Yeni Konular

Yoşino Sakuzo Kimdir

Yoşino Sakuzo Hakkında
Yoşino Sakuzo Kimdir

Yoşino Sakuzo

 

(Doğumu : 29 Ocak 1878, Furukava, Miyagi ili – Ölümü : 18 Mart 1933, Zuşi, Kanagava ili, Japonya), Japon siyaset ada­mı ve eğitimci. 20. yüzyılın başlarında ülkede demokrasiyi geliştirme çalışmalarına önemli katkıda bulunmuştur.

 

Lise öğrencisiyken Hıristiyanlığı benimse­di. Kısa sürede sosyalist eğilimli Hıristiyan hareket içinde adını duyurdu. 1910 – 1913 ara­sında yurtdışında öğrenim gördü. Japonya’ya dönüşünde Tokyo İmparatorluk Üniversitesi’nde profesörlüğe getirildi; zamanla parlamenter bir yönetim anlayışının en güçlü savu­nucularından biri oldu.

 

Yoşino imparatorun egemenliğini sorgula­mamakla birlikte, “halk için hükümet” (minporişugi) çağrısında bulundu. Hükümet çalışmalarının genelde halkın taleplerine dayandırılmasını, bu çerçevede genel oy hak­kının sağlanmasını, ordunun sivillerin denetiminde bulunmasını, Soylular Meclisi’nin halkın seçtiği bir organa dönüştürülmesini ve giderek sosyalist bir devletin kurulmasını savundu. Görüşlerini yayabilmek amacıyla siyasete atılarak 1918’de Reimeikai Partisi’ni kurdu.

 

1924’te üniversiteden ayrıldı ve Asahi şimbun gazetesinde yazmaya başladı. Bu gaze­teden ayrıldıktan sonra da günlük olaylar konusundaki yazılarını sürdürdü. Meici dö­nemine ilişkin tarihsel belgelerin korunması ve yayımlanmasında önemli rol oynadı.

 

Yoşino’nun görüşleri Hıristiyanlığın, sos­yalizmin, sendikacılığın ve Konfüçyüsçü ahlakın bir bireşiminden oluşuyordu. Önderlik ettiği akım ülkede sınırlı sayıda yandaş toplayabildi; 1. Dünya Savaşı’nın ardından da etkisini bütünüyle yitirdi.

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Mencius ve Felsefesi

Mencius ve Felsefesi

Mencius MÖ 372-289 yılları arasında bugünkü Shandong Eyaleti sınırları içerisinde yer alan Zou bölgesinde yaşadı.Babasını …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir