Yeni Konular

Tevfik Fikret’in hayatı eserleri şiirleri yazıları

2015-05-26_122712Tevfik Fikret, son Osmanlı döneminin özgürlük şairi olarak ünlüdür. Abdülhamit ve onun istibdadı aleyhinde yazdığı şiirler gizliden gizliye yıllarca okunmuş, özgürlükçülerin özlemini ve savaşın gücünü arrtırmıştır.
Fikret, İstanbul’da dünyaya geldi. Aksaray’daki Valide Rüştiyesi’nde, sonra Galatasaray Lisesi’nde okudu. Liseyi 1888’de birincilikle bitirdi. Bir süre devlet memurluğu, Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptıktan sonra Serveti fünun dergisinin başına getirildi. Bu dergi onun zamanında bir sanat ve edebiyat yayımı olarak büyük ün kazandı.

Bu arada Robert Kolej’de Türkçe öğretmenliği de yapıyordu. 1901’de dergiden ayrıldı. Rumelihisarı’nda köşesine çekildi. 1905’te burada Aşiyan adını verdiği evi yaptırdı(Bu köşk bugün Edebiyatı Cedide Müzesi’dir).
1908’de Meşrutiyet ilan edilince kısa bir süre Tanin gazetesinde gazetecilik yaptı. Sonra Galatasaray Lisesi’nde müdürlüğe atandı. Çok sevdiği okulunu titizlikle yönetti, ama bakanlıkla anlaşmazlığa düştüğü için bu görevinden çok geçmeden ayrıldı.

Tevfik Fikret Sanatı ve Kişiliği

Tevfik Fikret Tanzimat edebiyatından sonraki yeni edebiyatın (edebiyat cedide) kurucularından ve temsilcilerindendir. Şiirde ve Türk Dilini kullanmada büyük ustalık gösterdi. İçindeki özgürlük ve bilim sevgisinin dürtüsüyle saltanat yönetimine karşı, bu yönetimi ve onun sebep olduğu kötülükleri yeren şiirler yazdı. Şiirlerinin çoğunda aruz ölçüsüyle yazıldığı halde Şermin adlı kitabında topladığı çocuk şiirlerini hece ölçüsüyle ve çok sade bir Türkçeyle yazdı. Aruzla yazıdığı şiirlerde kullandığı dil oldukça eski ve ağdalıydı, ama konuları yeni ve güncel olduğu için, bu şiirler çok etkiliydi.

Tevfik Fikret eserleri

Rübab-ı Şikeste (1900-1984) , Haluk?un Defteri (1911-1984) , Rübabın Cevabı (1911-1945) , Şermin (1914-1983) , Tarih-i Kadim (1905) , Son Şiirler (1952. Yay. Haz. Cevdet Kudret)

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir