Yeni Konular

Aşık Veysel Şatıroğlu Hayatı Şiirleri Türküleri

04-10-2015_194659Aşık Veysel Şatıroğlu ( 25 Ekim 1894, Şarkışla, Sivas – 21 Mart 1973) Saz şairliği geleneğimizin XX. yüz­yıldaki en önemli temsilcilerindendir.Sivas’ın Şarkışla İlçesi’nin Sivrialan Köyü’nde, yoksul bir köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yedi yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonu­cunda, görme yeteneğini yitirdi. Saz çalmaya da bu yaşlarda başladı. İlk öğretmeni, yöre âşıklarından Çamsın’lı Ali Ağa idi. Köylerine uğ­rayan gezici halk ozanlarıyla ta­nışıp görüşerek bilgisini, ustalı­ğını artırdı.

1928’den baş­layarak, kendisi de sazıyla, köy köy dolaşıp, tür­külerini söyleyen gezici bir halk ozanı oldu. 1931′ de Sivas’ta dü­zenlenen bir Halk Şairleri Bayramında ça­lıp söyledikten sonra, adı duyul­maya başladı. Cumhuriyet’in 10. yıldönümü bayra­mında şiirlerini okumak için, ya­nında bir arkadaşıyla, üç aylık bir yürüyüşten sonra, Ankara’ya ulaştı (1933) ve bu tarihten sonra ünü daha da yaygınlık kazanmaya başladı.

Halk edebiyatı ve kültürüne yakınlık duyan kentli aydınlarla tanışması, uf­kunu genişletti ve ününü daha da yaygınlaştırdı. Ülkenin birçok yöresine geziler yaptı. Bu arada İstanbul Radyosu’nda programları yayınlanıyordu.

A.K. Tecer’in ilgi ve desteğiyle, “Ülkü” dergisinde şiirleri yayınlanan Veysel, 1942 – 44 yıllarında, Arifiye, Hasanoğlan ve Eskişehir Çifteler Köy Enstitüleri’nde halk türküsü ve saz dersleri verdi.

Geziler dışındaki zamanını köyün­de geçiren Âşık Veysel’e, 1965’te Tür­kiye Büyük Millet Meclisi kararıyla dilimize hizmetleri nedeniyle maaş bağlandı, ölümünden son­ra köyünde bir anıtı dikildi ve evi müzeye dönüştü­rüldü.

Özgün sesi, geleneksel ve özgün saz çalma ustalığıyla, geleneksel kalıplar içinde fakat yer yer özgün imaj­larla oluşturduğu yalın şiirlerindeki kişisel dünyası ve deyiş ustalıklarıyla haklı bir ün kazanan Vey­sel, nüktedanlığı, bilgeliği, gör­meyen gözlerine karşın, aydınlık, iyimser iç dünyasıyla da tanınıp sevil­di, izler bıraktı. Şiirleri bugün de her kültür düzeyindeki okurca beğeniyle okunmakta, türküleri, halk kültürü­müzün duru, naif, bozulmamış örnek­leri olarak güzellik, tazelik ve değerle­rini korumaktadır.

Eserlerinde Türkçe’si yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır.

Başlıca yapıtları:Şiirleri, Deyişler (1944) , Sazımdan Sesler (1950) , Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir