Yeni Konular

Aristoteles Yaşamı – Biyografisi

Aristoteles Yaşamı ve BiyografisiARISTOTELES M.Ö. 384 – M.Ö. 322 yaşamıştır.

 

Aristoteles Ege kıyısının kuzeyinde yer alan Stageria’da dünyaya gelmiştir. O dönemde, Stageria’da İyon kültürü egemendir ve Makedonyalıların buraları istila etmeleri dahi bu hali değiştirmemiştir.

Bu sebeple Aristoteles’e bir ‘İyonya düşünürü’ denilebilir.

Annesi ile ilgili yabancı hiçbir birşey bilinmemektedir; babası Nicomaihos hekimdir ve Makedonya krallarından Amyntusun (MÖ393-370) hekimliğine getirildiğinde, ailesi ile beraber Stageria’dan Makedonya’nın başkentine taşınmıştır. Aristote­les burada eğitim görmüş ve savaş hayatına ilişkili olarak detaylı veriler ve deneyimler edinmiştir; bir yandan İyon ve başka yandan Makedonya etkileriyle biçimlenmiş ve gençliğinde, ilgisini fazladan tıp üstünde yoğunlaştırmıştır. 17 yaşına geldiğinde öğrenimini tamamlaması amaçlı Atina’ya sevk edilen Aristoteles, yaşamının yirmi senesini (MÖ 367-347) burada geçirmiştir. Atina’ya gelince, Platon’un talebesi olarak Akademiye girmiş ve hocasının ölümüne civarı kadar da burada kalmıştır. Aristoteles hocası Platonun hayranıydı. Onun hükumet idaresine ilişkili olarak tekliflerini çok pozitif karşılıyor ve Platonun liderliğinde daha güzel bir yönetim oluşturmak istiyordu. Bu hedefle Assos’ta Akademinin kolu olan bir okul kurmuştu. Platonun ölümünden sonra, Aristoteles bu okulda vazife aldı ve üç sene süresince burada çalıştı. Aristoteles Assos’ta kaldığı zaman içinde, ara ara arkadaşı Teofrastos’un memleketi olan Mytilen’e git­miştir. Bu seyahatlar Aristoteles’in gözlemler yapması ve kendisini yetiştirmesi açısından çok faydalı olmuştur.

 

Bu sıralarda II. Philip erkek çocuğu İskender amaçlı güzel bir öğretmen aramaktaydı ve Assos’taki okulun yöneticisi olan Aristoteles ağır ağır ilgisini çekmeye başlamıştı. Vazife Aristoteles’e önerildi ve o da bu teklifi seve seve onay ederek, II. Philip’in oturmakta olan Pella’ya gitti. Aristoteles’in öğretmenliği 343 seneninden 340 seneye civarı sürdü. Babası 336’da ölünce, İskender onun mahaline geçti ve eskiyen öğretmeni Aristoteles’i danışman olarak atadı. İleri ki zamanlarda İskender Yunanistan’daki ve Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak üzere harekete geçince, Aristoteles onu bırakarak kocaman idealini gerçekleştirmek, başka bir deyişle yepyeni bir okul kurmak için Atina’ya döndü. İskender’in MÖ 323 senesinde can vermesi Aristoteles’i çok kuvvet bir vaziyette bırakmıştı; sebebi ise Lisenin oluşturulması esnasında İskender’in yapmış meydana geldiği yardımlar Atinadaki düşmanları açısından hatırlanmıştı. Aristoteles dinsizlikle suçlandı ve öldürülmemek amaçlı Chalcise kaçtı. Orada tutuklu meydana geldiği bir rahatsızlık sonucu olarak MÖ 322 senesinde öldü.

 

Aristoteles astronomiye ilişkili olarak görüşlerini Fizik ve Metafizik isimli yapıtlarında açıklamıştır; bunun sebebi astronomi ile fiziği birbirinden ayırmanın mümkün değil olarak düşünmesidir. Aristoteles’e göre, küre en muhteşem şekil meydana geldiği şekilde evren küreseldir ve bir kürenin merkezi meydana geldiği amaçlı da evren sonludur. Yer aşamanın merkezinde yer alır ve bu sebeple aşamanın merkezi bununla beraber Yer’in de merkezidir. Bir bir evren vardır ve bu evren her yeri doldurur; bu sebeple evren-ötesi ya da evren-dışı yoktur.

 

Aristoteles’e göre, Evren Ay üstü Evren ve Ay altı Evren olmak üzere ikiye ayrılır; Yerden Ay’a olan bölüm Ayaltı Evren i, Ay’dan Yıldızlar Küresine olan bölüm ise Ayüstü Evren i oluşturur. Bu 2 evren mimari durumundan çok farklıdır. Ayüstü Evren ve burada yer alan gökcisimleri eterden oluşmuştur; eterin muhteşem tabiatı Ayüstü Evrene ezelî ve ebedî bir mükemmellik olanağı sağlar. Bunun Için cevap, Ayaltı Evren her çeşitli değişimin, oluş ve bozuluşun bulunduğu bir evrendir.

 

Burası, ağırlıklarına göre Yer’in merkezinden yukarıya gerçek sıralanan 4 basit öğeden; başka bir deyişle toprak, su, hava ve ateşten oluşmuştur. Toprak başka üç öğeye nispetle daha zor meydana geldiği için en altta, ateş ise daha hafif meydana geldiği üzre de en üstte yer alır. Aristoteles’e göre, bu öğeler kuru ve yaş ile ateş gibi ve ilgisiz benzeri birbirlerine karşıt 4 niteliğin birleşiminden oluşmuştur. Varlık biçimlerinin muhteşem olmaları ya da olmamaları da Yer’in merkezine olan uzaklıklarına göre değişir. Bir varlık yere uzaksa, o civarda mükemmeldir.

 

Bundan ötürü, merkezde yer alan Yer muhteşem olmadığı halde, merkeze en uzakta yer alan Yıldızlar Küresi mükemmeldir. Bu muhteşem küre, bununla beraber Tanrı, başka bir deyişle ilk hareket ettiricidir. Aristo’nun bu ve başka görüşleri Ortaçağ süresince pek çok düşünürü etkilemiş ve daha sonraki dönemleri de şekillendirmiştir. “Geleneksel felsefenin basit ilkeleri Aristo’nun (yanlış) mantığı üzerine kurgulanmıştır” dahi denilebilir.

 

Aristoteles-Sozleri

 

 

Aristoteles-Sozleri-01

 

Aristoteles-Sozleri-15

 

Aristoteles-Sozleri-14

 

Aristoteles-Sozleri-13

 

Aristoteles-Sozleri-12

 

Aristoteles-Sozleri-11

 

Aristoteles-Sozleri-10

 

Aristoteles-Sozleri-09

 

Aristoteles-Sozleri-08

 

Aristoteles-Sozleri-07

 

Aristoteles-Sozleri-06

 

Aristoteles-Sozleri-05

 

Aristoteles-Sozleri-04

 

Aristoteles-Sozleri-03

 

Aristoteles-Sozleri-02

 

Aristoteles-Sozleri-33

 

 

Aristoteles-Sozleri-32

 

Aristoteles-Sozleri-31

 

Aristoteles-Sozleri-30

 

Aristoteles-Sozleri-29

 

Aristoteles-Sozleri-28

 

Aristoteles-Sozleri-27

 

Aristoteles-Sozleri-26

 

Aristoteles-Sozleri-25

 

Aristoteles-Sozleri-24

 

Aristoteles-Sozleri-23

 

Aristoteles-Sozleri-22

 

Aristoteles-Sozleri-21

 

Aristoteles-Sozleri-20

 

Aristoteles-Sozleri-19

 

Aristoteles-Sozleri-18

 

Aristoteles-Sozleri-17

 

Aristoteles-Sozleri-16

 

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın