Yeni Konular

1870 Yılında İstanbulda çıkan yangın Beyoğlu Yangını

1870 Yılında Beyoğlunda İstanbulda çıkan yangından sonra şeyhülislam fetvası kim verdi. Sigorta caiz fetvası verildi.
Sigortanın başlangıcı milâdî on dördüncü asra kadar uzandığı halde, Osmanlı ülkesine girişi oldukça gecikmiştir. Fransız Ticaret Kanunu’nun tercümesi olan 1850 tarihli Ticaret Kanunu’nda sigorta mevzûu yoktur. 1864 tarihli Deniz Ticareti Kanunu’nun 11. faslı, yalnızca deniz sigortası ile alâkalı hükümleri tanzim etmiştir. 1870 tarihinde Beyoğlu’nda vukûbulan büyük yangın üzerine; şeyhülislâmlıktan sigortanın cevâzı hakkında fetvâ alınmıştır. Bu fetvânın, teferrûâta girmeden “her ferdin, Allah tarafından kendisine verilen malları korumakla mükellef olduğunu” ifade ettiği anlaşılmaktadır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir