Yeni Konular

Renklerden nasıl etkileniriz

renklerden-nasil-etkilenirizBir renge yalnızca bakmanın davranışlarımızı etkileyebileceğini ve ruhsal durumunuzu değiştirebileceğini hiç dü­şündünüz mü? Bazı araştırmacılar bu konuyu kuşkuyla karşı­lasa da, birçokları renklerin insan davranışı ve psikolojisi üze­rinde önemli ölçüde etkili olduğunu ileri sürmektedirler.

“International Journal of Bioscial Research” da yeni ya­yınlanan bir raporda, Kanada’da Wetaskiwin’deki bir okulda renklerin ve ışık düzeninin değiştirilmesi sonucu, bazı öğ­rencilerin zekâ puanlarının (Q scores) birden yükseldiğinin görüldüğü, kayıtsızlığın ve disiplin sorunlarının azaldığının saptandığı belirtilmektedir.

Portakal rengi acıktırır,bej rengi hünerli ve becerikli olmamızı sağlar,pembe rahatlatır.kırmızı tahrik edicidir:

 Alberta Üniversitesi’nden görsel sanatlar Profesörü Harry Wohlfart’m yönettiği araştırmada, portakal rengi, beyaz, bej ve kahverengi yerine, san ve mavi kullanılmış ve floresan lambalar tam tayf (full-spectrum) olan­larıyla değiştirilmiştir.

 Washington Eyaleti’nde Tacoma’da bulunan “American Institute for Biosocial Research’ün yöneticisi psikolog Ale­xander Schauss, ülke çapında ıslahevlerinde suçlu ve canile­rin sakinleştirilmesi için balonlu çiklet pembesi renginde oda­ların geniş ölçüde kullanılmaya başlanmasına öncülük etmiş­tir. Schauss 1979’da, bir karton üzerindeki pembe renge ba­kan denekler üzerinde bu rengin etkisini incelemiş, daha sonra gözlemlerini “Bulletin of the Psychonomic Society” de açık­lamıştır. Bu renge bakmak denekleri o kadar rahatlatmıştır ki, diğer renklere baktıklarında gösterdikleri şiddet eğilimin­den eser kalmamıştır. Seattle’deki bir Amerikan Deniz Kuv­vetleri Hapishanesi, Schauss’un çalışmasına ilgi göstermiş ve Ona, sakinleştirici renk hipotezini hapishane sakinleri üze­rinde deneme şansı vermiştir. Bugün artık yüzlerce kurum, huysuzlukları artan bireyleri pembe odalara almaktadırlar.

 Kaliforniya Eyaleti San Bernardino İlçesi Gözaltı Dairesi Müdürü Paul Boccumini, “Eskiden onlara ilaç verir, hatta kelepçe takardık” demekte ve ilave etmektedir. “Fakat bu yöntemle iyi sonuç alıyoruz.”

 Schauss ve Wohharth, renklerin organizma ve davra­nış üzerinde nasıl etkili olabildiğini tam bilememektedirler. Fakat Schauss, renklere gösterilen tepkinin, vücuttaki mil­yonlarca sinir iletiminin düzenleyici, istasyonu olan beyinin retiküler yapısında oluştuğunu tahmin etmektedir. Yapılan araştırmalarla, kırmızı, portakal rengi ve sarı gibi sıcak renkte re baktıklarında deneklerde tansiyonun yükseldiği, beyin dalga aktivitesinin arttığı, solunumun hızlandığı ve terleme­nin çoğaldığı belirlenmiştir. 1970’li yılların sonunda UCLA’-da yapılan bir araştırma, mavi rengin tam tersi bir etki yap­tığını göstermiştir. Bu verilere dayanarak araştırmacılar, renk­lerin göz tarafından algılanmasının, vücutta önemli biyokim­yasal maddelerin salgılanmasını uyardığını düşünmektedirler.

İnsan gözü milyonlarca renge karşı duyarlıdır. Bunlar her biri, gözün arkasındaki renge duyarlı kendine özgü bir şekilde çarpan, ayrı dalga boylamı daki ışıklardır. Böylece uyarılan hücreler beyine sinyaller gön­derirler. WohHart ve diğer araştırmacılar, hormonların  bu süreç sırasında harekete geçirilerek, bireyin ruh durumunu ve kalp atışı ve solunum gibi aktivitelerini etkileyebileceğini ileri sürmektedirler.

 Renkli Işık Sağlık Kazandırır.

 Renkli ışığın sağlığı etkilediğine ilişkin deliller ortaya çık­mıştır. Yüksek yoğunlukta mavi dalga boyları yayan ışık ban­yoları bugün geniş ölçüde hastanelerde yeni doğmuş bebek­lerden sanlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Işık deriye nü­fuz eder ve hastalığa neden olan bilirubini düşürür, (biliru­bin, alyuvarlarda bulunan hemoglobinin parçalanması ile oluşan ve kan plazmasında bulunan bir maddedir.)

 Psikologlar ve ticari renk danışmanları, bazı davranışla­rın oluşturulması için değişik renklerin kullanımını önerme­ye başlamışlardır. Örneğin Kanada’da bir diş kliniğinde has­taların korkusunu azaltmak için mavinin tonları kullanılmak­ta, Connecticut Eyaleti’ndeki Stamford’da Geri Zekâlılara Yar­dım Kliniği sakinlerinin odaları şeftali rengi, san ve maviye; ayaküstü hazır yiyecek satan dükkânların duvarları iştah açan portakal rengine boyanmaktadır. Hatta Amerika’nın kuzey­doğusundaki gaz türbinlerinde makinalar, savaş gemisi grisi yerine hüner ve beceriklilik telkin eden açık mavi ve beje boyanmıştır.

Fakat renklerin davranış değiştirmede meşru bir araç olup olmadığı hâlâ tartışılmaktadır. “National Institute for Men­tal HealtfTta (Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nde) pskiyatrist olarak çalışan Norman Rosenthal, “Sağlam verilere dayana­rak konuşmamız gerek” demekte ve “Kırmızının tahrik edici olduğu ve mavinin depresyonla bağlantılı bulunduğu gibi, tepkiye dönüşebilecek kültürel peşin hükümlerin etkisinden na­sıl sıyrılabiliriz?” diye sormaktadır.

 Science Digest’den çeviri:İsmail Yıldırım

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Nöroterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Nöroterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Nöroterapi Nedir? Nasıl Uygulanır? Nöroterapi Nedir? Nöroterapi, özellikle stresli olup iş yoğunluğundan bunun farkında bile …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir