Yeni Konular

Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatı özet

2015-05-26_122243Batılıların Muhteşem sıfatıyla andıkları Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı padişahların en büyüklerinden biridir. 25 yaşında tahta çıktı, 46 yıl saltanat sürdü. Osmanlı tahtında en çok kalan padişah oldu.

Babası Yavuz Sultan Selim?in ölümü üzerine Manisa?dan gelen Süleyman I, 30 eylül 1520?de tahta çıktı. Tahta çıkışının şerefine yeni çerilere üçer bin akçe; sipahi, silahtar, gureba ve ulufecilere biner akçe ulufe dağıttı ve hepsinin gündeliklerine zam yaptı. Mısır ileri gelenlerini serbest bıraktığı gibi, babasının koyduğu ?İbrişim yasağını? kaldırdı. Bu yasak yüzünden zarara uğrayanlara yüklü ödenek verildi.

Kanuni Sultan Süleyman, ilk seferini 1521 yılında Belgrat?a yaptı 29 ağustos 1521?de Belgrat?ı fethetti.

Kanuni Sultan Süleyman, ikinci seferini Rodos?a yöneltti. Rodos?u ele geçirerek uzun süreden beri burayı ellerinde bulunduran Saint-Jean şövalyelerinin varlığına son verdi. Dönüşte veziriazam Piri Mehmet Paşa?yı emekliye ayırarak yerine hasodabaşı Makbul İbrahim Paşa?yı vezirazamlığa atadı. Macarların ve Kutsal Roma-Germen imparatoru Karl V?in Osmanlı aleyhtarı davranışları üzerine üçüncü seferini Mohaç Ovası?nda karşılaşan iki ordu arasında şiddetli ve kısa bir savaş oldu. Düşman büyük bir yenilgiye uğradı, Maceristan ve budin fethedildi (1526).

Aradan çok zaman geçmeden Macaristan?a yeni bir sefer düzenlemek zorunda kalan Kanuni Sultan Süleyman daha ilerilere giderek Viyana?yı kuşattı. (1529). Ama kış bastırdığı için kuşatmayı kaldırdı. 1532?de Almanya üzerine yürüdü, ertesi yıl Almanlarla barış yapıldı, kral Ferdinand Macar tahtından vazgeçtiği gibi padişahın üstünlüğünü de kabul etti (1533).

Batı barışından sonra doğuya yönelen padişah, 1533-1555 arasında İran üzerine bir çok sefer düzenledi. Irak?ı, Tebriz?i ve daha birçok yeri İranlılardan aldı.

Aynı yıllarda Türk donanması Preveze Zaferi?ni kazandığı gibi (1538), Hint Denizi?ne de seferler yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa ve Turgut Reis kazandıkları zaferlerle Akdeniz?i bir Türk Deniz?i haline getirdiler. Kanuni Sultan Süleyman son seferini Zigetvar?a yaptı ve bu seferinde hastalanarak öldü (1566). Cenazesi İstanbul?a getirilerek Süleymaniye Camii?nin yanındaki türbesine gömüldü.

Kanuni Sultan Süleyman büyük bir asker ve yönetici olduğu kadar, adil bir hükümdardı. Ünlü ?Kanunnamesi?nde? imparatorluk içindeki herkesin ceza hukuku bakımından eşit olduğu ve aynı suçtan ötürü aynı cezayı göreceği yazılıdır.

Kanuni Sultan Süleyman, ülkesini genişletmekle kalmadı, güzelleştirdi de. Büyük Mimar Sinan?a bir çok eser yaptırarak adını tarihe yazdı.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir Yorum

  1. ya bu iphone4s olayı gerçek mi yoksa herkesemi geliyo nen anlayamadım lütfen cevap yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir