Yeni Konular

Artık Matematik Öğrenmek Daha Kolay

Matematik-dahakolay

Matematik bir çok öğrencimizin ön yargıyla yaklaştığı derslerin başında gelmektedir. Öğrencilerimiz çevreden duyduklarıyla ben yapamam, ben öğrenemem şeklinde yaklaşmaktadırlar. Oysa matematikte diğer dersler gibi planlı ve etkili bir çalışmayla öğrenilebilir. Planlı ve etkili çalışma nasıl olmalıdır bunlardan bahsedelim.

1-) Öncelikle işlenen her konuyla alakalı çözümlü örnekler tekrar edilmeli ve ondan sonra test çözmeye başlanmalıdır.

2-) Test çözümünden sonra yanlışlar analiz edilmeli ve gerekirse konunun o kısmı tekrar edilmelidir.

3-) Testlerde sadece bir kaynaktan çalışmamalı, bir konu ile ilgili en az 3 farklı kaynaktan test çözülmelidir.(Her kaynak tüm soru tarzlarını kapsamaya biliyor)

Yukarıdaki maddelerde anlattıklarımızla bir matematik konusu çok rahat öğrenilebilir. Eğer bunların yapılmasına rağmen bir konu tam olarak öğrenilemiyorsa piyasadaki en basit kaynaklar tespit edilmeli ve bol bol çözümlü örnek çözülmelidir.

Matematikte konular genel olarak birbirine bağlıdır. Sayılar konusunu tam olarak öğrenmeden problemler konusunu çözemeyiz. Bunun için en baştan ilkokul birinci sınıftan itibaren matematiğe çalışılmalıdır. Özellikle ilkokul öğrencilerin matematik gelişiminde çok hassas bir dönemdir. Öğrencilere matematiğin zor değil kolay olduğu anlatılmalıdır. Matematik sevdirilmelidir. Matematiği seven öğrencilerin çok başarılı oldukları ve devamlı matematik çalışma istekleri görülmektedir.

ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara baktığımızda matematik Türkiye Genelinde en başarısız olunan derslerin başında gelmektedir. Başarılı olan okullar incelendiğinde öğretmenlerin öğrencilerinde sevdirdikleri okullar ön plana çıkmaktadır. O yüzden matematik sevgi ile iç içe olmalıdır. Zorla öğretilemez. Son zamanlar da  ilkokullar da yapılan aktivitelerde matematik eğlenceli olarak öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu da eski metoda göre daha verimlidir. Bu ilerde sınavlarda kendini gösterecektir. Her insanın algı seviyesi bir değildir. Bazı insanlarda sayısal zeka kuvvetli iken bazı insanlarda sözel zeka kuvvetlidir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın