Yeni Konular

Kazım Nami Duru kimdir hayatı ve eserleri nelerdir

Kazım Nami Duru 1876 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ortaöğrenimini Manastır Askeri İdadisi’nde bitirmiştir. Daha sonra yükseköğrenim için Harbiye Mektebi’ne gitti. Harbiye’yi bitirince orduya katıldı (1897). Yüzbaşı rütbesindeyken eğitimci olmaya karar vererek ordudan ayrıldı. Bir dönem Manisa milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Yazı hayatına 1895 yılında başladı. Selanik, İstanbul ve Ankara’daki gazete ve dergilere yazılar yazdı. Çevirileri yayımlandı.
50’yi aşkın yayımlanmış eseri bulunan Duru, 1967 yılında, İstanbul?da ölmüştür.

Cumhuriyet döneminin en önemli eğitimcilerinden birisi olan Kâzım Nami Duru, asker olarak başladığı meslek yaşantısına, öğretmenlikten müfettişliğe kadar hemen her kademesinde çalıştığı eğitim camiasında devam etmiş, görüşleriyle Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi eğitim sistemini etkilemiştir. Osmanlı Devletinde ilk anasınıfını açan Kâzım Nami Duru, okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar çeşitli konularda fikirler ileri sürmüş, bu fikirler ise 1930?lu yıllarda Cumhuriyet Halk Partisinin programlarında yer alarak devletin resmi eğitim ideolojisi olmuştur. Genel olarak Kâzım Nami, eğitimin Kemalist bir çizgide, lâik, ulusal ve öğrenci merkezli olmasından yanadır. Fransız eğitimcilerinden etkilenen Duru, eğitim ve öğretimin birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek, okulların amacının çocukları hayata hazırlayacak nitelikte, yani kendi kendine idare (Self-Goverment) sistemi şeklinde olması gerektiğini ileri sürmüştür. Orta okullar için bir tarih ders kitabı da kaleme alan Duru, tarih derslerinin milli ve kolektif bilinç oluşturmak için önemli bir ders olduğunu belirtmiştir.

Kazım Nami Duru’nun eserleri;Ziya Gökalp
İttihat Terakki Anılarım
Cumhuriyet Devri Hatıralarım
Arnavutluk ve Makedonya Hatıralarım

Kazım Nami Duru’nun bir şiiriİlkyazın ormanlarda ağaçlar yeşerirken,
Kuytu yerlerden keskin, o yanık sesler gelir.
Bu şakıyan ses beni titretir yüreğimden,
Bülbül sesi değil o : benim güzel Türkçe’mdir.

Yağmurlar yağar, olur bir serin , ince dere;
Bir gümüş kemer gibi ovadan akıverir.
Kıvrılır, döner, gider, getirir bolluk yere;
Çağlayan dere değil: benim güzel türkçe’mdir.

Gökyüzü geceleri ışıl ışıl parıldar;
Aya göz kırpan yıldız, bakarsın birden erir
Bu kutlu görünüşte derseniz bir sesmi var?
Parlayan bir sestiro: benim güzel Türkçe’mdir.

Yüksek yaylalardaki yörüğün curasından,
Çobanın kavalından o tatlı ses belirir.
Yurdumun orasından, yurdumun burasından
Bana: Türk’üz biz diyen benim güzel Türkçe’mdir.

Beni bağlayan sana, seni bağlayan bana
Bir sestir ki, bizlere Türk Tanrısından gelir.
O, öz ana sesidir, bir ses benzemez ona;
Dinle, iyi dinle o: benim güzel Türkçe’mdir.

Kazım Nami Duru

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir