Yeni Konular

Yahuda Kralı Yoşiya Kimdir

2015-05-28_104435Yahuda Kralı Yoşiya Kimdir

İÖ y. 640 – 609 arasında Yahuda kralı. Başlattığı reform hareketiyle İsrailoğullarının dinsel geleneğine damgasını vur­muştur.

Yahuda kralı Manasse’nin torunuydu. Ba­bası Amon’un öldürülmesi üzerine sekiz yaşında tahta çıktı. Asur kralı Nabupolassar’ın ölümünü izleyen kargaşa döneminde Asur, Kudüs üzerindeki denetimini yitirmiş­ti. Mısır’ın da güçsüz olması nedeniyle Yahuda görülmemiş ölçüde bağımsızlaştı. Yoşiya, yaklaşık 621’de Tapınak’ı odak alan bir ulusal canlanma programı başlattı.

2015-05-28_104435

Asur’da öteden beri yönetime karşı çıkan Babil eyaletinin başını çektiği bir ittifak Ninive’yi yağmaladı. Mezopotamya’nın bö­lünmüş kalmasını isteyen Mısır firavunu Neko zor durumdaki Asurlara yardım etme­ye karar verdi. Bu amaçla kuzeydeki İsrail Krallığı’na birlik gönderdi. Yoşiya, İsrail’i Babil’in koruması altında Yahuda’nın bir parçası yapmak amacıyla firavuna savaş açtıysa da Neko tarafından öldürüldü. Kısa süre sonra Asur’da Babil egemenliği kurul­du. Mısırlılar geri çekildi ve Neko’nun Yahuda tahtına çıkardığı Yoşiya’nın oğlu Yehoyakim de Babil’in egemenliğini tanı­mak zorunda kaldı.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir