Yeni Konular

Fatih Sultan Mehmet’in Kısa Biyografisi

Fatih-Sultan-Mehmet-biyografi-kisaca

Osmanlı devletinin yedinci padişahı olarak tahta çıkan 2.Mehmet, gerek Osmanlılar gerekse Dünya tarihinin seyri açısından iz bırakmış büyük bir devlet adamıydı. İstanbul’un fethi ile büyük bir kudrete sahip olan Fatih, herşeyden önce Osmanlıyı bir imparatorluk haline dönüştürmeyi başarmıştı. En az 200 yıllık bir dönemde dünyanın lideri olacak büyük bir medeniyet, onun zeki ve cesur adımlarıyla oluşuyordu.

 

Tüm bu başarıların altında kişiliğinin yanı sıra şehzadeleği boyunca hocalığını üstlenen Akşemsettinin rolü unutulamazdı. Fatih 1451 yılında, tahta geçmeden önce 1444 yılındaki Varna savaşı öncesinde istirahate çekilen babasına göndermiş olduğu mektupta, zekasını ve devlet adamlığını herkese göstermişti. Tahta oturur oturmaz ilk işi Anadolunun kalbinde bir çıban gibi duran İstanbulu fethetmek olacaktı fakat bu kolayca erişebilecek bir başarı değildi. Kendinden önce dedesi Yıldırım Bayezid bunu denemiş ve dış sebeblerden ötürü arzusunu gerçekleştirememişti. Fatih, bunu başarabilmek için yaklaşık iki yıl büyük hazırlık yapmıştı. En önemlisi de Urban ustaya döktürmüş olduğu toplardı. Muhasarada mancılığın yerini alan bu toplar, Avrupada derebeyliğin çöküşünü getirecek ve güçlü krallıkların oluşmasının önünü açacaktı. Bu da orta çağı bitirip yeni çağa geçilmesini sağlayacaktı.

Osmanlı ise artık bir imparatorluğa dönüşmüştü. Fatih 1461 yılında Trabzon Rum imparatorluğuna son veriyor, Karamanoğullarının topraklarını da ele geçirdikten sonra Anadoluda Türk birliğinini sağlamış oluyordu. 1475 yılında Gedik Ahmet Pasanın önderliğindeki donanma Kırımı ele geçiriyordu. Hem Kırımın hemde Trabzonun Osmanlılarda olması

Osmanlıların Karadenizde hakimiyet kurmasını sağlıyordu. Bu dönemde dikkat çeken önemli bir unsur ise doğudaki Akkoyunlardı. Tehlikeyi fark eden Fatih, Akkoyunların üzerine yürüdü ve Otlukbeli savaşında onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaşta Osmanlılar ateşli silahlar kullanmıştı. Bu da Osmanlının teknoloji bakımından üst bir seviyede olduğu gösteriyordu. Zaten Osmanlıda yükselme dönemindeydi.

Salt zaferler yoktu yükselme devriminde. Devlet yapısı da değişikliğe uğruyordu. Devlete uzun zaman hizmet etmiş olan Çandarlı ailesi, sadrazamlık mevkinden uzaklaştırılmıştı. İmparatorluğa geçiş, devlet yapısında köklü değişiklere neden olmuştu. Bu noktada devlet yönetiminde devşirme sistemi daha etkin hale getirilmişti. Özellikle Fatih’in devletin bekası için şehzadeleri konu alan fermanı artık Osmanlıyı tam bir imparatorluk havasına bürümüştü.

Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılında İtalya seferi sırasında hayatını kaybetti. Dolayısıyla seferde tamamlanamadı. Kuşkusuz daha çok yapacağı vardı ama tüm yaptıkları, kişiliği, zekası onu Osmanlının en büyük padişahı ve devlet adamı yaptı. Ünlü İtalyan ressam Belliniye portresini yaptırmıştı. Sanatçı kişiliğide bulunan bir devlet adamıydı.

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates Hakkında Kısaca

Sokrates M.Ö. 5.yy. da ( 469 – 399 ) yaşamış İlk Çağ felsefesinin önemli filozoflarından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir