Yeni Konular

Cenap Sahabettin hayatı sanatı şiirleri

2015-05-26_122434Cenap Sahabettin, Edebiyatı Cedide akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Manastır’da doğdu. İstanbul’a gelip Rüştiyc’de okuduktan sonra Tıbbiye’ye girdi.Hekim olunca Paris’e gönderildi. Dönüşünde gene edebiyatla uğraş¬mağa, o zamanın ünlü dergisi Serveti fünün’da şiirler, edebiyat yazıları yayınlamağa koyuldu. Serveti-fünun İstibdat idaresi’nce susturulunca o da bir süre susmak zorunda kaldı. 1908 Meşrutiyet Devrimi’nden sonra gazeteciliğe başladı. Arada bir şiirler de yazıyordu.

Cenap Sahabettin sanatı ve kişiliği
Cenap Sahabettin edebiyat dünyasına, sanat çevrelerini yadırgatan değişik bir hava ile girdi. Avrupa’da yeni sanat akımlarım görmüş, öğrenmişti. Bir aşk şairi olarak tanınmakla birlikte şiirlerinde derin duygulardan çok o zamana kadar görülmemiş sözcükler ve tamlamalar kullanmasıyla ün kazandı. Edebiyatı Cedide şairlerinin kullandıkları tamlamalardan birçoğunu icat edip herkesi şaşırtan odur. «Berf-i zerrin» (altın kar), «lerze-i ruşen» (ışıklı titreme) gibi şiir başlıkları bugün için şaşırtıcı olmasa da o zaman için yadırganacak isim tamlamalarıydı.

Cenap Sahabettin şiirinden bir örnek
YAKAZATI LEYLÎYE (
Gel bu akşam da serbeser (2) güzelim îhtizazatı leyli (3) dinleyelim Ta uzaklarda işte bir piyano Taze parmakların temasıyle Ağlıyor bir hazan (4) havasıyle… Dinle ey yarim işte ağlayan o Gecenin ka’ri pürsükûnunda (5) Zulmeti ebkenin (6) derunıında.
(1), geceye özgü uyanıklıklar; (2), baş başa; (3), gecenin titremeleri; (4), güz; (5), durgun dip; (6), dilsiz karanlık.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir