Yeni Konular

Buhar Makineleri nedir nasıl çalışır

Belirli bir ısının üstünde su, bu­har haline dönüşür ve çok daha bü­yük bir hacim tutar: 100 derece ısıtılmış bir litre su, 1 700 litre buhar verir. Demek oluyor ki su, kapalı bir kapta (kazan) ısıtılacak olursa, buhar büyük bir güçle, çıkacak yol arar; bu güç, devindirme gücü olarak kulla­nılabilir: bunun için kazanı bir türbine veya bir silindir içindeki hare­ketli pistona bağlamak yeter.

Bu ikinci sistem daha basittir: si­lindire girerken buhar, pistonu itme­ye yetecek kadar basınç yapar. Aynı zamanda da soğur ve böylece gücü­nü yitirir, çünkü soğumakla basıncı azalır. Piston da geri gelir ve gelir­ken buharı kolaylıkla ve açık havaya (lokomotiflerin prensibi) ya da yo­ğunlaştırma kabı (kon dansör) adı ve­rilen bir kaba doğru geri iter; bu kon dansörün içinde buhar, yeterince soğuyup yeniden sıvılaşacaktır; bu su sonra yeniden kazana sevk edilip ısıtılır, buhara dönüştürülür, böyle­ce sürüp gider.

Değerli bir yardımcı

Buhar makinelerinin çoğu çift et­kilidir (iki zamanlı): pistonun her iki yanında kalan, silindirin her parçası, bir çekmece sayesinde sırasıyla, biri kazanla; öteki Açıkhava veya yo­ğunlaştırma kabıyla bağlantı haline sokulur. Bu sistem sayesinde piston, ileri de gitse, geri de gitse, devindirici bir görev yapabilir. Pistonun bu dikdörtgen devinimi, sonradan bir «devim kolu-manivela» düzeniyle de­ğirmi harekete dönüştürülebilir: söz­gelimi, bir lokomotifin tekerlekleri işte böyle döndürülür.

Buhar makinesi ilkesi uzun süre, gemileri ve lokomotifleri işletmek­te kullanıldı; bunların kazanları odun veya kömürle çalışırdı. Günü­müzde bu yöntem, yerini başka enerji kaynaklarından (elektrik, mazot) yararlanan daha gelişmiş sistemlere bırakmıştır. Bununla birlikte, termik santrallerde, buhar kazanları hâlâ, türbo alternatörleri beslemek için geniş ölçüde kullanılır ve bunlar da aldıkları enerjiyi elektriğe dönüş­türür.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

2 yorumlar

  1. iyiymiş
    kesin sinavdan 100 alırım ☺☺

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir