Yeni Konular

Doğa Felsefesi Nedir?

e32d9bb8a98306ce2553b393391b27c6Doğa Felsefesi Nedir?
İnsan var olduğundan beri, belki de düşünmeye başladığından beri, dünya, tanrı ve insan üzerine kafa yormuşlardır. İnsan önce kendini tanımaya başlamış, daha sonra içinde yaşadığı çevreyi, giderek evreni sorgulamaya başlamıştır. Nihayet açıklayamadığı, ne olduğuna anlam vermediği, karşısında aciz kaldığı olaylara tapmaya başlamış ve bu korkuların sonucunda tanrı kavramını ortaya çıkarmıştır.
Ancak düşünce tarihinde doğa felsefesi, bu yaklaşımdan uzaklaşır. Doğa felsefesi, temel öge olarak doğayı esas alır. Doğa düşüncenin temel sorunu olarak görülür. Din ve mitolojinin dışına çıkarak, bu olayların neden ve sonuçlarını incelemeye başlar. Bu düşünce yapısını başlatan da Thales olmuştur.
Büyük bilgin İbn-i Sina da, günümüzden bin yıl önce doğa felsefesini benimseyen görüşler ileri sürmüştür ve felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biridir. Batılılar kendisini Avicenna olarak tanır. İbn-i Sina, psikolojiyi doğa felsefesi içinde ele almıştır. Ancak içerik olarak Yunan filozoflarından farklı yaklaşmıştır. Ruhu bedenin bir fonksiyonu olarak gören ve bağımsız bir varlığa sahip olduğunu ileri süren görüşlere karşı çıkmış, aksine ruhun bağımsız bir varlığı olduğunu ileri sürmüştür.
Doğa felsefesinin ana sorunu, doğada var olanların varoluş nedenlerini araştırmaktır. Doğa, düşüncenin temel sorunudur. Thales, mitolojinin dışına çıkarak, ilk defa var olanları ve varoluş nedenlerini araştırımaya başlamıştır. Bu şekildeki düşünceler bugün doğa felsefesi veya varlık felsefesi olarak değerlendirilmektedir ve Thales bu felsefenin babası sayılmaktadır. Doğa felsefesinde bütün arayış, dünyadaki varlıkların kendisinden kopup geldiği ilk maddeyi bulmaktır. Thales, bu ilk maddenin su olduğunu iddia etmiştir. Onu izleyen bu görüşteki bir başka filozof, suyu nitelik ve nicelik olarak sınırlı görmüş ve ana kaynağın sonsuz olması gerektiğini ileri sürmüştür. Başka filozoflar da Thales gibi düşünmüşler ama ana maddeyi hava olarak değerlendirmişlerdir. Onlara göre hava hem somuttur hem de soyut sınırlanamaz bir varlıktır. Hava, yaşamın ve ruhun ana maddesidir. Başka filozoflar ise ana maddenin bir değil, hava, toprak, su ve ateş olarak dört farklı elementin olduğunu ileri sürmüştür.
17. yüzyıla kadar doğa felsefesi ve doğa bilimi bir arada ele alınmıştır. Önceleri genel olarak doğa felsefecisi, aynı zamanda fizik ve diğer doğa bilim dalları ile de ilgilenmişlerdir. Zamanla felsefe ve bilim dalları birbirinden kopmaya başlamıştır. Böyle olmasında modern doğa biliminin gelişmesi ve ulaştığı bilgi düzeyi etkili olmuştur. Özellikle Newton ve Galileo bu gelişmede etkilidirler. Bilimde gözlem ve deney ön plandadır. Felsefede ise daha soyut görüşler esastır. Yine de doğa bilimi ile doğa felsefesi arasında kesin çizgilerde bir ayırıma gitmek kolay değildir.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir Yorum

  1. Blogspot blog: How do I get rounded corners for my backgrounds?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir