Yeni Konular

Çocuk Müzikler

c776e5c822e15f4e7371e6c33903e29fÇocuk Müzikler

Dünyanın en eski bilim merkezlerinden biri olan Cambridge Üniversitesi’nde yapılan uzun soluklu araştırmalarda insanın biyolojik varlığı ile müzik ilişkisi incelenmiş, henüz 1 yaşına girmemiş bebekler üzerinde uygulanan deneyler insanın tüm müzik türlerini doğuştan algılamaya ve kavramaya hazır olduğu neticesini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu araştırmalarda, Uluslar Arası Sanat Müziği olarakta bilinen Batı Klasik Müziğine ait belirli dönem eserlerin 0-3 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde rahatlatıcı bir etki yarattıkları gözlemlenmiştir. Bu müziklerin pedologlar tarafından en çok kullanılan ve önerilenleri Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserleridir. Genel Türk kültürü içerisinde doğan çocukların ise müzikle ilk tanışması ninniler ve aile bireylerinin çocuğu yönlendirmek üzere doğaçlama olarak söyledikleri tekerleme türündeki ezgiler yoluyla olmaktadır. Çocukların yaşları ilerledikçe dinledikleri müzikler kişiliklerini etkileyebilmektedir. Okul çağlarında Çocuk Müziği, Eğitim Müziği, Okul Müziği, Çocuk Şarkıları, Oyun Müzikleri gibi terimlerle adlandırılan vokal (sözlü) müzik türleri ile tanışan çocuklar, genel olarak tüm bu Çocuk Müziği türlerini teorik olarak değil, dinleme ve kulak yoluyla algılamaktadırlar. Türkiye’deki mevcut Çocuk Müziği formları incelendiğinde marşlar, Türkçe’ye uyarlanmış yabancı melodiler, türkü uyarlamaları, bünyesinde ezgi barındıran tekerlemeler ve özgün şarkılar gibi tek ve çoksesli eserler ile birlikte bazı Çocuk Oyunu müzikleri göze çarpmaktadır. Ülkemizde çocukların bilinçli bir şekilde eğitim anlamında müzikle tanışması ise okul öncesi müzik eğitimi almaları, müziğe karşı yatkınlıkları görülerek özel müzik dersleri almaları ve okullardaki resmi müfredat içerisinde yer alan müzik eğitimlerinden faydalanmaları ile gerçekleşmektedir. Özellikle ilkokul ve lise yılları arasındaki süreçte çocukların göstermiş oldukları değişimler ve bunlara bağlı olarak etkilenen psikolojik durumları ele alındığında gerek ailelerin gerekse eğitimcilerin çocukları farklı müzik türlerine yönlendirmelerinin olumlu sonuçlar doğuracağı açıktır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

YABANCI DİL ÖĞRENME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Günümüzde, yabancı dili isteyerek öğrenmekten çok zorunda olduğumuzdan öğrenmekteyizdir. Bu …

15 yorumlar

  1. Keflex Dosage Canine

  2. Viagra Rezeptfrei Kaufen Apotheke

  3. Finasteride Nausea Propecia

  4. My Cat Ate My Amoxicillin

  5. Viagra Online Free And Fast Shipping

  6. Cialis Autentico Comprar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir