Yeni Konular

Şair Mihrabi Kim? Yaşamı ve Eserleri Nelerdir?

04-10-2015_14042019. ve 20. asrın sofi ozanlarından bir kişide Mihrâbî’ olmuştur. Mihrabi’nin ataları, 3. Selim
Zamanında İstanbul’a gelmiş meydana gelen Kırım Hanlarına ait bir aile soyudur. Mihrâbî erken yaşlarda, deniz kuvvetlerine bağlı askerliğe girmekte olup mertebesi rütbeli olana kadar yükseldi.

 

Mihrâbî’nin Yaşamı
yüzyılda sofilerden oluşan Mihrâbî’nin efendisi, Tikveşli Yusuf Mevla’dir. Çelebi Cemaleddin Mevla’den izin almaya hak kazanmış bir sufi Türk edebiyatı mümessilidir. Uzunca zaman, Bektaşi tekkelerinde kılavuzluk yapmıştır.

İstanbul’ a geri geldikten sonra merhum Münir Baba’nın mahaline tasavvuf alanındaki dergahın en başında yer alan dergah kuruculuğu ve dergah efendiliği görev alması rica edilse de red etmiştir. Kendileri, Bektaşi grubunun  “Vasil İbni Ata” sı şeklinde kabul görmüştür.
asırda sofiliği Türk edebiyatı sanatında; Anadolu’da her istikametiyle kalkınmakta meydana gelen, değişmekte olan ayrıca gelişmekte olan ve Dünyamızın her isabetli gördüğü bütün bilimsel gelişmeleri memlekete getiren bir dönem yüzyılıdır. Bu zamanda Atatürk; Kuran-ı Kerim’i çeviri ve yorumlama yapılması için, Elmalı Hamdi Yazır ve Mehmed Akif’e bu işleri onlara vermiştir.

Mihrâbî, 65 yaşına geldiğinde 1920 senesinde İstanbul şehrinde hayata gözlerini yummuştur.
Mihrâbî’nin Edebi Yapısı
Mihrâbî, milletçe edebiyatı ve âşık edebiyatı konularında yapıtlar yapmıştır. Ayrıca, Dini – Tasavvufi Türk Edebiyatı konularında da eserler yapmıştır.
Tanzimat’ın 2. çağı meydana gelen 1860 – 1876 seneleri aralarında bilhassa edebiyat kitaplarında; gelişmeye, yeni olmaya, İslam’ı yaygınlaştırma, Türk olma  ve Batıya merak düşüncelerinin araştırılıp bakıldığı eserlerin yazıya döküldüğü kademedir.
Bu zamanda insanlara ait oluşan yapıtlar yayınlar tam olarak bilinmiyor olması ile birlikte Menakıp – name, Velayet – name, Miraç – Name ve Ramazan – Name bu dönemde mukayyet yapıtlardır ve yayınlardır.
Zamanın mühim kimseleri ise; İsmail Safa, Kuddusi, Turabi, Mihrabi, Vasffı-i Melami, Ayni Baba, Dertli Seyrani, İzzet Molla, Salih Baba vb. ozanlarıdır.
Mihrâbî, Çelebi ve babaları aralarında çıkan sorunlar sonucu olarak “babagan”lar aracılığıyla aracı (murahhas) olarak seçilmiştir. Bu vazifesi ile beraber bir zamanda Kırşehir’e varmış ve orada bulunan Çelebi’nin mekânında ziyaret etmiş ve geçici bir süre kalmıştır.
Dini bütün Tasavvufi nazımlarında kendisini; kendisinin arzu ettiği isteklerini, ilahi heyecan duymasını tasavvufi vecit ile dile getirmiştir. Yapıtlarında anlatma yapısı şeklini, Türk cemiyetinin daha pratik anlayabileceği; anlatış düzeni, karşılıklı konuşma, Betimleme, öğüt ve hitap şekli, aracısız anlatım, Bir yazıda, bir şiirde sözü veya kavramı anlatımı pekiştirmek amacıyla sık tekrar etme sanatı (Tekrir), Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz yani mecazi anlam, Nesirde yapılan uyak (Seci) ve bunun gibi anlatma yoluyla iletiler sunmuştur.
Şiirlerinde 2 ilkesi daha öne çıkmış ve vurgulanmıştır. Bu konular; “fikri unsur” ve “dini vecit” olmuştur.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir