Yeni Konular

İnsan ve Çevre Ünitesi

İnsan ve Çevre Ünitesiİnsan ve Çevre Ünitesi

İnsanların ihtiyaç ve istekleri sınırsızdır. Bu da doğadan bir şekilde faydalanarak bu istek ve ihtiyaçları karşılamamızı gerektirir. Ancak insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevre üzerinde bazı etkileri bulunmaktadır.

İnsanlar eğlenme ihtiyacını karşılamak için eğlence merkezleri kurduğu zaman ses kirliliğine neden olabilmektedir. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için tarıma yönelmesi, giyim ihtiyacını karşılamak için hayvancılığa yönelmesi, ulaşım ihtiyacını karşılamak için yollar yapması, arabalar üretmesi gibi faaliyetlerin de direk doğaya etkileri bulunmaktadır.

İnsanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yerleşime uygun olan alanlara meskenler yaptıklarını görebilmek mümkündür. Eskiden tek katlı evler yapılırken günümüzde gökdelenlerin yapılması da bu ihtiyaçların artmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu yerleşim alanlarının artması havanın kendini temizlemek için ihtiyaç duyulan yeşil alanların azalması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

İnsanların doğal çevreden nasıl yararlandığı konusunu ağaç örneği ile açıklayabiliriz. Tohum halinden fidana dönen, sonra da ağaç haline gelen tohumların, ağaçların kesilmesi ve kereste haline getirilmesi sonucunda değişik amaçlarla kullanıldıklarını görebilmek mümkündür. Kitap, defter, kalem ve mobilya yapımında bu kerestelerden yararlanılmaktadır. Ancak bu da ormanların azalmasına neden olmaktadır.

 

 

DOĞANIN EMRİNDE MİYİZ?

2015-10-07_134758

Her ne kadar insanlar teknolojinin de gelişmesi ile doğaya daha fazla hükmetmeye çalışıyor olsa da farkında olmadan doğanın emirlerine de uymak zorunda kalıyor. Aslında insan ve doğanın birbirleri ile sürekli etkileşim halinde olması her ikisinin de birbirine etki etmesi anlamına gelmektedir. Ancak genel olarak bakıldığı zaman doğanın insan üzerindeki etkisinin insanın doğa üzerindeki etkisine nazaran daha fazla olduğu görülmektedir.

Sıcaktan kaçıp gölgelik bir yer aramamız, soğuktan kaçıp sıcak alanlar aramamız, yaylaya çıkmak için baharı beklememiz gibi durumlar doğanın insan ve insan hareketleri üzerinde ne gibi değişiklikler yaptığının açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bunların yanı sıra pek çok boş yayla bulunmasına rağmen insanların daha küçük alanlara daha büyük binalar yaparak nüfusun artmasına neden olması da yine doğanın etkisi ile gerçekleşmektedir. Dağların yerleşime uygun olmaması ve buradaki mevsimsel şartların uygun olmaması insanların doğanın zorlaması ile daha küçük alanlarda yaşamalarına neden olmaktadır.

İnsanın doğanın emrinde olduğunu gösteren hareketlere baktığımız zaman şu gibi örneklerin yaşandığı görülür:

Bazı yerlerde küçükbaş hayvancılık ve arıcılık yapan kişilerin mevsimlere göre yerlerini değiştirdiklerini ve bu faaliyetlerini yaz kış farklı alanlarda gerçekleştirdiklerini görürüz.
Avustralya’da koyun yetiştirilirken Sibirya’da Ren geyikleri yetiştirildiğini görebiliriz.
Karasal iklim şartlarında kuru tarım yapıldığı görülürken Akdeniz iklimi şartları içerisinde seracılık yapıldığı görülmektedir.
Elbistan’da termik elektrik enerjisi üretilirken Denizli Sarayköy’de jeotermal enerji üretildiği görülmektedir.
Volkanik yerlerde bina yapımında daha çok taşlar kullanılırken ormanlık bölgelerde daha çok ahşap malzemelerin kullanıldığı görülmektedir.
Erzurum Kars yöresinde büyükbaş hayvancılık yapıldığı görülürken İç Anadolu’da küçükbaş hayvancılık gerçekleştirilmektedir.

 

 

SUÇLU KİM?

2015-10-07_134920

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya her müdahalesinin bazı sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Ancak bu sonuçlar sadece doğayı değil, insanları ve diğer canlıları da olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Bazen kişisel hırslar, daha çok kazanma arzusu, tembellik, sorumsuzluk gibi sebeplere bağlı olarak doğaya zarar veren insanların çevre bilincini oluşturamamış olmaları sebebi ile hava kirliliği, görüntü kirliliği gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Doğal çevrenin kirletilmesinden dolayı oluşan bu durumların asıl sebebi insanların bilinçsiz ve aşırı şekilde doğaya müdahale etmesidir.

Ormana piknik yapmaya giden bir ailenin yaktıkları ateşi söndürmemeleri ve bunun da orman yangınına sebep olması insanların doğaya verdiği zararlardan sadece bir tanesidir. Ancak yanan ormanın çevreye verdiği zararın yanı sıra ormanların doğaya sağladığı katkıdan da mahrum kalınması bu durumu daha kötü hale getirebilmektedir.

İnsanların doğaya bilinçsiz bir biçimde zarar vermelerinin sonucunda doğanın zarar görmesi doğal olarak insanların da zarar görmesine neden olmaktadır. Tarım alanları yerine sanayi fabrikaları kuran insanların toprağın çoraklaşmasına ve doğal besinlerin tüketilmemesine neden olmakla beraber çevre kirliliğinin de etkisi ile yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

İnsanlar sebebi ile gerçekleşen çevre kirliliğinin pek çok zararının yine insana ve insan sağlığına yöneldiğini görebilmek mümkündür. Özellikle sanayileşme ile beraber toprak kirliliğinin yanı sıra deniz kirliliğinin de yaşanması sebebiyle insanların çeşitli hastalıklara yakalanması ve hatta ölümle sonuçlanan durumlar yaşanması söz konusu olabilmektedir. Ayrıca fabrikaların bacalarından çıkan zehirli dumanlar sebebi ile ortaya çıkan hava kirliliğinin aynı anda pek çok insanın ölmesine neden olduğu görülmektedir. Her ne kadar günümüzde pek çok açıdan önlemler alınmış olsa da kontrolsüz sanayileşme yüzünden çevre, hava, deniz ve toprak kirliliğinin tam anlamı ile önüne geçilmesi pek söz konusu değildir.

İnsanların doğa ile birlikte var olması ve doğadan ayrı bir parça olarak düşünülememesi sebebi ile bu zararlardan yine kendisinin etkilenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Günümüzde kanserin çok fazla görülmesi gibi durumların nedenlerinin başında da yine insanların etkisi olduğu düşünülecek olduğunda hem doğanın hem insanın gördüğü zararların baş suçlusu yine insandır diyebiliriz.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir