Yeni Konular

Evrenin Ana Maddesi Nedir?

FELSEFENİN TEMEL SORUSU; EVRENİN ANA MADDESİ NEDİR?

Yunanca “ilk” anlamına gelen ARKHE, batı felsefesi ile birlikte Sokrates öncesi eski Yunan felsefesinin de temelini oluşturur. Arkhe kavramını ilk kullanan filozof ise; felsefenin kurucusu sayılan Thales’dir. Evrenin ana maddesinin su olduğunu söyleyen Thales bu düşünceye, çok yüksek dağlarda fosil olarak bulunan deniz canlılarından hareketle varmıştır.

Felsefe, kelime olarak Yunan’ca sevgi ve bilgelik kelimelerinin birleşiminden oluşur. M.Ö. 600 lü yıllarda Batı Anadolu’da doğduğu varsayılır. Felsefe, düşünen ve devamlı sorgulayan insanların yaptığı bir anlamlandırma sistemidir. Sürekli sorular soran felsefe düşünce sisteminde, nereden geliyoruz, yaşamın anlamı nedir, ahlak ve özgürlük nedir gibi sorulara cevaplar aranır. Felsefe bir bilim değildir, ancak bütün bilimlerin kaynağı; felsefedir.

socrates

Thales’den sonra filozoflar, evrenin ana maddesinin ne olduğu sorusuna değişik cevaplar aramıştır. Buna göre Thales’in öğrencilerinden ve aynı ekolün öğrencilerinden Anaksimandros’a göre evrenin ana maddesi sonsuzluk, Anaksimenes’e göre hava, Herakleitos’a göre ateş, Pythagoras’a göre sayılar, Parmenidas ve Ksenofanes’e göre bir yani Tanrı, Anoiksagoras’a göre tohum, Demokritos’a göre ise atomlardır.

Thales ve ondan sonra gelen pek çok filozof, Arkhe kavramı üzerinde somut ve elle tutulan kaynaklar sunarken, Anaksimandros ve Demokritos gibi filozoflar, evrenin ana kaynağı gibi sonsuz bir konunun kaynağının somut bir madde olamayacağını söylerler. Onlara göre bu madde ancak sonsuz ve sınırsız bir madde olabilir.

herakleitos

Sokrates ile başlayan ve Platon ile süren ve Aristotoles ile sonlanan felsefede idealist yaklaşıma göre; akıl temel kavram olarak alınır. Buna göre insan doğuştan aklıyla doğar ve ona sonradan bir şey öğretmek imkansızdır. Onlara göre korkunun kaynağı bilmemektir ve her şey akıl yolu ile ulaşılabilir.

   

Hakkında

Buna Baktın mı?

Estonya İnternet Çağı ve Gelişimi

Daha çok geçmişiyle tarihiyle savaşta barışta Estonya’ yı değil de 2000 yılında attıkları en radikal …

Bir cevap yazın