Yeni Konular

Çocuklarda Beyin Geliştirme Yöntemleri

Çocuk Gelişimi İçin Neler Yapmalı
Çocuk Gelişimi İçin Neler Yapmalı

İnsan yaşamının ilk yılları fiziksel ve zihinsel açıdan oldukça önemli arz edilmektedir.. İnsan beyninin yaşamın ilk 10 yılı içerisinde gelişimi en hızlı ve en aktif şekilde gerçekleşmektedir. Bu bakımdan beyin gelişimi açısından çevresel faktörler önemlidir ve aile tarafından desteklenmelidir. Beyini geliştirici bazı yöntemler vardır. Örneğin çocuğunuza birbirine benzer ama arasında farklar bulunan iki resim arasındaki farkı bulmalarını isteyin. Ya da ona anlamsız sözcüklerden oluşan bir cümleyi tekrar etmesini isteyin mesela, bugün yeşil güneş banyoda çay içiyordu gibi. Böylece çocuğunuzun dikkat ve bellek gelişimine katkı sağlamış olursunuz.

Matematiksel hesapları el yordamıyla değil kafadan yapmasını isteyin ve bunu destekleyin. Örneğin, benim on tane cevizim var üç tanesini yolda yürürken düşürdüm kaç cevizim kalmıştır, iki tane tokam var üç tanede arkadaşım verdi kaç tane tokam oldu, beş tane kalemim var iki tane daha babam aldı iki tanede annem kalem aldı kaç kalemim oldu gibi.

Duyu organımızdan en önemli etkiye sahip duygu koklama, koku alma duyusudur. Kokladığımız bir kokuyu ömrümüzün sonuna kadar unutmayız. Ayrıca kokular duygularımızıda harekete geçirmektedir. Güzel bir koku kokladığımızda duygularımız bizi mutlu etmektedir, ama hoş olmayan bir koku kokladığımızda ise kendimizi hoşnutsuz ve mutsuz hissetmekteyiz. Bu bakımdan çocuğunuzun ders çalışacağı ortamı burnumuza hoş gelecek koku ile donatmanız çocuğunuzun kendini mutlu hissetmesini sağlayacak ve böylece duygu etkileşimiyle ders çalışmaktanda hoşnut olacaktır.

Bilindiği üzere görsel unsurlar öğrenmede oldukça önemlidir. Bu yüzden çocuğunuzun görsel hafızasını geliştirici etkinlikler yapmalısınız. Örneğin, çocuğunuzdan gözlerini kapatmasını isteyin. Ona betimleyici öğeler anlatın, bu bir öyle hikâye de olabilir. Daha sonra okuduğunuz öykü hakkında çocuğunuza sorular yöneltin. Çocuğunuzdan gözlerini açmadan sorularınıza cevaplar vermesini isteyin. Bir diğer uygulamada ise çocuğunuza bir resim, bir tablo, bir fotoğraf, bir obje gösterin ve bir müddet bakmasını rica edin. Baktığı objeye bir fotoğraf makinası gibi fotoğrafını çekmesini isteyin. Daha sonra ise çocuğunuzun gözlerini kapatmasını ve gördüğü nesneleri zihninde canlandırmasını isteyin.

Bir başka yöntem olarakta çocuğunuzun gün içerisindeki bir faaliyetini, hareketini kaydetip ona daha sonra izlettirin. Çocuğunuz kendi görüntüsünü izlerken siz yorum yapmayın ve sadece çocuğunuz yorum yaparsa onu dinleyin. Böylece çocuğunuz kendini izlemiş ve kendini dışarıdan gözlemlemiş olacaktır. Ya da çocuğunuz yeni bir konu ya da kavramı öğrenirken onu kendi çalışmasını okurken veya çalışırken sesini kaydedin. Bu kayıdı ona daha sonra dinlettirin ve böylece kendi sesinden konuyu tekrar dinlemesini sağlamış olursunuz. Bunu çocuğunuzun sevdiği bir kişi tarafından yapmasını isteyerek çocuğunuza dinletebilirsiniz. Böylece konuya ilgisi artar ders motivasyonu desteklenmiş olur.

İşlemleri tersine çevirmek zekâyı geliştirir. Çocuğunuza kelimeleri tersten okumasını isteyin. Ya da elliden geriye beşer beşer saymasını isteyin.

Kitap okumak bilindiği üzere oldukça önemlidir. Fakat kitap beyne girer, çıktısı sağlanmaz. Çıktı işlemini sağlamak için çocuğunuza sorular yöneltin. Çocuğunuza okuduğu kitapla alakalı neden, niçin, nerede, nasıl gibi soru kiplerinide içinde barındıran sorular sorun ve cevap vermesini bekleyin.

Öğrenmek tabiki çok önemlidir ama öğrendiğimizi öğretmek beyin gelişimi açısından çok daha önemlidir. Bu yüzden çocuğunuza öğrendiklerini size veya bir arkadaşına anlatmasını sağlayın.

Beyin girdi, işlem ve çıktı şeklinde çalışır. Dış dünyadan gelen bilgiler beyine ulaşır ve onları konuşma, yazma, hareket etme gibi çıktılara dönüşmektedir. Örnek verilecek olursa okuduğu öyküyü resimlendirme, resimde gördüklerini anlatma gibi.

Çocuklarınıza isteklerde bulunduğunuzda ya duymazdan gelirler ya da bu isteğinizi yapamayacaklarını söylerler. İşte bunun için talebinizi çocuğunuza ifade ettikten sonra aynı cümleyi ondan tekrar etmesini isteyin.

Ayrıca beyin arkadan öne doğru gelişmektedir. Bu yüzden en son alın bölgesi gelişmektedir. Alın bölgesinin gelişimi 20’li yaşlara kadar devam etmektedir. Ergenlik döneminde alın bölgesi tam gelişmediğinde ergenlerinsosyal iletişimlerinde çatışma eğilimli ve eleştirel bir ifade geliştirirler. Agresif davranışlarda da bulunurlar çünkü kaygı düzeyleri yüksektir. Yaşları ilerledikçe bu davranışlarda azalma ve bu davranışların yerini sukünet almaktadır. Anlaşılacağı üzere bu durum beynin gelişimi söz konusudur.

Unutulmamalıdır ki insan bedeni içten dışa, baştan aşağı şeklinde büyüyüp gelişmektedir, beyin gelişimi vücudumuzda ilk gelişen uzuvlardan olduğuda dikkate alınmalıdır.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir