Yeni Konular

Bach, Johann Sebastian kimdir müzik hayatı besteleri

1750 başlarında, Leipzig’de gözleri hemen hemen hiç görmeyen yaşlı bir adam, karanlık bir odada dinleniyor, öleceğini bilmektedir. Öğrencilerin­den birini çağırıyor ve kafasındaki müziğin notalarını, son olarak ona yazdırıyor. Bu bir Protestan ilâhisi­nin sözlerine göre bestelenmiş bir parçadır: Tanrım! Tahtının huzuru­na çıkıyorum… Ölümümün sana lâ­yık olmasını lutfeyle ve ben ancak yüzünü seyredebilmek için uyana­yım. Adı, Johann Sebastien Bach olan bu yaşlı adam birkaç ay sonra, yaşantısını derinden etkilemiş olan Hıristiyan inancı içinde can verdi.

Müziğin hizmetinde

Bach, müzik için ve müzik sayesin­de yaşayan bir ailede doğdu: anası, babası, büyükbabaları hep müzikçiydi; onların oğullan da müzikçi ola­cak ve içlerinden üçü özellikle Jo­hann Sebastien Bach, ün kazana­caklardı. Tam bir müzikçi olan Jo­hann Sebastien, hem kemancı, hem orgcu, hem orkestra şefi, hem koro şefi, hem de bestecidir. Ama yaşantı­sı boyunca, asıl ününü, org çalmada gösterdiği büyük ustalığa borçludur.

VVeimar’da, sonra Köthen Prenslik Sarayı’nda yaşadıktan ve orada ünlü Brandenburg konçertolarım bestele­dikten sonra Bach, 1723’ten itibaren, Leipzig’deki Sankt Thomas Kilisesi’ne kantor (müzik ustası) oldu. Ora­da, kilise okulunun öğrencilerine mü­zik öğretecek ve her pazar için ve her dinî bayram için bir kantat besteleyecekti. Bu ağır ve ezici görevi, ailesini geçindirmek için, alçakgönüllülükle yerine getirdi.

Yürek ve akıl için

Bach’ın müziği, kontra puntonun, yani çoksesli müzik yazma sanatının doruğudur. Bach’ın füglerinden biri­ni dinlerken, bu daha iyi anlaşılır. Füg, bir tür kanon yani zincirleme okunup uzatılan müzik parçasıdır (birkaç kişinin bir şarkıyı aynı anda başlamayarak söylerken yaptıkları gi­bi, ama çok daha ustaca). Her bö­lüm, ayrı ayrı dinlendiği zaman da güzeldir ve başlı başına bir bütün ortaya koyar niteliktedir. Bütünü ise hem sade, hem görkemli bir ses mi­marîsi oluşturur. Bach’ın sanatı, akı­la seslenen müzik ve yüreğe seslenen müzik olarak nitelendirilebilir ve işin bütün karmaşıklığını kavrayan mes­lekten bir müzikçi için bu sanat tam bir şölen sayılır. Ama ayrıca, sıradan bir meraklı için de bu sanat tüken­mek bilmeyen bir güzellik kaynağı­dır.

 

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir