Yeni Konular

99 Sifalı Esma-ul Husna

99 Sifalı Esma-ul Husna
99 Sifalı Esma-ul Husna

Doksan dokuz Esma-ul Hüsna ile şifa bulun. Sevdiklerinize ve isteklerinize kavuşmanız için Allah’ın güzel isimleri ile nasıl dua etmeliyiz? … 

1. ALLAH (CELLE CELALÜHÜ) Her Namazdan Sonra, Kelimei Tevhidi (Allah CC) 100 Kere Okuyanın Kasveti Ve Gafleti Kalpten Çıkar. Cuma Günü Cuma Namazından Sonra 100 Kere “ Ya Allah” Derse Muradı Olur. Hastaya 200 Kere “Ya Allah” İsmi Şerifini Okusa Hasta Şifa Bulur.

2. ER-RAHMAN Günde 100 Kere “Ya Rahman” İsmi Şerifini Söyleyen Kimsenin Kalbinde Merhamet Meydana Gelir. 298 kere yazıp üzerinde taşıyan, her türlü afetlerden kurtularak Allah-u telâlanın rahmetinde mesut olarak yaşar. İsmi şerifi misk ile yazıp evinde bulunduran ev sahibi kötü huylardan kurtulur, güzel ahlak sahibi olur.

3. ER-RAHİM 258 kere söyleyen her tehlikeden kurtulur. Bu mübarek ismi şerifi yazıp suyunu meyve ağacının köküne dökülürse bol meyve verir. Ya rahim güzel ismi bir kâğıda yazıp bir bardak suya konursa, içen kimse yazan kimseye âşık olur

4. EL-MELİK Zeval vaktinde 100 kere okuyanın kederi gider. Sabah namazından sonra 120 kere “El-Melik” ismi şerifini söyleyen zengin olur.

5. EL-KUDDÜS 174 kere söylerse kötü huylardan kurtularak güzel vasıflara erişir. Ekmeğe veya başka nimete yazıp yiyen cismen sıhhatli olur. Kalben sıhhat bulur ve ruhen kötü ahlaktan kurtulur. “Ya Kuddüs” ismini söylemeye devam eden kimse kuddüs isimle meleğin ahvallisiyle muttasıf olur.

6. ES-SELAM “Ya Selam”ismi şerifini her gün 131 kere okuyanın kalbi selim olur. Bir hastaya okunsa ölüm hariç hasta şifa bulur. Bu mübarek ismi şerifi çokça söyleyen semavi ve dünyevî afetlerden selamet bulur.

7. EL MÜ’MİN “Ya Müm’in” ismi şerifini 136 defa söyleyen her tehlikeden emin olur. Bir kâğıda yazıp üzerinde taşıyan cin, şeytan şerrinden korunur.

8. EL-MÜHEYMİN 135 kere okuyan yüce makamlara nail olur. Şeref ve izzeti artar.

9. EL-AZİZ “ Ya Aziz” ismi şerifini 40 gün sabah namazından sonra 94 kere ismini okuyan borçtan kurtulur zengin ve izzet sahibi olur. Kalbi vesveselerden kurtulur.

10. EL- CEBBAR “Ya Cebbar” ismi şerifini 40 gün 211 kere okuyan hapis ise kurtulur. Zalimin zulmünden emin olur, muradına nail olur.

11. EL-MÜTEKEBBİR Zikredenler suret ve siretlerinde heybet ve rızklarında bereketin artmasına vesile olur. Zifaf gecesinden evvel 10 kere “Ya Mütekebbir” ismi şerifini söyleyen güzel evlada sahip olur.

12. EL- HALİK Gece yarısı zikredenlerin zahir ve batınları iç ve dış âlemleri aydınlanır. Ruh hastalığından kurtulurlar.

13. EL-BARİ “ Ya Bari” ismi şerifini 7 gün 100 kere söyleyen, maddi ve manevi bela ve musibetlerden emin olur. Her gün devam edenlerin kabrinde munis bir melek halk olup, arkadaş olur. Kabir karanlığından vahşet ve dehşetinden kurtulur.

14. EL -MÜSAVVİR “Ya Müsavvir”Devamlı olarak ismi şerifini söyleyen ilmen yakın derecesine ulaşır. Evladı olmayan kadın 7 gün oruç tutarak iftar zamanı 21 kere söylerse Allah’ın izniyle evlada kavuşur. 15. EL- GAFFAR “Ya Gaffar” Cuma namazından sonra 100 kere söyleyen kimse Alla hu Telâlanın mağfiretine kavuşur. Rızkın artmasını malın ve evladın hayırlı olmasını isteyen günde 70 kere “Estağfirullalahe innehü kane gaffara” diye dua etmesi tavsiye olunmuştur.

16. EL KAHHAR Günde 306 kere söyleyenlerin kalbinden dünya sevgisi uzaklaşır. Gece yarısından sonra güneş doğarken söyleyen kimse hasmına galip gelir. Zalimin zulmünden emin olur.

17. EL-VAHHAB “Ya Vahhab” 14 kere söyleyen rızkı bol ve zengin olur.

18. ER-REZZAK “Ya Rezzak” Fecirden önce evinin sağ tarafından başlayarak her köşesine okursa rızkı genişler . 315 kere 5 gün okuyanın muradı hasıl olur. Her gün yemekten evvel 21 gün okuyanın zihni açılır, anlayışı kuvvetlenir.

19. EL-FETTAH “Ya Fettah” Sabah namazının sonunda elinin kalbinin üzerine koyarak 15 kere okuyanın kalbi ferahlar , işleri kolaylaşır, rızkı artar.

20. EL ALİM “ Ya Alim” Günde 150 defa okumaya devam eden marifetullah derecesine erişir. Şek ve şüphelerden kurtulur. 150 defa okuyana uykuda bütün hadiseler bildirilir.

21. EL-KABİD “ Ya Kabid” 4 gün 903 kere söyleyen düşmandan emin ve selamet olur. 40 lokma ekmek üzerine yazıp 40 gün birer lokma yense fakirlikten kurtulur.

22. EL-BASİT “Ya Basit” Kuşluk namazından sonra 10 kere zikredenin rızkı ilmi ve şerefi artar. ellerinin açıp 72 kere okuyarak yüzüne süren fakir olmaz, rızkı genişler.

23. EL-HAFİD 3 gün “Ya Hafid” diye dua edip 4. Gün bir mecliste 70 kere okuyan düşmanına galip gelir. Harpte zafere ulaşır. Bir muradının meydana gelmesi için 500 kere okuyan muradına nail olur.

24. ER-RAFİ Zulmünden korktuğu bir zalimin huzuruna girmeden 70 kere “Ya Rafi” güzel ismi şerifini okuyanın kalbe safa bulur, işlerinde kolaylık ve muradına nail olur.

25. EL-MUİZZ “Ya Muizz” Cuma ve pazartesi gecesi akşamı namazdan sonra 140 kere söyleyen heybet ve hürmet sahibi olur.

26. EL-MÜZİLL Zalimlerin ve hased kimselerin zulmünden emin olmak isteyen 75 kere ismi şerifini söyleyen secdede “ Ya Rabbi beni şu kimsenin kötülüğünden koru” dese Allahü Teâlâ o kötülerin şerrinden koruyup muhafaza eder. Pazartesi gününden sonra 3 gün oruçlu olarak Cuma gecesi 2 rekat namaz kılıp her rekatta fatihadan sonra 100 kere “Ya Müzill” diyerek düşmanın zelil olmasını hatırına getirse, muvaffak olur.

27. ES-SEMİ “Ya Semi” ismi şerifini Perşembe günü kuşluk namazından sonra 500 kere söyleyenin duası kabul olur.

28. EL-BASİR Cuma namazından evvel 302 kere okuyanın basireti açılır. Pazartesi günü farz ile sünnet arasından candan inanarak 100 kere ya basir ismi şerifini söyleyenin Cenabı Hakkın inayetine mazhar olur.

29. EL-HAKEM Geceleyin 68 defa okumaya devam eden ilahi sırlara mazhar olur.

30. EL-ADL Cuma gecesi 20 lokma üzerine “ Ya Adl” ismi şerifini yazıp yese bütün insanlardan hürmet ve itibar görür.

31. EL-LATİF Her gün 129 kere okumaya devam edenin müşkül işi kolaylaşır. Ve hak telâlanın lütfuna nail olur.9 kere ya latif ismi şerifini söyleyenin rızkı genişler. Günde 698 kere “bismillahal’il latif” derse muradına nail olur. 149 kere “ya latif” ismi şerifini söyleyene Cenabı hak ummadığı yerden bol rızık veriri. Hoşgörülü nezaketli ve edepli olur.

32. EL-HABİR “Ya Habir” Günde 812 kere söyleyen manevi keşiflere nail olur. bir şahsın zulmü altında olan kimse kurtulur. Yatmadan evvel 7 kere” Ela Yalemü men haleka ve hüvel latif’ül habir” diye okuyan rüyasında istediğini görür.

33. EL-HALİM “Ya Halim” İnsanların başında reis olan kimse günde 88 kere ismi şerifini okursa başkanlığı devam eder. Gül suyu ile yazıp dükkana tarlaya serperse bol bereket olur. Eve serpse her türlü kötülüklerden emin olur. Gemiye serperse boğulmaktan kurtulur.

34. EL-AZİM “Ya Azim” ismi şerifini devamlı okuyan kimse insanlar arasında değerli ve şerefli olur, herkes tarafından saygı görür. Hastaya 1010 kere okunursa hasta şifa bulur.

35. EL-GAFUR “Başğarısına ve humma hastalığına tutulanın bir kağıda “ ya gafur” ismi şerifini yazıp içmesi çok faydalıdır. Estağfirullah” diye tevbe ve istiğfarı bir kağıda yazıp ölüm halinde dili tutulan kimseye içirilirse konuşur ve ölümü kolaylaşır. Cuma namazından sonra 100 kere “ ya gafur” ismi şerifinin söyleyen affolur. Derdi olan bir kimse bir kağıda 3 satır ya gafur yazıp boynuna taksa derdinden ağrı ve sızıdan kurtulur.

36. EL-ŞEKUR 526 kere okumaya devam edenin vücudu devamlı sıhhatte olur. Rızkı genişler. Nefes darlığı çeken kimse 41 defa “ ya şekur” ismi şerifini yazıp su ile meshederek bir miktarını içse şifa bulur. Göz ağrısı olanında gözüne sürülse şifa bulup nuru artar.

37. EL-ALİYY 110 kere ismi şerifi yazıp başında taşısa kadri artar., gurbette kalsa salimen evine gelir. Fakir bir kimse üzerinde bulunsa zengin olur.

38. EL-KEBİR 232 kere okuyanın ilmi artar. Geçimsizlik çeken karı koca bir yemeğe okuyup o yemekten yerlerse araları düzelir. Borçlu okursa Allahü Telâla’nın izniyle borcundan kurtulur.

39. EL-HAFIZ Tehlike anında “ Ya Hafız” ismi şerifinin söyleyen tehlikeden emin olur. Vahşi hayvanların zararı dokunmaz. Her gün 10 kere ya hafız ismi şerifinin söyleyene kimse zarara vermez. Her türlü ateş, su , yırtıcı hayvan in ve cinlerin zararından emin olur.

40. EL-MUKİT “Ya Mukit” ismi şerifinin okuyup tarlaya serpilse zayiat gelmez. Bir kimse 550 kere bir testi suya okuyup yazsa seferde bu sudan içse her türlü tehlikeden emin olur. Cok ağlayan çocuk içse ağlaması kesilir.

41. EL-HASIB Akrabasından korkan bir kimse gün doğmadan ve gurub etmeden 70 kere “Ya Hasib” ismi şerifinin söylerse akraba arasında güven meydana gelir. Düşman ve hasetçilerin şerrinden nazar değmesi ve huzursuzluk gibi musibetlerden Allahü telâla muhafaza eder. Hak telâlanın “ El- Hasib” ismi şerifini çokça söyleyen bir kimsenin arzusu süratle giderilir.

42. EL-CELİL 78 kere “Ya Celil” ismi şerifinin okuyanının kadir ve kıymeti artar. Sözü tutulur. Misk ile yazıp suyun içine atsa ve suyu içse kötü alışkanlıklardan kurtulur.

43. EL-KERİM Uykudan evvel 270 kere” Ya Kerim” söyleyen Allahü Telâlanın ikramına mahzar olur. 44. EL-RAKİB “Ya Rakib” ismi şerifinin 312 kere okuyan kaybettiği şeyi bulur. Hamile bir kadın okursa doğumda zahmetten kurtulur. Misafir okursa ehli evladı tarafından emin olur.

45. EL-MUCİB 60 kere “Ya Mucib” ismi şerifinin söyleyen kimsenin duası kabul olup Allahü Teala’nın emanındadır.

46. EL-VASİ “Ya Vasi” ismi şerifini 137 kere okuyan kin haset ve her türlü dedikodudan selamete erer. Kalbi ferahlar , geniş maişete nail olur.

47. EL-HAKİM “ Ya Hakim” ismi şerifini 78 kere söyleyen korku ve büyük dertlerden kurtularak hikmet Kapıları açılır.

48. EL-VEDÜD Bir yemek üzerine 1000 kere “Ya Vedüd” ismi şerifinin söyleyip eşiyle yese hanımının muhabbeti artar. Günde 20 kere ismi şerifi söyleyenin insanlar arasında itibarı artar.

49. EL-MECİD Ayın 1- 15 ve 30 da oruç tutup iftar vaktinde “Ya Mecid” diye okusa iftar etse baras hastalığından kurtulur. Günde 62 kere ismi şerifini okuyan şan ve şeref sahibi olur.

50. EL-BAİS Uykuya yakın elinin göğsünün üzerine koyup 100 kere “ Ya Bais” ismi şerifinin okuyanın kalbi nurlanır, ilim ve hikmete nail olur.

51. EL-ŞEHİD İtaatsız evlat ve hanımın alnından bir saç alıp 1000 kere “ Ya Şehid” ismi şerifinin okursa ahlakı düzelir. Her gün sabah namazdan sonra 122 kere “Ya Şehid” ismi şerifini okuyanın şehitlik derecesine ereceği zikrolunmuştur.

52. EL-HAKK “ La ilahe illallahül-l melikül hakk ul mübin” duasını okusa zengin olur.

53. EL-VEKİL 66 kere “ Ya Vekil” ismi şerifini okuyan yangından , boğulmaktan, zelzeleden , şiddetli fırtınadan zarar görmez. “hasbiyallahü ve ni’mel vekil” 100 kere bir hafta sabah namazından sonra güneş doğmadan evvel okuyan muradına nail olur. Ömrü bolluk ve güzellikler içinde geçer.

54. EL-KAVİYY Günde 114 kere “ Ya Kavi” ismi şerifini söyleyen kavi olur. Mazlum okusa zalimden emin olur. Kuvvetli olur.

55. EL-METİN 500 kere “ Ya Metin” ismi şerifinin okuyan ruhen ve bedenen güçlü olur. Bir bardak suya “ Ya Metin” ismi şerifinin okuduktan sonra hastaya içirilirse hasta kısa zamanda şifa bulur.

56. EL-VELİYY Cuma günü 1000 kere “ Ya Veli” ismi şerifini okuyan muradına nail olur. Eşine itaat etmeyenin ıslahı için evine girip çıktıkça ismi şerifi okusa itaat eder.

57. EL-HAMİD Günde 62 kere “Ya Hâmid” ismi şerifini okuyan ahlakı güzel , işlerinde başarılı olur. Kötü söz söyleyen kimsenin su bardağına “Ya Hâmid” ismi şerifi yazılsa fena söz söylemekten kurtulur.

58. EL-MUHSİ Söyleyen kimsenin kalbi nurlanır.20 lokma ekmeğe 20 şer kere “ Ya Muhsi” ismi şerifini okuyarak dilediğine yedirirse , yiyen kimsenin kalbi sihirlenmiş gibi okuyan kimseye muhabbet eder. Cuma gecesi 1000 kere “Ya Muhsi” ismi şerifinin okuyanlar kıyamet günün şiddetinden kurtulur, hesabı kolaylaşır.

59. EL-MÜBDİ 20 defa “ Ya Mübdi” ismi şerifinin hamile kadının karnına efendisi şehadet parmağı ile çevirip yazsa ve okusa çocuk düşürmekten mein olur.

60. EL-MUİD Unutkan bir kimse “Ya Muid” diye söylese unutkanlık hastalığından kurtulur. 124 kere haşri kalbinden duyarak tekrarlayan gaflet uykusundan uyanır.

61. EL-MUHYİ 68 kere “ Ya Muhyi” ismi şerifinin okuyan mahpus hapisten kurtulur ve sevdiğinden ayrılmaz. 62. EL-MÜMİT Elinin kalbini üzerine koyarak ve nefsinin ıslahı için 490 kere “Ya Mümit” ismi şerifinin söyleyen kimsenin nefsi terbiye olur.

63. ER-HAYY 3000 kere “ Ya Hayy” ismi şerifinin söyleyen ebedi hasta olmaz. Kabak içine misk ve gülsuyu ile “ Ya Hayy” ismi şerifinin yazıp 3 gün içse hastalığından kurtulur. Seher vakti ismi şerifini okuyan gönül gözü açılır. Murat ve hacet için her gün 184 kere “ ya hayy ya kayyum” diye okunursa muradına nail olur.

64. EL-KAYYUM 156 kere “ Ya Kayyum” ismi şerifinin söyleyen gafletten kurtulur. Az uyku uyur.

65. EL-VACİD Yemeğin her lokmasında “ Ya Vacid” ismi şerifinin okuyanın kalbi nurlanır, iman ve ihlası artar.

66. EL-MACİD Yatmadan evvel “Ya Macid” ismi şerifinin okuyan , rüyasında istediğinin görür. Her gün 5 vakit namazdan sonra 46 kere “ Ya Macid” ismi şerifinin söyleyen zengin olur.

67. EL-VAHİD Hergün 1000 kere “Ya Vahid” ismi şerifinin söyleyenin kalbinden Allah’tan gayrisi çıkar. Beş vakit namazdan sonra 63 kere “Ya Vahid” ismi şerifini söyleyenin okumaya devam edenin kalbi nurlanır, rızkı artar.

68. ES-SAMED Seher vaktinde 150 kere “ Ya Samed” ismi şerifinin söyleyen , güzel ahlak kazanır. Haramlardan korunur. Beş vakit namazdan sonra 134 kere ismi şerifini okumaya devam eden , hiç kimseye muhtaç olmaz.

69. EL-KADİR Beş vakit namazdan sonra 305 kere “ Ya Kadir” ismi şerifinin okumaya devam eden ruhi ve cismani kuvvete sahip olur. İbadetle tembellikten kurtulur. Abdest alırken ismi şerifi söyleyen düşman şerrinden kurtulur.

70. EL-MUKTEDİR Beş vakit namazdan sonra “ Ya Muktedir” ismi şerifinin okuyan unutkanlıktan , acizden kurtulur. Uyanık olarak söyleyenler pek çok hayırlara nail olur.

71. EL-MUKADDİM Harbde 188 kere “ Ya Mukaddim” ismi şerifinin söyleyen muzaffer olur. Bir bardak suya 184 kere ismi şerifi okuduktan sonra içen imtihanda başarılı olur.

72. EL-MUAHHİR “ Ya Muahhir “ ismi şerifinin söyleyenlere tevbe-i nasuh ve takva kapıları açar.

73. EL-EVVEL Misafir olan kimse Cuma günü 1000 defa “ Ya Evvel” ismi şerifini okursa, vatanına ve ailesine kavuşur. Evladı olmayan kimse 4 Cuma ismi şerifi okusa Allahü Telâlanın izni ile evlât sahibi olur. Her gün sabahları 43 kere ismi şerifi okumaya devam eden kimseye Cenab-ı Hak her muradını verir.

74. EL-AHİR Her gün 100 kere “ ya ahir” ismi şerifinin söyleyen kimsenin kalbinden bütün çirkin sıfatlar çıkar. Hayırlı ameli olmayan kimse günde 77 kere “ ya ahir” ismi şerifini söylese hak teala o kimsenin amelinin Salih akıbetini hayır eyler.

75. EL-ZAHİR “ Ya Zahir” ismi şerifini okuyanların kalbinde evliyalık nuru zuhur eder. İşrak namazından sonra 900 kere ismi şerifi söyleyenin gözleri nurlanır.

76. EL-BATIN “Ya Zahir” “Ya Batın” ismi şeriflerini okuyan şeytani düşüncelerden kurtulur. Günde 3 vakit “Ya Batın” diye söyleyen ibadetin sıcaklığını hisseder. 33 defa söyleyen Hak Telâla’nın sırlarına nail olur.

77. EL-VALİ “ Ya Vali” ismi şerifini 47 defa söyleyen her afetten kurtulur. Cuma günün 1000 kere ismi şerifinin söyleyen işlerinde başarılı olur. İsmi şerifi yazıp suda eritip , o su eve yahut tarlaya dökülse her musibetten emin olur.

78. EL-MÜTEALİ 551 kere “ Ya Müteali” ismi şerifinin söyleyenler günah işlerle uğraşmaktan kurtulur. 600 defa ismi şerifi okuyanlar cümle afetlerden kurtulur.

79. EL-BERR Felç hastalığına müptela olan “ Ya Berr” ismi şerifinin okursa kurtulur. Çocuğa 7 kere ismi şerif okunsa güzel ahlak sahibi olur.

80. ET-TEVVAB Kuşluk namazından sonra 300 defa “Ya Tevvab” ismi şerifinin okuyan, tevbe edenlerin safına dahil olur tevbesi kabul olur. Zalimin zulmüne uğramış kimse okursa zulümden kurtulur.

81. EL-MÜNTEKİM 630 defa “ Ya Müntekim” ismi şerifini okuyanın , hakkına tecavüz eden kimseden Cenab-ı Hak intikamını alır.

82. EL-AFÜV Her gün 156 kere “ Ya Afüv” ismi şerifini okuyanlara rıza kapısı açılır. Vesveseye müptelâ olan bir kimse “ Ya Afüv” ismi şerifinin okumaya devam ederse vesveseden kurtulur.

83. EL-RAUF Şiddetli gadap sahibi 10 kere “Ya Rauf” ismi şerifinin okursa gadabı ve öfkesi söner Herhangi bir arzusu için 287 kere okursa arzusu yerine gelir. Çokça söyleyenlerin kalpleri incelir ruhları güzelleşir.

84. MALİKÜ’L MÜLK “Malikü’l- Mülk” ismi şerifinin okumaya devam edenler helal mal ile zengin olur, elem ve kederlerden kurtulur.

85. ZÜL- CELALİ VEL İKRAM “Zül- Celali vel-İkram” ismi şerifini söyleyen azizi olur ve insanlar tarafından sevilir, hürmet görür keramete nail olur. Cenab-ı Hakkın şerifi çokça anan bir kimse Allah’tan bir şey istemiş olsa , Hak Telâlâ istediğini verir.

86. EL MUKSİT 208 kere “ Ya Muksit” ismi şerifinin söyleyenler vesveseden kurtulur.

87. EL-CAMİ Bir şeyi çalınana veya kaybolan 118 kere “ Ya Camiannasi liyevmin la raybefihi ecma ala dalleti” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur. Sefer de ismi şerifi okuyan evladına kavuşur.

88. EL-GANİ Hasta veya darda olan kimse “ Ya Gani” ismi şerifini 1060 kere okusa şifa bulur, 2 cihanda zenginlik tılsımıdır. Çokça anan bir kimse Hak Teala rızık, zenginlik sebep ve yollarını göstermiş ve açmış olur.

89. EL-MUĞNİ Mahlukattan meyus olan 10 Cuma gecesi hergece 11 kere “Ya Muğni” ismi şerifini okursa zengin olur.

90. EL-MANİ Günde 161 kere “ Ya Mani” ismi şerifinin okuyan her türlü maddi ve manevi zararlardan selamet bulur. Ne muradı varsa hasıl olur.

91. ED-DARR Her Cuma gecesi “ Ya Darr” ismi şerifinin 100 kere okuyan , Cenab-ı Allah’a yakın olur, her türlü musibetten kurtulur.

92. EN-NAFİ “Ya Nafi” ismi şerifinin okuyan sıkıntıdan kurtulur. Gemide bulunan bir kimse 100 kere okursa selamet bulur. Hasta sağ elinin ağrıyan yerine koyup şifa ayetlerinin okuduktan sonra 201 kere okursa şifa bulur.

93. EN-NUR Hasta olan bir kimse günde 256 kere “ Ya Nur” ismini yemeğin her lokmasında okursa şifa bulur. Beş vakit namazdan sonra 256 kere ismi şerifi okuyanın kalbi nurlanır, basireti açılır, hafızası kuvvetlenir, namazlının ruhu vahdaniyet nuru ile nurlanır , esrarı uluhiyet denizinde gark olur.

94. EL HADİ Günde 21 kere “ Ya Hadi” ismi şerifinin söyleyen hidayet mertebelerine mahzar olur. 95. EL-BEDİ 70 bin kere “Ya Bedi” ismi şerifinin okuyanın her arzusu yerine gelir. Her gece 7396 kere ismi şerifi okuyan işsiz kalmaz.

96. EL-BAKİ 1000 kere “ Ya Baki” güzel ismi şerifini okuyan her türlü gam ve kederden kurtulur. Bir şeyden korkan kimse günde 100 kere ismi şerifini okursa korktuğundan emin olur. Beş vakit namazdan sonra 113 kere ismi şerifi söylemeye devam edenin sıhhati malı , mülkü kazadan ve beladan kurtulur.

97. EL-VARİS Günde 707 kere “ Ya Varis” ismi şerifini okuyan hayretten kurtulur. Gün doğmadan evvel 707 kere ismi şerifinin okuyanın vücuduna elem isabet etmez. Rızkı artar , işsiz kalmaz.

98. ER-REŞİD Yatsı namazından sonra 100 kere “ Ya Reşid” güzel ismi şerifini okuyanın ameli kabul olur. Günde 514 kere ismi şerifini okuyanın ameli kabul olur. Tedbirinde daima kusur eden 1000 kere ismi şerifini okursa güzel tedbirler muvaffak olur, aklı artar.

99. ES-SABÛR Gündoğmadan evvel 100 kere” Ya Sabûr” ismi şerifini söyleyene musibet gelmez 296 kere ismi şerifini söyleyen güzel sabır verir. Ve sabrın mükafatı olarak 2 cihanda saadetine nail olur. Bir hastalığa müptelâ olan kimse 33 kere ismi şerifini okusa şifa bulur.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Dinimizde Fala Baktırmak Günah Mıdır?

Dinimizde fala baktırmak günah mıdır? Fal bakan veya baktıran bizden değildir. Her kim olursa olsun …

Bir cevap yazın