Yeni Konular

DÜRER Albrecht Kimdir

12-05-2015_230832DÜRER Albrecht Kimdir

DÜRER Albrecht, alman ressam ve gravürcüsü (Nürnberg 1471 – 1528). Bir macar ailesinden veya Macaristan’a yerleşen alman mültecisi bir aileden gelme bir kuyumcunun on çocuğundan biriydi. I486′-da babası tarafından ressam ve gravürcü Wolgemut’un yanına çırak olarak verildi. Genç Dürer 1490’dan 1494’e kadar sanatın ilk öğrenim devresini tamamladı. Bu arada bir süre Colmar şehrinde kaldı. O sırada ölen devrin en değerli gravürcüsü Büyük Schongauer’in kardeşlerinin yanında çalıştı. Daha sonra tahta üzerine oyma resimler (bu eserlerin kesin olmamakla beraber Dii-rer’in olduğu sanılır) yaptığı Basel şehrinde yaşadı. Nürnberg’e dönünce hemen evlendi. Bir yıl sonra İtalya’ya gitti. Yola çıkmadan önce yaptığı eserler arasında öğretmeni Wolgemut’un portresi (1490, Uf-fici galerisi) ile kendisinin nişanlılık portresi (1493, Louvre), vardır. Daha İtalya’ya gitmeden Mantegna’nm bakır üzerine yaptığı gravürleri görmüş, İtalyan sanatının etkisinde kalmıştı. İlk suluboya peyzajlarını yolculuk sırasında çizdi. 1496 Yıllarında bakır üzerinde gravür ustalığını elde etmişti. Apokalips konusundaki resimlerini 15 büyük levha halinde tahta üzerine büyük bir canlılık ve hareketlilikle işledi. Böylece daha o yıllarda kişiliğini ortaya koydu. Kıvrımlı, düğümlü, lav gibi akıcı deseni henüz ortaçağ karakterini taşıyordu. O sıralarda yapmağa başladığı İsa’nın Çilesi tahta gravürlerini çok daha .sonra tamamladı. Zevkçe daha incelmiş bir topluluk için yaptığı bakır gravürlerinde, İtalyan ustaları gibi çıplak vücutları canlandırmak istedi. Kendi yağlıboya portreleri arasında en ışıklı, en canlı ve parlak renklisi 1498’de yaptığı si-yah-beyaz yelekli olanıdır (Prado müzesi). Dostu Willibald Pirckheimer onu Nürnberg hümanistleri çevresine soktu. Yüzyıl başında Venedikli garip bir ressam olan Jacopo de Barbarı (Jacop Walch) ile tanıştı. Bu sanatçıyla dostluk kurduktan sonra yaşadığı sürece ilgilendiği bir konu olan

 

insan vücudu orantıları bilgini üzerinde çalışmaya başladı, ama bu bilgiyi gerektiği gibi benimseyemediği için, 1504’te yaptığı Adem ile Havva bakır gravürü gibi bazı eserleri heyecansız ve soğuk bir havaya büründü. Öte yanda çıplak vücudu bütün gerçeği ve yaşlılığıyla görünen Nemesis gibi bazı eserlerinde bu kusurdan kendini kurtardı, ünlü Aziz Eustathius, ortaçağ havasını hala taşıyordu. Dürer, suluboya ile, tabiat bilgisi levhalarına benzeyen, titizlikle, dikkatle çalışılmış, çok duygulu bitki ve hayvan resimleri de yaptı: «Tavşan» (1502), «Menekşe Buketi», «Çimen Demetleri* (1503). Meryem’in hayatiyle ilgili bir tahta gravür dizisine başladı, Kâhin Kralların İsa’ya Tapması (Uffici) ve Paumgartner Mihrabı (Münih Pinakotek’i) gibi yağlıboya tabloları da bu sırada yaptı. Kendisinin en ünlü portresi bu çağın ürünüdür (1504, Münih, Eski Pinakotek). Elbiseyi göğsünün üstünde tutan hayranlık verici el sayesinde bu tablo, simetrik fakat eşsiz güzellikte bir eser niteliği kazanmıştır. 1505 Yılı sonunda İtalya’da ve Venedik’te yaşayan Dürer’in gravürlerinin sahteleri yapılmaya başlandı. Alman Ticaret-evi’ndeki (Fondaco dei Tedeschi) vatandaşları Saint-Barthelemy kilisesi için, sonradan çok bozulmuş biçimde çağımıza kalan Meryem Teşbihi Bayramı’nı ısmarladılar. Dürer’in Hekimler Ortasında İsa tablosunda (Roma, Barberini galerisi) Leonardo da Vinci’nin karikatüre kaçan çizgilerinin etkisi görülür. Nürnberg’e geri dönünce (1508)» özentili bir üslûp taşıyan sarı renkteki Adem ile Havva (Prado) panolarını yaptı. Sonra Jacop Heller adlı Frankfurt’tu bir tüccarın ısmarladığı üçlü tabloya büyük emek verdi. Bu eserin orta kanadı olan Meryem’in Göğe Yükselişi tablosunun bugün elde ancak bir kopyası vardır. Dürer’in bu devresinin en büyük eseri, İtalyan sanatının «cennet» tipi düzenlemelerine uygun, ahenkli ve parlak renkteki Teslise Tapma tablosudur (1510, Viyana müzesi). Sonraki yıllarda yeniden gravür türüne döndü; Meryemin Hayatı dizisini ve Büyük Acı’yî bitirdi. Küçük Ari’nin otuz yedi parça tutan tahta gravürlerinin desenlerini çizdi, 1512’de aynı konudaki bakır estampları oydu. Ama sanatının doruğuna Şövalye, ölüm ve Şeytan, Aziz Hironymus Hücresinde adlı gravürleriyle ulaştı.

12-05-2015_230832

 

Bu eserlerde teknik olgunluk plastik kudretle birleşir, düşünce esrarlı alegorilerle ortaya çıkar. Albrecht Dürer 1515 ve 1520 yıllarında imparator Maximilian’in ısmarladığı gravür ve desenler üzerinde çalışmalara katıldı. 92 Parça tahta oymasını içine alan Zafer Takı için bol bol desen çizdi; Alay’da-ki başlıca arabayı süslemek için krokiler verdi. İmparatorun dua kitabının sayfa kenarlarını umulmaz bir mizah üslûbunda ve olağanüstü bir incelikte desenlerle süsledi. Maximilian’m ölümünden sonra Nürnberg’-den ayrıldı, Kari V’in büyük babasının kendisine bağladığı aylığı alabilmek için krala başvurdu. Felemenk’te, özellikle An-vers’de ressamlar onu büyük haşarılar kazanmış bir sanatçı olarak karşıladılar: Quinten Matsys, Van ‘Orley, Patenier ile dost oldu. Yalnız birkaç portre ile bir de Aziz Hieronymus (Lizbon müzesi) tablosunu yaptı; gümüş uçla ilgi çekici sayısız manzara desenleri çizdi. Bu gezisinden kalan not defteri, «kendisini büyük bir buhrandan» kurtaran Martin Luther’e karşı bağlılığını anlatan yazısıyle ünlüdür. Çünkü Reform hareketi koyu dindar sanatçıyı pek çok üzmüştü: Nürnberg’deki son yıllarında Belediye dairesinin büyük salonundaki Zafer Arabası tablosunu ya kendi yaptı, ya da öğrencisi Pencs’e yaptırdı. Bir yandan da nazarî bilgiler üstüne yazılar yazıyordu: ölçü Almak Üstüne Bilgiler (1525), Müstahkem Mevkiler Konusunda Bilgiler (1527). XVI. ve XVII. yy. ressamlarının çok faydalandıkları bir eser olan, İnsan Vücudu Orantıları Bilgisini ise ancak 1528’de yayımlayabildi.

12-05-2015_231036

1524’ten 1526’ya kadar Dürer’in dehası en göz kamaştırıcı eserlerini verdi: Hieronymus Holzchuher ve J. Muffel’in yağlıboya portreleri (Berlin müzesi), Pirckheimer, Erasmus ve Melanchthon’un gravür portreleri. Dört Havari adlı eseri Dürer’in vasiyetnamesi gibidir: eski tazeliklerinden, hafif mutluluklarından iz kalmamıştır; ağır, güçlü renklerle boyanmış ciddî ve gösterişli dört kişi, ağır ağır dökülen elbise kıvrımları, tablonun arkasında bu dünyanın yöneticilerine bir ihtar niteliği taşıyan bir yazı dikkati çeker.

Albrecht Dürer’in dehasıyle alman resmi, Rönesans çağının büyük Avrupa resim sanatında yer almış oldu. İtalyan ustaları onu kendileriyle eş, güçlü bir sanatçı saydılar. Dürer, gravürlerindeki «kompozisyon düzenleme» gücü ve «yeni biçimler» bulmak gibi yönleriyle hayranlık, uyandırdı. Dürer’in gravürdeki ve desendeki ustalığı eşi görülmemiş bir kudret taşır. Sanat hayatı boyunca Dürer, Gotik sanatçıların «düğümlü» deseninden klasiklerin «akıcı» desenine geçmesini bildi. Bütün bu özellikleriyle soylu bir insanlığı dile getirdi, öğrencilerinden hiç biri onunla kıyaslanamaz. Cranah, Baldung, Altdorfer gibi Alman Rönesansının en seçkin temsilcileri ise Dürer’in fazla etkisinde kalmadan sanatlarını ona muvazi olarak geliştirdiler.

DÜRER Albrecht Kimdir
DÜRER Albrecht Kimdir
DÜRER Albrecht Kimdir
DÜRER Albrecht Kimdir
DÜRER Albrecht Kimdir
DÜRER Albrecht Kimdir
DÜRER Albrecht Kimdir
DÜRER Albrecht Kimdir
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
Albrecht Dürer Çalışmaları
   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

8 yorumlar

  1. Cheapeast Secure Ordering Isotretinoin Where To Order No Prescription

  2. Keflex Dose For Dog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir