Yeni Konular

Lidyalılar Özellikleri ve Lidyalılar İlk parayı nasıl bulmuştur

Lidya, Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulmuştur. Bu bölgenin coğrafi özellikleri Lidyalıların siyasii sosyal ve ekonomik yapılarını etkilemiştir. Başkentleri Manisa’daki Sard’dır. Lidyalılar, ticaret sayesinde zenginleşmişlerdi. Özellikle Doğu ve Batı aradındaki ticareti geliştirmek için Efes’ten başlayıp Sard’dan geçen ve Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nun açılmasında etkili oldular. Böylece kısa sürede oldukça zenginleştiler. Lidyalıların tarihteki en büyük başarısı parayı ilk bulan uygarlık olmalarıdır.

Lidyalılar kısa sürede yıkılarak Pers egemenliğine girmiştir. Bunun da en büyük neden, orduların çeşitli kavimlerden toplanan ücretli askerlerden oluşmaıdır. Lidyalıların dini inançları ağırlıklı olarak diğer Friglerin etkisi altında kaldığı için tanrılı bir dine inanırlardı. Lidyalılarda Friglerliler gibi krallarını ve zenginleri tümülüs tipi  mezarlara gömmüşlerdir. Ayrıca Lidyalılar, giyim ve silah başta olmak üzere pek çok konuda Yunan uygarlığının etkisi altında kalmışlardır.

Lydia’nın insanlık tarihine en büyük katkısı “para”yı icat etmiş olmalarıdır. Başkent Sardes’in içinden geçen Paktalos Irmağı’nın alüvyonlarında doğal olarak bulanan altın-gümüş karışımı “elektron” madeninden basılan ilk sikkelerin üzerinde Lydia Krallığının arması olan aslan başı bulunuyordu. İlk Lydia sikkeleri muhtemelen Alyattes döneminde basılmıştır. Sikke basımının daha iyi bir duruma gelmesi ve elektron yerine altın ve gümüşten ayrı olarak sikke basımı Kral Kroisos zamanında ortaya çıkmıştır.
Seramik kapların özelliğinden Lydialıların batıdaki komşuları İyonya ile çok öncelere giden bir ilişkileri olduğu saptanmıştır. Yine Lydialılar’ın Yunanlılar’la ticari ilişkilerinin yanı sıra dinsel ilişkileri de vardı. Lydia dininde en önemli kültler ana tanrıça-Artimu (Artemis) veya Kybele, Luvi tanrıçası-Kuvava, tarım tanrısı-Baki (Dionysos), yağmur tanrısı-Leus (Zeus) ve mezarların koruyucusu-Santas’dır. Lydialıların parayı icat etmeleriyle insanlığa çok önemli faydaları dokunmuştur

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir