Yeni Konular

4. Yohannes Kimdir

2015-03-15_1423564.ncü Yohannes Kimdir ?

Asıl adı Kassa (Doğumu : 1831 – Ölümü : 10 Mart 1889), 1872 – 89 arasında Etiyopya imparatoru. Hükümdarlığının büyük bölü­mü Mısır’ın, İtalya’nın ve Mehdi yanlılarının saldırılarını püskürtmekle geçmiştir.

Kuzey Etiyopya’daki Tigre’nin prenslerin­den (ras) biriydi. Sahip olduğu güçlü silah­lar sayesinde İmparator Tevodros’un (1855 – 1868) ölümünden dört yıl sonra Etiyopya tahtına geçti. Başlıca rakibi olan Şeva kralı 2. Menelik’i 1878 / 1879’da büyük bir yenilgiye uğratarak kendisini imparator olarak tanı­masını sağladı. 1882’de Menelik’in kızı ile Yohannes’in oğlu evlendi ve Menelik’in Yohannes’in varisi olması kararlaştırıldı. Yohannes ayrıca Menelik’in güneydeki ege­menliğini tanıdı ve ikisinin egemenlik alanları birbirinden ayrıldı. Ama Yohannes’in oğlunu tahta çıkarmasından çekinen Menelik’in kendilerine silah verilmesi karşılığında İtalyanlarla anlaşmaya varması (1888) üze­rine iki hükümdar arasındaki ilişkiler yeni­den gerginleşti.

Yohannes, bölgedeki öbür soyluların gü­cünü azaltarak merkezi bir yönetim kurma­yı ve Etiyopya Kilisesi’ni kullanarak uyrukları üzerindeki denetimini artırmayı amaçlı­yordu. Devletin birliğini din temelinde kur­maya çalışması ve bu amaçla Müslümanları kilise yaptırmaya, kiliseye vergi ödemeye ve vaftiz olmaya zorlaması ayaklanmalara yol açtı.

Yohannes’in dış politika alanında karşı karşıya kaldığı ilk önemli sorun yayılmacı bir politika izleyen Mısır hıdivi İsmail Paşa’nın Etiyopya’ya yönelik saldırıları ol­du. 1870’lerin ortalarına gelindiğinde Mısır Etiyopya’nın doğusunu ve güneyini istila etmişti. İtalyanlar 1885’te, Kızıldeniz kıyı­sındaki Mitsiva limanını işgal ederek ülke­nin iç kesimlerindeki Tigre’ye doğru ilerle­meye başladılar. Ama 1887’de Johannes’in orduları karşısında yenilgiye uğradılar. Aynı yıl, Sudan’da gitgide güç kazanmakta olan Mehdi yanlıları Etiyopya’ya saldırarak eski başkent Gonder’i yakıp yıktılar. Bu olaya misilleme olarak Sudan’a saldıran Yohannes, Metemma Çarpışması’nda (Mart 1889) öldürüldü.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir