Yeni Konular

Balzac kimdir hayatı eserleri kitapları

4462-15.jpg

1799 yılında Tours şehrinde doğan Honore, 1815’te ailesiyle birlikte Pa­ris’e geldi. Annesi ve babası oğulla­rının noter olmasını istiyorlardı, ama onun gözü yükseklerdeydi, yazar ol­mayı ve büyük paralar kazanmayı ha­yal ediyordu.Balzac beceriksiz birkaç edebiyat denemesinden sonra, başarısızlıkla sonuçlanan işlere girişip borçlandı.Sürekli para sıkıntısının baskısıyla ve büyük bir coşkuyla roman üstüne ro­man yazmağa koyuldu. Hep evine ka­panır, pek seyrek dışarı çıkardı. Ak­şam altıda yatar, kendisini gece yarısı uyandırmalarını tembih eder ve er­tesi akşama kadar durmadan yazar­dı. Balzac böyle bazen günlerce, ba­zen haftalarca, kahve üstüne kahve içerek ve sabahlığına bürünerek ça­lışırdı.

Ve günün birinde, yirmi yıldır sev­diği Madam Hanska ile evlendikten kısa bir süre sonra, bu yoğun çalış­manın verdiği yorgunluktan bitkin düşerek öldü. Victor Hugo’nun be­lirttiği gibi, aynı gün hem mezara girdi, hem üne kavuştu.

İnsanlık Komedisi

Gözlem yeteneğine ve çok geniş bir hayal gücüne sahip olan Balzac, bize büyük eserler bırakmış (85 roman) ve onları şöyle tanımlamıştır: Bü­tün toplumun hikâyesini anlatmağa giriştim. Çoğu zaman planımı şu tek cümleyle dile getirdim: dört-beş bin sivri kişisi bulunan bir kuşak. İşte bu dram, benim kitabımdır.

Balzac, çok çeşitli ve değişik insan­lara rastlamış ve onların bütün dav­ranışlarını derin bir anlayışla ince­lemiş, iyice belirlenmiş kişilerin bir­biriyle karşılaştığı coşkulu bir dün­ya yaratmakta da bu gözlemlerinden yararlanmıştır. Bu kişiler arasında soylu ve hırslı genç Rastignac; açgöz­lü tefeci Gobsek; kaçak kürek mah­kûmu Vautrin; cimri baba Grandet ve müşfik Ursule Mirouet’yi görüyo­ruz. Bir hikâyeden ötekine, ortaya çı­kan bu kahramanlar aracılığıyla Balzac, eserinin genel adı olan İnsanlık Komedisi’ni yaratır. Onun anlattık­ları, Fransa’da görünüşte parlak, ama yozlaşmaya yüz tutmuş bir soylu sı­nıfının, cimri, gözünü para hırsı bü­rümüş bir burjuva sınıfıyla yan ya­na yaşadığı Restorasyon Dönemi top­lumunun ilgi çekici canlılıkta bir portresidir. Bu hayal âlemi, merak uyandırıcı entrikalarla kum gibi kaynar ve genişliğiyle, gerçekliğiyle oku­yucuyu adeta büyüler.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir