Yeni Konular

İklim Nedir Etkileri ve Türkiye’deki Çeşitleri

12-10-2015_062359Yer yüzünde herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumuna iklim adı verilir.İklim, coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesiyle insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar. Örneğin bir yerdeki doğal bitki örtüsü, akarsuların özellikleri, insanları yaşam tarzları, konut tipleri, ekonomik etkinliklerin türü, iklimin kontrolü altındadır.İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunların Sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır.İklim elemanları adı verilen ve birbirini etkileyen bu öğeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.İklim olayları atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi gerekir.

Türkiye’deki iklim çeşitleri

Türkiye, iklim bakımından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasındadır.Türkiye’nin coğrafi konumu ve yeryüzü şekilleri bakımından iklimi, değişik iklimlerden oluşur. Kıyı bölgelerde denizlerin etkisiyle daha çok ılıman iklim özellikleri vardır. Dağların konumu deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engellediğinden iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri yer alır.

Türkiye’de dört ana iklimi tipi vardır

1.Karasal iklim
Bu iklim tipi, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmı ve Trakya’nın iç kısımlarında görülür.

2.Akdeniz iklimi
Bu iklim tipi, Akdeniz, Ege ve güney Marmara kıyılarında görülür. Ancak Marmara’da görülen Akdeniz ikliminin özellikleri daha serttir.

3.Okyanus (Karadeniz) iklimi

Bu iklim tipi, Karadeniz kıyılarında görülür.

4.Marmara iklimi
Bu iklimi tipi, adını verdiği sadece Marmara Bölgesi’nde bulunur. Marmara iklimi, Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.

İklim Etkileyen sebepler
1- Bitki örtüsünde,
2- Nüfusun dağılışında,
3- Akarsu rejimi debisinde,
4- Tarım ürünlerinde,
5- Konut tipinde,
6- Hayvan ve toprak türlerinde,
7- Mekanik ve Kimyasal çözülmede,
8- Turizmde,
9- İnsanların giysisinde,
10- Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğunda
11- Dış kuvvetlerin etki alanı dağılışı ve etkisi sürecinde,
12- İnsanların fizyolojik gelişmelerinde etkilidir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir