Yeni Konular

Polislere Askerlik Muafiyeti Getiren Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi 8 Şubat 2011

Son Durum,Polislere Askerlik Muafiyeti Getiren Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi 08.02.2011Son Durum,Polislere Askerlik Muafiyeti Getiren Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi 08.02.2011, Polislere Askerlik Muafiyeti Getiren Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi 08 Şubat 2011,Askerdeki Polislerin Tezkere için beklediği Polislere Askerlik Muafiyeti getiren kanun 08.02.2011 tarih ve 27840 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi işte o kanun 07 Şubat 2011

ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA Kanun No. 6109                                                                                                     Kabul Tarihi: 5/2/2011

MADDE 1 ? 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir   ?EK MADDE 7 ? Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Birinci fıkra kapsamındakilerden, Emniyet Teşkilatında on yıllık hizmet süresini, memuriyetten sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar, askerliklerine karar alınmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de on yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

On yıllık süre, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, ilgili kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirir.

Seferberlik ve savaş hallerinde bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.?

MADDE 2 ? 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

?GEÇİCİ MADDE 44 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ek 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamına giren personelden halen askerlik hizmetini yerine getirmekte olanlar, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilir ve görevlerine iade edilir. Bu madde ile ek 7 nci maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında; saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından adli takibat yapılmaz ve bu suçları işlediklerinden dolayı adli tahkikata başlanılmış olanların işlemleri ile bu suçlara ilişkin kesinleşmiş kararların infazı durdurulur.

GEÇİCİ MADDE 45 ? Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Emniyet Teşkilatı kadrolarında Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olarak on yıl ve daha fazla süre ile görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından ayrılan, başka kuruma nakledilen veya meslekten ilişiği kesilen personel, ek 7 nci maddenin ikinci fıkra hükümlerinden yararlandırılmaz.?

MADDE 3 ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.7/2/2011

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir