Yeni Konular

Cengiz Han kimdir hayatı savaşları

Cengiz Han, İskender ve Sezar’dan sonra ve Napolyon’dan önce, dünyada gelmiş geçmiş fatihlerin en büyüklerinden biridir. Ünlü Moğol imparatorudur.Cengiz Han 1155?te Onon Irmağı kıyısındaki Dülün-Boldak kasabasında doğmuştur ve 25 Ağustos 1227’de ölmüştür. Babası Yegüsey Bahadır?dır. Asıl adı Timuçin’dir.Fakat imparator olunca Cengiz adını almıştır.Adı, onu ev­rensel ve iktidarı sonsuz hükümdar olarak tanımlar.Çin’in kuzeyinde uçsuz bucaksız Moğolistan’ın göçebe kavimlerini top­lamakla işe başladı ve onları, her tür­lü anarşinin izini silen sert bir di­siplin altında toplayarak siyasal bir örgütte birleştirdi. Sonra komşu ül­kelerin fethine girişti.

Bu girişimini başarıya ulaştırması için 150 000 ki­şilik bir ordu ona yetti; giriştiği ted­hiş ve kıyım yoluyla, sonsuz toprak­lar ele geçirdi. 1220 yılında, Pekin’den Hazar Denizi’ne kadar uzanan bir Bozkır İmparatorluğunun ba­şında bulunuyordu.

Ama bütün bunlara rağmen Cengiz Han, çoğunun sandığı gibi sadece gö­zünü kan bürümüş, barbar bir savaş­çı değildi. Aynı zamanda usta ve kur­naz, her şeye meraklı bir siyaset ada­mıydı. Ortaçağ’da, Uzakdoğu, onun imparatorluğu sayesinde batı ile iliş­ki kurabilmiş ve batıyı, kültüründen ve buluşlarından yararlandırmıştır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri!

2016 Turizminde gelinen Son Nokta ve Sebepleri?   2016 yılına çok sancılı bir şekilde girilen, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir