Yeni Konular

Arthur Young Kimdir

 

Arthur Young
Arthur Young

Arthur Young

(Doğumu : 11 Eylül 1741, Londra – Ölümü : 20 Nisan 1820, Londra, İngiltere) Tarım, siyaset ve iktisat konularında yapıtlar veren İngiliz yazar. Ünlü yapıtı Travels in France’ta (ya da Travels During the Years 1787, 1788 and 1789, Undertaken More Particularly with a View of Ascertaining the Cultivation, Resources, and National Prosperity, of the Kingdom of France’,.1792, 2 cilt; Fransa’da Seyahat [ya da Özellikle Fransa Krallığı’nın Tarımı, Kaynakları ve Ulusal Zenginliğini Araştırmak Amacıyla 1787, 1788 ve 1789 Yıllarında Gerçekleştirilen Geziler]) Fransız Devrimi’yle ilgili canlı betimlemelere yer vermiştir.

Bir din adamının oğluydu. Lavenham’da okula gittikten sonra bir süre King’s Lynn’de (Norfolk) bir ticari işletmede çalıştı. On yedi yaşındayken On the War in North America (Kuzey Amerika’daki Savaş Üzerine) adlı bir kitapçık yayımladı. 1761’de Londra’ya giderek The Universal Museum adlı dergiyi çıkardı. Ayrıca dört romanla Reflections on the Present State of Affairs at Home and Abroad (1759; Yurtta ve Dünyadaki Gelişmelerin Bugünkü Durumu Üzerine Görüşler) adlı çalışmasını yayımladı.

Arthur Young Kimdir
Arthur Young Kimdir

Babasının 1759’da ölmesinin ardından, annesinin isteğiyle Bradfield Hall’daki aile mülkünün yönetimini üstlendi; ama arazi küçüktü, işletmenin de büyük miktarda borcu bulunuyordu. 1767’de de Essex’teki bir başka çiftliğin yönetimini devraldı. Çeşitli tarımsal deneylere girişerek ulaştığı sonuçları A Course of Experimental Agriculture (1770; Deneysel Tarımla İlgili Dersler) adlı kitabında ortaya koydu. Deneylerinde genelde başarısız olmakla birlikte tarımla ilgili sağlam bilgiler edindi. İngiltere ve Galler’deki gezilerine ilişkin gözlemlerini, 1768 – 1770 arasında yayımlanan A Six Weeks Tour Through the Southern Counties of England and Wales (İngiltere ve Galler’in Güney İllerinde Altı Haftalık Bir Gezi), A Six Months Tour Through the North of England (İngiltere’nin Kuzeyinde Altı Aylık Bir Gezi) ve The Farmer’s Tour Through the East of England (Bir Çiftçinin İngiltere’nin Doğusundaki Gezisi) adlı kitaplarda anlattı. İngiltere’deki toprak kiraları, tarım üretimi ve hayvancılık konularında araştırmaya dayalı veriler içeren ve büyük ilgi gören bu kitaplar kısa zamanda birçok Avrupa diline çevrildi.

Arthur Young
Arthur Young

Young The Farmer’s Letters to the People of England’i (1768; Bir Çiftçinin İngiltere Halkına Mektupları), The Farmer’s Calender’ i (1771; Çiftçinin Takvimi) ve Political Arithmetic’i (1774; Siyasal Aritmetik) yayımladığı dönemde The Morning Post gazetesinin parlamento muhabirliğini de yürüttü. 1776 – 1778 arasında İrlanda’yı dolaştı; ardından da Tour of Ireland (1780; İrlanda’ ya Bir Gezi) adlı kitabını yayımladı. 1784’te, Annals of Agriculture’ı (Tarım Kayıtları) yayımlamaya başladı; 45 ciltlik bu çalışmasına aralarında 3. George’un da bulunduğu birçok kişi katkıda bulundu.

Young devrimin hemen öncesi ile başlangıç günlerinde Fransa’nın birçok yerini dolaşarak halkın ve yönetimin durumuna ilişkin ayrıntılı notlar tuttu. Fransa’dan dönüşünde Tarım Dairesi sekreterliğine atandı, bu görevi sırasında tarımla ilgili verilerin toplanması ve düzenlenmesinde büyük katkısı oldu. Taslak halindeki otobiyografisini 1898’de M. Betham – Edwards yayına hazırladı.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın