Yeni Konular

Azot nedir azot gübresi nerelerde kullanılır adı nereden gelir

Azot sözcüğü Yunancadan gelir ve cansız demektir. Gerçekten de eski­den bu gazın canlılara yararı olma­dığına inanılırdı. Gerçi yalnız oksi­jenin solunuma katıldığı doğrudur ve bir azot atmosferinde yaşayamayız. Ama azot, yararsız olmaktan uzaktır. Çünkü bedenimiz (kemikler, sinirler, kaslar) ve bitkilerin dokuları (sapla­rı, yapraklan v.b.) en başta, içinde büyük miktarda azot bulunan pro­teinlerden oluşur: azot olmasa, ha­yat da olamazdı. İnsan kendisi için gerekli azotu çeşitli besin maddele­rinden; sözgelimi süt, et, yumurta ve peynir gibi besinlerden alır.

Doğada azot çevrimi şöyle olur: bitkiler de, tıpkı bizim gibi, havadan azotu özümleyemezler: onu toprak­tan alırlar. Hayvanlar bitkileri veya birbirlerini yiyerek kendileri için ge­rekli azotu elde ederler. İnsanlarsa hem et, hem de bitkisel besinler ala­rak beslenirler. Sonra bitkiler, insan­lar ve hayvanlar ölüp de çürüyünce içerdikleri azot, gene toprağa döner. Ve çevrim yeniden başlar. Fazlasıyla yoksul olan topraklarda, tarım bitki­lerine, genellikle azotlu gübrelerle yardım etmek gerekir.

 

Sanayide azot, sıvı havanın damıtıl­ması yoluyla elde edilir; yanma su­retiyle havanın oksijenini tüketip ge­riye azotun kalmasını sağlamak da mümkündür.

 

Doğrudan doğruya uygulama alanı olmamakla birlikte azot sanayide son derece büyük önem taşır, çünkü azotik asit, nitratlar ve nitritler gibi azot bileşiklerinin sentezine yarar; bu bileşikler de gübre sanayinde patlayıcı madde yapımında, boyalarda bü­yük ölçüde kullanılır. Hidrojen ile birleşen azot kokulu boğucu bir gaz meydana getirir; amonyak denen bu gaz sıvılaştırılıp soğuk üretiminde kullanılır.

 

Türkiye’de yılda 2 milyon ton azotlu gübre üretecek kapasitede azot sanayi fabrikaları vardır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir