Yeni Konular

Kısaca Nostradamus Kimdir

Kahin olarak bilinen Nostradamus kimdir? Kehanetleri nelerdir?
Kahin olarak bilinen Nostradamus kimdir? Kehanetleri nelerdir?

Ülkemizde de özellik ile son yıllarda isimini duyduğumuz Nostradamus Fransa’da doğmuş olan bir doktordur. Ailesi ve Büyük babası kraliçe ve saray için çalışan kimselerdir. Dedesi, Nostradamus çok küçük yaşlarda iken ona simya, fizik ve bitkiler ile tedavi yöntemlerini öğretmiştir. Kendiside bu bilgiler ışığında eğitim hayatında başarılı olmuş ve salgın hastalıklara çare aramaya başlamıştır. Geleceği görme yetisi çok küçük yaşlardan beri vardır. Ancak ilk dedesi fark etmiştir. Fransa’da evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur. Çıkan bir salgın hastalığa deva bulmuş fakat başka bir salgından ötürü ailesini kayıp etmiştir. ikinci evliliğini yapmış ve 6 çocuk sahibi olmuştur. Bu döneme kadar çeşitli kehanetlerde bulunmuş, fakat bu kehanetler ancak 20. yüzyılda ilgi görmeye başlamıştır. Kehanetlerini mani şeklinde dörtlükler halinde yazmıştır ve bunları “Yüzyıllar” adını verdiği bir kitapta toplamıştır. Nostradamus’u ilginç kılan diğer kahinlerin yanısıra, 1500’lü yıllarda bugünler için yazdığı kehanetlerin bir bir gerçekleşmeye başlamasıdır. Sadce dünya için değil ülkemiz için bile kehanetleri vardır. Herkes 3. Dünya Savaşı’nın çıkmasından bahsederken Nostradamus 4. Dünya Savaşı’ndan da bahsetmektedir ve çok büyük bir yıkım ve dünyanın yarısının kurak kalacağını dile getirmiştir. Bunların yanı sıra SSCB’ nin kurulacağından bahsetmiş ve bu olay gerçekleşmiştir. İslam dinine mensup olmayan Nostradamus Mehdi’nin geleceğini ve bu geliş sonucunda dünya en güzel dönemini yaşayacağını vurgulamıştır. Çok daha sonraları 1000 yıllık bir barış olacağından bahsetmiştir. İngiltere düşesinin zindana atılacağını söylemiş ve gerçek olmuştur. Kehanetlerin süresi 3700’lü yıllara kadar devam etmektedir. Dünya’nın ekseninin kayacağını söylemiş ve bu gün Dünya’nın ekseni kaymaktadır. Atom bombası ve Çernobil kazasından da bahsetmiştir. Ayrıca Britanya Adası’nın büyük bir deprem ile su altında kalacağını, Roma’nın saldırı sonucu viraneye döneceğini de söylemiştir. Ülkemiz için ise “Bir Gül çıkacak Anadolu’dan. Ak bir Güldür…” diyerek başlayan ve devam eden, Cumhurbakanı olmuş olan Abdullah Gül ve mensubu olduğu partiyi ima etmiştir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir