Yeni Konular

Fotoğraf Filmi Nedir Çeşitleri Nelerdir

Fotoğraf Filmi
Fotoğraf Filmi

Fotoğraf Filmi: Fotoğraf makinelerinde kullanılmak üzere, fotoğrafı çekilecek konunun görüntüsünü saptamak için bir yüzü ışığa karşı duyarlı bir tabakayla kaplanmış malzemeye denir. Boyutlarına göre ve duyarkatlarına göre olmak kaydıyla iki yönde sınıflandırılırlar.

Duyarkatlarına Göre Filmler:

Monokromatik Film: Yalnızca mavi ve mora karşı duyarlı filmlerdir.

Ortokromatik Filmler: Kırmızı dışında tüm renklere duyarlı filmlerdir.

Pankromatik Filmler: Tüm renklere duyarlı filmlerdir. C41 banyosu ile yıkanır.

Ultraviolet Film: 1 nm ile 400 nm arasındaki morötesi radyasyonu algılayan filmdir. Normal ışığı bloke eden özel bir ultraviolet filtre ile çekilir (Örn: Hoya U-340 Filtre). Aynı zamanda çekilecek nesne üzerine ultraviolet ışık tutulması gerekir.

Infrared Film: 700 nm ile 900 nm arasında kalan kızılötesi ışınları algılayan filmdir. Infrared bir filtreye ihtiyaç duyar (Örn: Hoya R-72). Aynı zamanda fotoğraf makinesinin gövde aksamının metalden olması gerekir.

Dia Pozitif Film: Fotografik görüntünün filme direkt olarak olduğu gibi (pozitif) düştüğü filmdir. E6 banyosu ile yıkanır.

Boyutlarına Göre Filmler:

35 mm Film: Toplamda 36 poz içeren, dikey kenarı 24 mm ve yatay kenarı 36 mm olan film türüdür.

Roll Film: Orta Format ve TLR makinelerde kullanılan, 6 cm genişliğinde şerit halinde filmlerdir.

Sheet Film: Teknik kameralarda kullanılan ve genişliği 25 cm’e kadar uzayan özel bir film türüdür.

Karanlık Oda Efektleri:

Solarizasyon (Sabattier Efekti): Filmi veya baskı kartını, banyo işleminin tam ortasında beyaz ışığa tutarak elde edilen; görüntünün bazı bölgelerini karartan ve bazı tonlarını da tersine döndüren bir tekniktir.

Posterizasyon: Bir tire film tekniğidir. Bir negatifin, üç farklı tire filme ayrı ışık değerleriyle pozlanması (birine normal, birine + değerde, birine de – değerde) işleminden sonra, tire filmlerin banyo edilip agrandizörün film şasesine üst üste konarak fotoğraf kağıdına pozlanmasıdır.

Cross Process: Kullanılan fotoğraf filmi türünün kasıtlı olarak, başka bir film türü için hazırlanan banyo ile geliştirilip farklı bir kimyasal tepkime yaratarak sıra dışı renk ve ton dizgeleri elde etmektir.

Dia Pozitif Film → C41

Renkli Film → E6

 

Push Process: Banyo işlemi sırasında filmin etki hassasiyetini artırmaya yönelik bir çalışmadır. Etki hassasiyeti hangi derece artırılacaksa, o oranda çekim sırasında doğru müdahale öngerektirir (Örn: İso değeri 200 olan bir filmde bu değer 400’e çıkartılmak isteniyorsa, çekim sırasında sanki ışık 400 iso’luk bir değer veriyormuş gibi çekilmelidir. Yani o andaki ışık örnek olarak 125 enstantane, 8 diyafram ve 200 iso’da optimum değer veriyorsa, üç değişkenden birinin bir stop ışığı daha az alacak şekilde ayarlanması gerekir). Banyonun derecesini yükselterek ve/veya banyo süresini uzun tutarak gerçekleştirilebilir.

 

Bu makale şu sorulara yanıt verdi; “Fotoğraf Filmi, Duyarkatlarına Göre Filmler, Boyutlarına Göre Filmler, Karanlık Oda Efektleri nedir?”

   

Hakkında admin

Buna Baktın mı?

Google Yeni 3D Sanal Gerçeklik Tilt Fırça ile Çizim ve Modelleme

Uzay teknolojisine büyük yatırımlar yapan Google teknolojiyi yapmak ve üretmek için büyük bir güç harcıyor. İnternet aleminin …

Bir cevap yazın