Mikroplar,küçük canlılar ve büyük etkiler

Mikrop sözcüğü belirli hiç bir varlığı tanımlamaz,çünkü çeşitli organizmalardan oluşan çok geniş  bir canlılar dünyasını belirtir.Bazı mikroplarbir hücreliler grubundandır ve hayvandır.Diğerleri ise mantarlara yakın tek hücreli bitkilerdir(bira mayaları ve küfler ).Bakteri denilen bir takımıysa ne hayvan ne bitkidir ,ayrı bir grup meydana getirir.Virüslere gelince ,bayağı mikroskopla görülmeyen bu varlıklar hiç bir zaman canlı varlık sayılmazlar. Mikrobiyoloji,biyolojinin mikroplarını inceleyen dalıdır.Kuduz virüsünü

» Devamını Oku