Yeni Konular

Ayasofya Müzesi Camii Yapı Özellikleri

2015-05-06_065801Ayasofya Müzesi Camii Yapı Özellikleri
Ayasofya Müzesi , M . S . 537 senesinde Bizans İmparatoru I . Jüstinyen tarafından İstanbul’un il ortasında katedral olarak yaptırılmıştır . Adı Yunanca olarak Kutsal Bilgelik (Mukaddes Bilgelik) manasına gelmektedir . Ayasofya 532 aralık 537 yıllar aralarında , 6 senede bitirerek Dünya’nın en eskiyen ve en çabuk yapılan katedrali ünvanını almıştır .

Binanın Aralık 557 zelzelesinin ardından zayıflayan kubbesi Mayıs 558’de çökünce , farklılaştırılarak tekrar inşa edilmiştir .

55 , 60 m . yüksekliğinde ve aşağı yukarı 31 . 36 m . çapındaki devrin mucizesi olarak nitelendirilen kubbesi 1 m . genişliğinde 40 kaburgaya dayanmaktadır . Yapının ağırlığını 40 tanesi aşağıda 67 tanesi yukarıda olmak üzere 107 sütun taşırken , açılan 40 pencere ile yapının bol ışık alması sağlanmıştır . Ayasofya’nm Bizans çağında pekçok defa çöken kubbesi Mimar Sinan’ın istinat duvarlarını eklemesinden bu yana hiç kayıp görmemiştir . Bu kubbe , katedral kubbeleri arasında çapı durumundan dördüncü kocaman kubbedir Ayasofya son zamanlarda , dünyanın yüzölçümü durumundan 4 . kocaman katedrali olarak yerini almaktadır .

Ayasofya , yapıldığı tarihten bu yana 916 sene süresince kilise olarak kalmıştır . 1453 senesinde Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesi ile camiiye dönüştürülmüştür . Osmanlı çağında Fethiye Camii olarak adlandırılmış , 481 sene hem bir Hıristiyanlığın hem bir de Müslümanlığın hizmetinde bulunmuştur . Ülkemiz Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün teklifi ve Kabine’nun kararıyla 1935 senesinde ise müzeye dönüştürülmüştür .

1500 senelik tarihi durumda olan Ayasofya , zanaat tarihi ve mimarlık dünyasının baş eserleri arasmda yer almaktadır .
Osmanlı çağında Ayasofya . . .

Mimar Sinan , Fatih’in İstanbul’u fethi ile başlayan dönemde Ayasofya’mn restorasyonu ile görevlendirilmişti . Bu dönemde Ayasofya , minare , mihrap , minber benzeri İslami unsurlar ilave ederek camiiye çevrildi . Ayasofya , Osmanlılar arasmda 500 sene süresince İstanbul’un en mühim camiilerinden birisi olmuştur . Yapıya farklı padişahlarca 4 minare eklenmiştir .

Mihrap etrafı , Türk çini sanatı ve Türk içerik sanatının en iyi örneklerini içeren . Şunlar arasmda populer Türk Hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Kubbeye işlediği bir Kuran Suresi ile 7 . 5 m . çapındaki yuvarlak levhalar en alaka cazip olanlarıdır . Bu tahta levhalarda , Allah , Muhammed , Ömer , Osman , Ali , Ebu Bekir , Haşan ve Hüseyin’in adları yazılıdır . Mihrabın yan duvarlarında ise Osmanlı padişahlarının yazıp , ödül ettiği levhalar vardır .

Sultan II Selim , Sultan III . Mehmet , Sultan III . Murat şehzadelerin türbeleri , Sultan I . Mahmut’un şadırvanı , sıbyan mektebi , imareti , kütüphanesi , Sultan Abdülmecit’in hünkar

mahfeli , muvakkithanesi , Ayasofya’daki Türk çağı örnekleri olup türbeler , iç donanım , çiniler ve yapı yapı klasik Osmanlı türbe geleneğinin en iyi örneklerini oluşturmaktadır .

Mimarisi , ihtişamı , büyüklüğü ve işlevselliği istikametinden önce ve son ünik uygulama olarak görülen Ayasofya; Mimar Sinan’ın yaptığı Süleymaniye ve Selimiye Camiileri de dahil olmak üzere olmak üzere pekçok Osmanlı camiisine düşünce bazında da olsa ilham kaynağı olmuş , doğu aralık batı sentezinin bir mahsulüdür Bu eser hayat mimarlık tarihinin günümüze civarı ayakta kalmış en mühim anıtlan aralarında yer almaktadır .

Yapının özellikleri

Ayasofya , tarihi geçmişinin yanında , mimarisi , mozaikleri ve Türk çağı yapılmış durumda olan ile asırlar süresince bütün insanlığın dikkatini çekmiştir

Yerden 56 . 60 m . yükseklikteki kubbenin çapı 32 . 37 m/dir Yapıldıktan 22 sene ardından kocaman bir depremde devirelen kubbenin , 562 senesinde Miletos’lu İsidoros’un yeğeni Genç İsidoros aracılığıyla onarilırken iki . 65 m . yükseltildiği bilinmektedir . Kubbede yer alan kırk tane pencere açıklığı da tepeden aydınlatmaya yardıma olmaktadır . Yapıldığı günden bu yana dünyanın en mühim anıtları aralarında yer alan Ayasofya , uzunca seneler Ortodoksluğa hizmet verdikten ardından , IV . Haçlı Seferleri esnasında İstanbul’un La tinlerin eline geçmesiyle 1203 aralık 1261 yıllan aralarında Katolik Dünyası için kullanılmıştır . bu sırada La tinlere borçlu durumda olan imparator IV . Aleksios , Ayasofya’nın kımetli pekçok eşyasını onlara sunmak zorunda kalmıştır . Bu sebeple ,

Ayasofya’ya ilişkin birçok mukaddes mal hâlâ Venedik’te bulunmak tadır . Ayasofya’da bu sabah görülebilen mozaikler hakikat birer zanaat eseridirler . Aşağı katta , apsis 1/2 kubbesi içinde yer alan ” Meryem ve Genç İsa ” mozaiği , altın yaldız ve gümüş ağırlıklı parçalardan oluşur . Bu mozaikte Hz . Merye m ( as ) ‘in elbisesi lacivert cam mozaiklerle işlidir . Hz . Meryem ( as ) ‘fo bulunduğu taht , değerli mücevherlerle işlenmiş bir imparator tahtını anımsatmaktadır . Hz . Meryem ( as ) ve Genç İsa ( as ) ‘nın surat güzelliği ise hayranlık uyandınr . Aşağı katta görülmesi ger* ken başka bir mozaik de İmparator Kapısı’nm üstündeki VI . Leon’un inşa ettirdiği ( 886 aralık 912 ) mozaiktir . Bu sahnede VI . Leon , secde ederek İsa’dan günahlarım affetmesini dilerken gösterilmektedir .

Ayasofya’nm iç narteksinin yan kapısında yer alan bir yabancı mozaikte ise iki imparator ve Meryem ile Genç İsa bulunur . İmparatorlardan biri İstanbul’a ismini verici I; Konstantin’dir . İmparator elinde tuttuğu şehir maketini Meryem ve İsa’ya sunar . Başka imparator ise Ayasofya’yı yaptıran bir Jüstinyen’dir . O da elindeki Ayasofya maketini Meryem ve İsa’ya sunar . Ayasofya’nm üst katında güney galeride Deisis mozaiği ile imparatorluğun iki ailesine ilişkin , İmparatoriçe Zoe aralık IX . Konstantinos Monomakos ( 11 . yy . ) ve II . Ioannes Komnenos , karısı Eirene ve erkek çocuğu Aleksios ( 12 . yy . ) mozaikleri bulunmaktadır . Kuzeyindeki galeride ise İmparator Aleksandros’un mozaiği bulunmaktadır ( 10 . yy ) . Ayasofya’nm camii olarak kullanıldığı dönemde yapının dışına başka vakitlerde 4 minare ek edilmiştir . Mimar Sinan Ayasofya’nm dışına yaptığı payandalarla yapının dayanıklılığını arttırarak , günümüze civarı gelmesini sağlamıştır . Ayasofya’nm arasında yapılmış durumda olan ilaveler ise , apsis içerisinde yer alan mihrap ve mihrabın iki yanındaki tunç kandiHer ( Budın’den ) mermer işlemeli minber , hünkâr mahfili ve mügzin mahfilleridir . Aynca , Sultan I . Mahmud Çağı’nde kütüphane yaptırıldığı da bilinmektedir . Yapılmış Durumda Olan ilavelerde yapının uyumuna uyarı edilmiş , mermer malzeme faydalanılarak organik bağlantı aynı ritimde devam ettirilmeye çalışılmıştır . Kubbedeki içerik ve kocaman levhalar ( Allah , Muhammed ve 4 halife ) ise 19 . asrın populer hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin mahsulüdür .

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

Eskişehir Tanıtım Gezilip Görülecek Yerler

İç Anadolu’nun incisi Eskişehir son dönemlerdeki gelişmesi ve bir o kadar popüler olması ile beraber …

Bir cevap yazın