Yeni Konular

Boğa Güreşi nedir kuralları nedir Boğa güreşi tarihi

Pek az spor gösterisi, boğa güreşi kadar çelişik ve heyecanlı tartışmalara konu olur: bazılarına göre, in­san ile hayvanın karşı karşıya gelip boy ölçüşmesi; bazılarına göre de, es­ki çağların sirk oyunlarının vahşîce, barbarca bir uzantısı veya gerçek bir kasaplık gösterisidir.İnsan ile boğa arasındaki bu çatış­ma, bazı eski çağ uygarlıklarının tö­renlerinde, sözgelimi Giritlilerde ve Etrüsklerde de vardı. Ortaçağ’da İspanya’da soylular boğa güreşini, at üstünde bir savaş alıştırması olarak yaparlardı.

Bayramlar dolayısıyla bu oyun, halka da mal edildi ve XVIII. yy.dan sonra bugünkü biçimini aldı. Günümüzde boğa güreşleri veya korida?lar binlerce tutkun meraklı­yı arenalara koşturmaktadır. Boğa güreşleri en çok, İspanya, Meksika ve Güney Amerika’da yapılır.

Bir jürinin başkanlık ettiği boğa güreşi, kumla örtülü, halkın oturdu­ğu basamaklardan çifte tahta perdey­le ayrılmış bir arenada yapılır. Bu tahta perdelerin arası bir koridor meydana getirir, önünde de toreroların sığınabileceği beş veya altı sı­ğmak bulunur. Boğaların, güreşten birkaç saat önce karanlıkta hapsedil­diği tor il arenaya açılır.

Hem kahraman, hem kurban olan boğa, 4-5 yaşlarında, 400-500 kg ağır lığında, özel boğa yetiştirme çiftliği olan ganaderia’dan, yiğitliği nedeniy­le seçilmiş, güçlü bir hayvandır. Matador’ın emrinde çalışan pikador’lav, peone’ler ve banderillero’ların mey­dana getirdiği torero’lar ekibine (bu­na kuadrilla denir) karşı çıkar. Adı İspanyolca öldürmek anlamındaki matar sözcüğünden gelen matador, gösterinin ikinci kahramanıdır.

Üç perdelik bir dram

Kuadrilla, bakır çalgılarla davulla­rın eşliğinde başta ata binmiş bir alguazü olduğu halde, jüri ve halk önünde bir geçit resmi yapar: buna paseo denir. Artık korrida başlamış demektir. Bu, üç perde halinde ce­reyan eder: önce, matador peone’lerin kışkırttığı hayvanı birkaç dakika gözledikten sonra, peleriniyle geçiş­ler (veronika) yapar. Sonra kaim bir zırhla korunmuş atlara binmiş olan pikador’lar, mızraklarını, başını eğ­dirmek için boğaya saplar, böylece kanım akıtarak gücünü azaltırlar.

İkinci perdede banderillero’lar, hat­tâ bazen matadorun kendisi, boğanın hem saldırılarını hafifletmek, hem de onu kışkırtmak için, ucunda çe­lik bir zıpkın bulunan şişleri boğa­nın omuz başlarına saplarlar.

Nihayet üçüncü perde, yani öldür­me anı gelir. Matador ile boğa, karşı karşıya, yalnız kalmışlardır. İçine kı­lıcını gizlediği muleta (kırmızı ku­maş) yardımıyla matador zarafetle dövüşür. Giderek güçleşen geçişleri çoğaltır; boynuzlanmak ve ölesiye ya­ralanmak tehlikesiyle en çok karşı­laştığı zaman işte bu sıralardır. So­nunda, boğa tam çerçeveye girince (dört ayağı kusursuz bir dörtgen oluş­turunca) kılıcı saplar. Ölü boğa are­nadan dışarı çıkarılırken matador da alkışlarını tadını tatmaktadır.

Türkiye’de boğa güreşleri Artvin ve yakın çevresinde her yıl haziran ayında yapılan Kültür ve Sanat Şenliklerinde olmaktadır. Yurdumuzdaki boğa güreşleri İspanya ve diğer ülkelerde olduğu gibi, matador ile boğa arasında geçmeyip, boğa ile boğa karşılaştırılarak yapılır. Güreş meydanından diğer boğayı boynuzlarıyla tehdit eden ve kaçıran boğa galip sayılır. Birinci gelen boğanın sahibine oldukça yüklü armağan verilir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir Yorum

  1. whoah this blog is fantastic i like reading your posts.
    Stay up the great work! You already know, many persons are looking around for this
    info, you could aid them greatly.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir