Yeni Konular

Budizm Buda Kimdir? Buda Din mi? Felsefe mi?

Buda-Budizm-Din-FelsefeBuda Din mi? Felsefe mi?

Birkaç insandan başlayıp milyonlara ulaşan bu akım dinden çok bir felsefeye dönüşmesi ile kabul edildi. Budizm kurucusu Gotama Buda’dır. En önemli özellikleri şiddete, kavgaya karşı olması, yaşayan her tür cana önem ve değer vermesidir. Halen bir çok için yaşam anlamı olarak özelliğini korumaktadır.

Buda Kuzey Hindistan civarında olan Lumbini’de doğmuştur. Buda anlam olarak da “Aydınlanmış” anlamına gelmektedir. Onun için hayatında olan aydınlanma ise günlerden bir gün “Bilgi Ağacı” adındaki İncir ağacının altında durur iken içinde oluşan aydınlanma hissiyatını ve ilhamını anlatmak için halkı dolaşması ile başlamıştır. 80 yaşlarında Kusingara’da vefat eden Buda kendinisini hiçbir zaman ilah olmadığını ifade etmiş ve kendisinin de normal bir insan olduğunu belirtmiştir. Toplumbilimci bakış açısı olduğu söylenmektedir. Artık takati kalmayıp elden ayaktan kesilince Nirvana’nın yolunu tutmuştur.

Onun ilhamından etkilenen kişiler de “Sangha” adında grup topluluk kurmuşlardır. En eski bekar rahiplerin olduğu grup olarak söylenmektedir. İlk başlarda kadınlara kapalı olan bu grup daha sonra kadınlara da açılmıştır.

Buda-Budizm-Din-Felsefe

Budizm’e girmek isteyen kişi öncelikle onların inanç temelini anlatan sözleri söylemesi gerekmektedir. Bu sözler “Budaya sığınırım. Dharmaya sığınırım. Sanghaya sığınırım.” Diyerek girerler. Bunların birini bile inkar eden kişi Budist olmuş sayılmamaktadır. Budizm’de esas inanç Buda’ya iman etmektir. Buda’ya girmek ve rahip olabilmek için bazı yeteneklerin yanında 15 yaşını bitirmek ve ebeveynlerden izin almak gerekmektedir. Sangha grubu tarikatına dahil olan din adamları ve kadınları evlenemezler. Budizm’deki tapınaklara Vihara denmektedir. Burada ayda 2 defa gelen rahipler yaptıkları yanlışları itiraf edip kendilerini evcilleştirirler. Budizm’de bazı terimler şu anlama gelir;

2015-05-29_165846

Karma – Tenasüh (Ruh Göçü) = Zihinsel ve bedensel ihtiraslardan kurtulmak.

Nirvana = Doğum, Ölüm, İhtiyarlık, Varlık, Acıdan kurtumak.

 

Buda’da bayanların ahlaklı olması önemlidir. Yasak türü ilişkiler yapılmaz.  Her ne kadar putlara tapmak yasaklansa da daha sonra yine putperest olan Brahman topluluğu Buda heykelleri yapmışlardır. Buda’ya aşırı ilgi duyan kişilerde bu heykellere tapmaya başlamışlardır.

 

Budizm iki görüşe ayrılır.

Hinayana

Mahayana

2015-05-29_165932

Hinayana Mezhebi = Hinayana anlamı Küçük Araba’dır. İnsanın kendini kurtarmasını konu aldığından bu şekilde isim verilmiştir. Bu mezhebin yayılışı Seylan ile Güney Asya’ya kadar sürmüştür. Bu topluluk Buda’nın saflığına ve gerçek görüşlerine muhatap olduklarını ileri sürmüşler ve Mahayana grubuna inananları sapıklıkla itham etmişlerdir. Hinayana kollukları Mahayana kadar geniş olmamıştır.

Mahayana Mezhebi = Mahayana Büyük Araba anlamına gelir. Toplumda bütün olarak kurtuluşa ulaşmalarını amaçlamışlardır. Onların inancı olarak Budizm herkese yanıt verebilmeli, ihtiyaçlarını giderebilmeli ve halklara ulaşabilecek seviyede olmalıdır. Bu mezhepte başka kolluklara inanışta bir sakınma görmezler. Başka mezheplerden aldıkları bilgileri de kullanabilirler. Nirvana’ya ulaşan kişiler Buda olarak kabul edilir. Artık dünyadaki ihtiraslardan arınmış olarak hayatına devam etmesi icap eder. Mahayana mezhebine mensup olanlar hata yapma düşüncesi ile yapacaklarını bırakmayı istemezler ve olanlardan dolayı oluşan hatalarda pişmanlık duymaya lüzum görmezler.

2015-05-29_165954

Mahayana kendini kurtuluş için şu konulara dikkat ederler.

 • Cömertlik
 • Olgunluk – Bilgelik
 • Ahlak Kurallarına Uyma
 • Meditasyon
 • Olumsuz durumlara sabırlı davranabilme
 • Gayretli olma ve usanmadan devam ettirme

 

Buda vefatı gerçekleşince müdavimleri onun akımını devam ettirmek için onun yaptığı gibi vaaz verme şeklini seçmişlerdir. En güçlü zamanı Aşoka (Hint Hükümdarı) zamanında olmuştur. (Milattan önce 273-236). Hükümdar sadece güçlenmesindeki kral olmamış kendisi de Budizm’e girerek Hintlilerde yayılmasında da aracı olmuştur. Kralın zamanında Budizm Seylan, Mısır, Suriye, Kuzey Afrika, Makedonya, Bingazi, Yunanistan Kuzey Batı’sına kadar ulaşmıştır.

 

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

16 yorumlar

 1. How Many Mg Of Viagra Should I Take

 2. Buy Metronidazole 500mg No Prescription

 3. what is the drug cialis

 4. kamagra en gel viagra cialis levitra

 5. levitra pharmacie sans ordonnance

 6. Viagra Original Bestellen

 7. Viagra Kaufen Frankreich

 8. Certified Canadian Pharmacy Viagra

 9. Cialis Packungsgro?En

 10. Priligy En Argentina Donde Comprar

 11. Kamagra Prescrizione France

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir