you please drop me a e-mail?

 229. Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding
  It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to provide something again and aid others like
  you helped me.

 230. Hi, I log on to your blogs daily. Your writing style is awesome, keep up the good work!

 231. I must thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal
  website now 😉

 232. I want to to thank you for this great read!! I absolutely loved every little bit of it.
  I have you bookmarked to look at new things you post…

 233. Hurrah, that’s what I was seeking for, what
  a stuff! existing here at this weblog, thanks admin of this web page.

 234. This blog was… how do you say it? Relevant!!

  Finally I’ve found something that helped me. Kudos!

 235. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It’s always interesting to read through content from
  other writers and use something from other websites.

 236. Hey there! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new project in a
  community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to
  work on. You have done a extraordinary job!

 237. When some one searches for his vital thing, so he/she wants to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

 238. I visited many web sites however the audio feature for audio songs existing at this website is
  actually fabulous.

 239. Quality posts is the key to interest the viewers to go
  to see the web site, that’s what this web page is providing.

 240. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my
  4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 241. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to
  seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 242. Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you can be a
  great author.I will remember to bookmark your blog and will
  come back later on. I want to encourage you continue your great work, have a nice evening!

 243. Hello, yup this piece of writing is truly good and I have learned lot of
  things from it regarding blogging. thanks.

 244. You really make it seem really easy with your presentation however I in finding this matter to be really something
  that I feel I’d never understand. It kind of feels too complicated and very wide
  for me. I’m having a look ahead for your next post,
  I will attempt to get the grasp of it!

 245. It’s really very difficult in this active life to listen news on TV, thus I
  simply use web for that reason, and get the latest news.

 246. It’s remarkable in support of me to have a web page, which is good for
  my know-how. thanks admin

 247. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads.

  I hope to give a contribution & aid other customers like its helped
  me. Good job.

 248. What’s up to all, as I am genuinely eager of reading this weblog’s post to be updated on a
  regular basis. It contains good stuff.

 249. bookmarked!!, I really like your web site!

 250. We stumbled over here by a different web page and
  thought I might check things out. I like what I see so now
  i am following you. Look forward to finding out about your web page yet again.

 251. I got this website from my pal who informed me concerning this
  web page and now this time I am browsing this web site and reading very informative articles or reviews
  at this time.

 252. It is not my first time to pay a quick visit this web site, i
  am browsing this web page dailly and get pleasant
  facts from here every day.

 253. Hi there! This post could not be written any better!

  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I will forward this post
  to him. Fairly certain he’ll have a very good read.
  Many thanks for sharing!

 254. I visited several websites however the audio quality for audio songs current at this web site is
  actually excellent.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir