Yeni Konular

Picasso kimdir hayatı eserleri resimleri

2015-05-26_123103İspanya’da Malaga’da doğan, ama genellikle Fransa’da yaşayan Picasso, eserleri her zaman ve her yerde iyi tanınıp sevilmese bile,  gene de halkın gözünde XX. yy.ı en iyi temsil eden ressam olarak ün yapmıştır.Kübizmin babası olarak tanınmaktadır.Barcelona Güzel Sanatlar Okulu’nda okuduktan sonra 1904’te yerleştiği Paris’te kısa zamanda başarıya ulaştı.

Sanatında sırasıyla mavi dönem ve pembe dönem diye adlandırılan dönemleri (tablolarına hâkim olan renklerden dolayı böyle söylenir), sefil kişiler, hokkabazlar, ince yapılı, mahzun yüzlü Arlecchino gibi soytarı tiplerini çizdiği dönemler izledi.

Çok geçmeden, araştırmacı ve yaratıcı yaradılışının dürtüsüyle ressam, tarz değiştirdi. Böylece, zenci sanatından şiddetle etkilenen Avignon’lu Genç Kızlar (1907) adlı tablo-suyla kübizmin doğuşunu haber verdi. Bundan sonra yüzyılımız başında dostu Georges Braque’ın yanında sanatta devrim yaratan buluşlarını (yapıştırmalar) geliştirdi.

“Gerçeküstücülüğe, sonra da katıksız soyutlamaya yöneldikten sonra, hayal gücünün, âdeta önce parçalayıp sonra yeniden birleştirdiği figürler yapmağa koyuldu: İspanya iç savaşının dehşetini simgeleyen şiddet ifadeli Guernica (1937) adlı tablosu.

Gerçekte de, sanatçı kendini siyasal ve toplumsal gerçeğe «adamak» istiyordu. Bu amaçla, Fransız Komünist Partisi’nin üyesi olarak, beyaz bir güvercin ile simgelendirdiği barışın savunucusu oldu. www.aymoli.com Fransa’ya yerleşti; yaşının ilerlemesine rağmen, yorulmak bilmeden çalıştı. Hiç bir alana yabancı kalma­dı: “heykel, *gravür, seramik *desen, ne varsa ona, çevresini saran her şeyi, ailesini, dostlarını, boğa güreşçilerini, boğaları, atları tasvir etme o-lanağını veriyordu. Aynı zamanda kendi tarzınca, eski büyük ustaların tablolarını da (*Vclazquez’den esinlendiği las Meninas veya David’in Sabin’lerin Kaçırilışi) yorumluyordu. Çok çeşitli ve çok sayıda eser vermesine rağmen Picasso, yaşı hemen hemen yüze yaklaştığı halde, gene de durmadan: «Söyleyeceklerimi henüz söylemedim ve çok da zamanım kalmadı» diye dertleniyordu.

Önemli bazı eserleri
Ana ile Çocuk, Cambaz Ailesi, Tuvalet, Pipolu Adam, Üç Müzikçi, Paloma’nın Portresi, Oturan Kadınlar, Cezayir’li Kadınlar (Delacro’ıx’dan esinlenmiş), Kırda Öğle Yemeği (Manet’den esinlenmiş), Sen Kıyısında Genç Kızlar (Courbet’den esinlenmiş).

Ağlayan Kadın» (1937): kaderin altüst ettiği çizgileriyle bu yüz, Picasso”nun bir başka eserinde («Guernica») olduğu gibi, İspanya iç savaşının yol açlığı felâketleri hatırlatıyor.
Özel koleksiyon, Londra

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir