Yeni Konular

Yonatan Kimdir

07-06-2015_151740Yonatan (Yonathan) Kimdir?

Eski Ahit’te (1. ve 2. Samuel) Kral Saul’un en büyük oğlu. Yiğitliği ve dostu Hz. Davud’a bağlılığı dolayısıyla, Kitabı Mukaddes’te adı geçen en seçkin kişiler arasında yer alır.

Yonatan’ın adı ilk kez 1. Samuel Kitabı’nda (13:2) geçer; bu bölümde Gibea’da bir bölük Filistiyi yenişi anlatılır. Daha sonra (1. Samuel 14) Yonatan ve silah taşıyıcısı, Saul’un Gibea’daki ordusundan ayrılır ve Mikmaş’taki sınır kasabasını ele geçirir. Bunun üzerine saldırıya geçen İsrailliler Filistileri bozguna uğratır. Davud, Saul’un maiyetine girip Filistilere karşı birçok zafer kazanınca Yonatan’la yakın bir dostluk kurar. Saul’un kıskançlığa kapılarak Da­vud’un aleyhine dönmesi üzerine Yonatan ikisini uzlaştırmayı denerse de ancak kısa bir süre için başarılı olur. Saul, Davud’u öldür­mek için oğlundan yardım ister, ama Yona­tan dostuna sadık kalır ve onu Saul’un öfkesine karşı uyarır. Bunun üzerine Davud gizlenir. Zif Ormanındaki son buluşmalarında, Davud’un bir sonraki İsrail kralı, Yonatan’ın da onun veziri olmasına karar verirler.

Saul, Yonatan ve Yonatan’ın kardeşleri Filistilerle Gilboa Dağında yapılan savaşta öldüler. Filistilerce yakılıp parçalanan ce­setleri, Yabeş – Gileadlılar tarafından kaçırılıp Yabeş’e gömüldü. Yıllar sonra Davud, mezarlardaki kalıntıları Benyamin ülkesin­deki Kiş mezarlığına taşıttı. Davud, Saul ve Yonatan’ın öldürülmelerini dokunaklı bir ağıtta anlattı (2. Samuel 1:17-27).

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Mencius ve Felsefesi

Mencius ve Felsefesi

Mencius MÖ 372-289 yılları arasında bugünkü Shandong Eyaleti sınırları içerisinde yer alan Zou bölgesinde yaşadı.Babasını …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir